Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 12.04.2002 №522
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 12.04.2002

Номер 522

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 квітня 2002 р. N 522
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 92 від 08.02.2021 )
Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних
На виконання Указу Президента України від 24 вересня 2001 р. N 891 "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підключення до глобальних мереж передачі даних (додається).
2. Державному комітетові зв'язку та інформатизації за погодженням з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, Антимонопольним комітетом і Міністерством оборони затвердити порядок складання та ведення переліку підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством, передбачивши в ньому, зокрема, вимоги до:
програмно-технічних засобів, які забезпечують доступ до глобальних мереж передачі даних;
якості окремих видів послуг з доступу до глобальних мереж передачі даних;
захисту інформації в мережах передачі даних.
3. Органи виконавчої влади, інші державні органи, підприємства, установи та організації, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством, які користувалися послугами глобальних мереж передачі даних до набрання чинності Порядком підключення до глобальних мереж передачі даних, здійснюють підключення до глобальних мереж передачі даних відповідно до його вимог.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України.
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2002 р. N 522
ПОРЯДОК
підключення до глобальних мереж передачі даних
1. Цей Порядок визначає процедуру підключення органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством, до глобальних мереж передачі даних.
2. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:
глобальні мережі передачі даних ( далі - глобальні мережі) - іноземні та міжнародні мережі передачі даних, у тому числі мережа Інтернет;
оператори - суб'єкти господарювання, включені до переліку підприємств, які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством (далі - перелік);
абоненти - органи виконавчої влади, інші державні органи, підприємства, установи та організації, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством;
дані - інформація в електронному вигляді, яка створюється, зберігається та передається з використанням глобальних мереж;
сервер - сукупність апаратних і програмних засобів, призначених для обслуговування інформаційних запитів комп'ютерів абонентів у мережах передачі даних;
Веб-сервер - сервер, призначений для відображення інформації в мережі Інтернет;
домен - частина адресного простору в мережі Інтернет, призначена для ідентифікації комп'ютера або групи комп'ютерів. Домени поділяються на піддомени або домени нижчих рівнів;
доменне ім'я - буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет;
сервер системи доменних імен - сукупність апаратних і програмних засобів, які забезпечують розподіл запитів комп'ютерів абонентів.
3. Абоненти підключаються до глобальних мереж лише через операторів. У разі оплати послуг з доступу до глобальних мереж за рахунок коштів державного бюджету абонент визначає оператора на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
4. Для підключення до глобальних мереж:
органи виконавчої влади та інші державні органи зобов'язані зареєструвати свій домен у домені .gov.ua;
інші абоненти зобов'язані зареєструвати свій домен у домені нижчого рівня домену .ua;
абоненти повинні зареєструвати хоча б одну офіційну адресу електронної пошти на сервері оператора або на власному сервері.
Адреси Веб-серверів, окремих веб-сайтів та електронної пошти абонентів повинні відповідати назвам їх доменів.
5. Абоненти для забезпечення функціонування своїх доменів повинні використовувати сервер оператора або власний сервер системи доменних імен.
6. Абоненти підключаються до глобальних мереж через сервер оператора шляхом комутованого або безпосереднього зв'язку з ним з використанням послуг зв'язку відповідно до Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 639 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 69). Пристрої передавання даних повинні відповідати вимогам, що визначені у Правилах користування місцевим телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. N 385 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 46).
7. Локальні обчислювальні мережі, а також окремі електронні обчислювальні машини, на яких обробляють або зберігають інформацію з обмеженим доступом, що є об'єктом державної власності і охороняється згідно із законодавством, забороняється підключати до глобальних мереж.
8. Абонент зобов'язаний укласти з оператором договір про надання послуг з доступу до глобальних мереж та протягом п'ятнадцяти робочих днів повідомити про це Держкомзв'язку.
9. Держкомзв'язку у разі прийняття рішення про виключення оператора з переліку повідомляє про це абонентів у тримісячний термін.
10. Під час підключення до глобальних мереж абоненти повинні дотримуватися вимог законодавства щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 квітня 2002 р. N 522
Київ
Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних
На виконання Указу Президента України від 24 вересня 2001 р. N 891 "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підключення до глобальних мереж передачі даних (додається).
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!