• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 01.12.1987 № 4995-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 50, ст. 1016 ) ( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI від 18.04.88 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст.21 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Стаття 2 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )( Стаття 3 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
4. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 46, ст. 933; 1987 р., N 35, ст. 674):
назву і текст статті 188 після слів "виправно-трудових установах" доповнити словами "слідчих ізоляторах".
II. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1988 року.
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1987 р.
N 4995-XI