Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо рекомендаційних переліків структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Закон від 05.06.2012 №4875-VI

Верховна Рада України Закон від 05.06.2012 №4875-VI
Остання редакція від 02.03.2014. Внесення змін (закон від 27.02.2014 N 794-VII /794-18/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 05.06.2012

Номер 4875-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо рекомендаційних переліків структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.154) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 794-VII від 27.02.2014 , ВВР, 2014, № 13, ст.222 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У пункті 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) слова "головні управління, управління, відділи та інші самостійні" виключити.
2. У пункті 28 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) слова "управлінь, відділів та інших" виключити.
3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 11, ст. 94; 2010 р., № 37, ст. 496):
1) частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
"Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України";
2) у частині першій статті 6, назві та тексті статті 11 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;
3) у частині другій статті 12 слова "управлінь, відділів, інших" виключити;
4) у статті 31:
у частині другій слова "Управління, відділи та інші структурні" замінити словом "Структурні";
у першому реченні частини п’ятої слова "управління, відділу, іншого" виключити;
5) у частині четвертій статті 33 та частині третій статті 35 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;
6) у частині першій статті 39:
у пункті 3 слова "управлінь, відділів, інших" виключити;
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) затверджують положення про апарат місцевої державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи";
7) у статті 42:
у назві слова "управлінь, відділів та інших" виключити;
у частинах першій і другій слова "Управління, відділи та інші структурні" замінити словом "Структурні";
у частині третій слова "Управління, відділи та інші структурні" замінити словом "Структурні", а слова "управлінням, відділам та іншим" виключити;
8) у частині четвертій статей 43 і 47 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;
9) у частині другій статті 49 слова "управлінь, відділів, інших" виключити.
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 794-VII від 27.02.2014 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
5 червня 2012 року
№ 4875-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо рекомендаційних переліків структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У пункті 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) слова "головні управління, управління, відділи та інші самостійні" виключити.
2. У пункті 28 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) слова "управлінь, відділів та інших" виключити.
3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 11, ст. 94; 2010 р., № 37, ст. 496):
1) частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
"Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України";
2) у частині першій статті 6, назві та тексті статті 11 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;
3) у частині другій статті 12 слова "управлінь, відділів, інших" виключити;
4) у статті 31:
у частині другій слова "Управління, відділи та інші структурні" замінити словом "Структурні";
у першому реченні частини п’ятої слова "управління, відділу, іншого" виключити;
5) у частині четвертій статті 33 та частині третій статті 35 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;