• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 03.05.2022 № 515
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 03.05.2022
 • Номер: 515
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 03.05.2022
 • Номер: 515
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 травня 2022 р. № 515
Київ
Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах
Відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 15 лютого 2022 р. № 2042-IX "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі - Порядок), що додається.
2. Державній податковій службі:
щомісяця визначати відповідно до Порядку частки для зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у розрізі бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням актуального довідника місцевих бюджетів (далі - частки), оприлюднювати такі частки на своєму офіційному веб-сайті та подавати їх Державній казначейській службі не пізніше 15 числа кожного місяця;
надавати роз’яснення щодо застосування норм Порядку.
3. Державній казначейській службі щомісяця здійснювати розподіл акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, між відповідними бюджетами місцевого самоврядування згідно з отриманими частками не пізніше останнього робочого дня кожного місяця.
4. До визначення на відповідний період часток акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, акумулюється на рахунках Державної казначейської служби, відкритих для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, з подальшим його розподілом за визначеними частками.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 травня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 515
ПОРЯДОК
зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах
1. Цей Порядок визначає механізм зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі - акцизний податок), до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.
2. Обсяг акцизного податку (Аі ), що підлягає зарахуванню до відповідного бюджету місцевого самоврядування, визначається за такою формулою:
Аі = А х Чі, А > 0,
де А - акцизний податок, який підлягає розподілу між відповідними бюджетами місцевого самоврядування;
Чi - частка для зарахування до і-того бюджету місцевого самоврядування;
і - індекс для позначення відповідного бюджету місцевого самоврядування.
3. Частка для зарахування до і-того бюджету місцевого самоврядування визначається за такою формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і округлюється до дев’яти знаків після коми,
Де Рі – вартість реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на відповідній території за останній (податковий) звітний місяць з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій;
Р - загальна сума такої вартості реалізованих тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за останній (податковий) звітний місяць в цілому по Україні з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.
4. ДПС надає Казначейству частки для зарахування акцизного податку до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (далі - частки) згідно із структурою та форматом даних, визначеними відповідним протоколом обміну інформацією між ДПС та Казначейством.
5. Казначейство після отримання часток на відповідний період здійснює розподіл акцизного податку, в тому числі акумульованого на рахунках Казначейства, відкритих для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, відповідно до формули, зазначеної у пункті 2 цього Порядку.
6. У звітності про виконання загального фонду місцевих бюджетів операції щодо зарахування акцизного податку відображаються за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.