• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Питання державного оборонного замовлення

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Кошторис, План, Акт, Протокол, Форма типового документа, Порядок від 27.04.2011 № 464 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Кошторис, План, Акт, Протокол, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 27.04.2011
 • Номер: 464
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Кошторис, План, Акт, Протокол, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 27.04.2011
 • Номер: 464
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 2011 р. N 464
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 363 від 03.03.2021 )
Питання державного оборонного замовлення
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1167 від 19.12.2012 N 380 від 29.05.2013 N 621 від 03.07.2013 N 695 від 18.09.2013 N 26 від 22.01.2014 N 619 від 12.11.2014 N 517 від 08.08.2016 N 618 від 08.09.2016 N 746 від 26.10.2016 N 950 від 14.12.2016 N 325 від 11.05.2017 N 378 від 31.05.2017 N 805 від 25.10.2017 N 1093 від 23.08.2017 N 188 від 14.02.2018 N 291 від 18.04.2018 N 314 від 21.02.2018 N 773 від 26.09.2018 N 856 від 17.10.2018 N 1063 від 12.12.2018 N 667 від 24.07.2019 N 905 від 03.11.2019 N 916 від 06.11.2019 N 990 від 04.12.2019 N 55 від 05.02.2020 N 819 від 07.09.2020 )
Відповідно до частини першої статті 3, частини сьомої статті 6 та частини четвертої статті 7 Закону України "Про державне оборонне замовлення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням;
Типовий державний контракт на поставку (закупівлю) продукції за оборонним замовленням;
Типовий державний контракт на виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням;
Типовий державний контракт на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за оборонним замовленням.
2. Визначити:
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості уповноваженим центральним органом виконавчої влади щодо координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 916 від 06.11.2019, N 819 від 07.09.2020 )
державними замовниками з оборонного замовлення Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Державне космічне агентство, Адміністрацію Державної прикордонної служби, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Управління державної охорони, Національне антикорупційне бюро, Національну гвардію, Національну поліцію, Державну спеціальну службу транспорту, Державне бюро розслідувань, Державна судова адміністрація, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380 від 29.05.2013; в редакції Постанови КМ N 621 від 03.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 26 від 22.01.2014; в редакції Постанови КМ N 746 від 26.10.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 325 від 11.05.2017, N 856 від 17.10.2018, N 905 від 03.11.2019, N 916 від 06.11.2019, N 55 від 05.02.2020, N 819 від 07.09.2020 )( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 464
ПОРЯДОК
планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм планування державного оборонного замовлення (далі - оборонне замовлення), формування його основних показників, розміщення та коригування обсягів поставок (закупівлі) продукції, виконання робіт, надання послуг за оборонним замовленням, а також здійснення контролю за виконанням оборонного замовлення.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 291 від 18.04.2018 )
1) напрям оборонного замовлення - поставка (закупівля) необхідних для виконання завдань у сфері діяльності державного замовника продукції, робіт і послуг оборонного призначення, що забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань, обсяги яких зазначаються окремим рядком у складі основних показників оборонного замовлення;
( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 291 від 18.04.2018 )
2) служба замовника - суб’єкт господарювання, який належить до сфери управління Мінекономіки (далі - уповноважений орган) та уповноважується ним на укладення договорів (контрактів) з виконавцями завдань та заходів державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, оборонного замовлення.
( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 291 від 18.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 916 від 06.11.2019 )
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державне оборонне замовлення" та "Про національну безпеку України".
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 667 від 24.07.2019 )
3. Діяльність щодо планування, формування, розміщення, коригування та виконання оборонного замовлення у разі потреби провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.
Розроблення та виконання оборонного замовлення
4. Планування, розміщення та виконання оборонного замовлення здійснюється в такій послідовності:
проведення маркетингових досліджень ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення;
розроблення та затвердження орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення;
розроблення проекту основних показників оборонного замовлення на плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - проект основних показників оборонного замовлення);
( Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;
затвердження основних показників оборонного замовлення;
відбору виконавців оборонного замовлення;
укладення державних контрактів, договорів (контрактів);
( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
складення звіту про результати відбору виконавців оборонного замовлення, за яким закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення не становлять державної таємниці, за формою, визначеною уповноваженим органом;
( Абзац дев’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 916 від 06.11.2019 )
виконання державних контрактів, договорів (контрактів);
( Абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
здійснення контролю за виконанням державних контрактів, договорів (контрактів);
( Абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
складення звіту про виконання оборонного замовлення.
Маркетингові дослідження ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення
5. Маркетингові дослідження ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення проводяться державними замовниками постійно з метою створення та періодичного оновлення бази даних про:
суб'єктів господарювання, що можуть залучатися до виконання оборонного замовлення;
номенклатуру продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, що може виготовлятися (виконуватися або надаватися) такими суб'єктами господарювання;
ціни на продукцію (роботи, послуги) оборонного призначення.
6. Результати маркетингових досліджень використовуються державними замовниками під час розроблення орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення та пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення.
Планування оборонного замовлення
7. Планування оборонного замовлення є складовою частиною оборонного планування, яке провадять державні замовники.
8. Планування оборонного замовлення здійснюється шляхом розроблення на:
довгостроковий та середньостроковий період - орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення;
короткостроковий період - проекту основних показників оборонного замовлення на плановий бюджетний період з урахуванням видатків, передбачених для забезпечення потреб національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу державного бюджету.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
Розроблення орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення
9. Орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення розробляються державними замовниками відповідно до основоположних документів оборонного планування та визначають орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для поставки (закупівлі) продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням.
10. Вихідними даними для розроблення орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення є:
орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених у державних цільових програмах, інших основоположних документах оборонного планування;
прогнозні показники видатків державного бюджету;
результати маркетингових досліджень ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення;
інші необхідні дані.
11. Орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення затверджуються державним замовником.
12. Орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення враховуються під час визначення прогнозних показників видатків Державного бюджету України на оборону, формування бюджетного запиту та розроблення пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення на другий наступний бюджетний період.
Розроблення основних показників оборонного замовлення
13. Проект основних показників оборонного замовлення включає обсяги видатків, які передбачаються державним замовникам за відповідними бюджетними програмами для виконання оборонного замовлення, основні показники оборонного замовлення для кожного державного замовника на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.
( Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
Обсяги видатків, що передбачаються державними замовниками за відповідними бюджетними програмами для виконання оборонного замовлення, розробляються за напрямами оборонного замовлення.
Основні показники оборонного замовлення для кожного державного замовника розробляються з урахуванням таких вимог:
номенклатура продукції, робіт і послуг оборонного призначення за напрямами оборонного замовлення поділяється на розділи;
у кожному розділі номенклатура продукції, робіт і послуг оборонного призначення розміщується у порядку пріоритетності, яка визначається для відповідних продукції, робіт і послуг з урахуванням вимог правових актів у сфері національної безпеки та оборони;
у кінці кожного розділу та напряму оборонного замовлення зазначається вартість закупівлі продукції (робіт, послуг), що розраховується за результатами маркетингових досліджень ринкової вартості відповідних продукції (робіт, послуг).
14. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України уповноважений орган розробляє у триденний строк календарний графік формування проекту основних показників оборонного замовлення та доводить його до відома державних замовників.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
15. Державні замовники розробляють та подають відповідно до календарного графіка пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення уповноваженому органові за встановленими ним формами на:
плановий бюджетний період - з урахуванням видатків, передбачених для потреб забезпечення національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, схваленому Кабінетом Міністрів України;
наступні за плановим два бюджетні періоди - з урахуванням індикативних показників прогнозу державного бюджету.
( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
16. Пропозиції до проектів основних показників оборонного замовлення, що зазначені в абзацах другому і третьому пункту 15 цього Порядку, щодо поставки (закупівлі) спеціальних комплектувальних виробів та запасних частин до продукції оборонного призначення зазначаються за однією номенклатурою з доданням специфікації.
17. Пропозиції до проектів основних показників оборонного замовлення, що зазначені в абзаці другому пункту 15 цього Порядку, щодо:
створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення - погоджуються з державними замовниками на поставку (закупівлю) цієї продукції;
виконання робіт оборонного призначення - погоджуються з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонно-промислового комплексу, а також з уповноваженим органом;
( Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 291 від 18.04.2018, N 916 від 06.11.2019 )
виконання робіт оборонного призначення з розроблення нових видів озброєння, військової техніки та військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначеної продукції оборонного призначення - погоджуються з Міноборони.
18. Створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей згідно з оборонним замовленням здійснюється шляхом проведення таких заходів:
виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій;
виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення;
технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв.
Заходи із створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей передбачаються в основних показниках оборонного замовлення. Державні контракти укладаються на проведення заходів, зазначених в абзаці другому цього пункту. Фінансування та проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів, який готується відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414), та на підставі договорів (контрактів).
( Абзац п'ятий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 291 від 18.04.2018 )
Розпорядження та використання виробничих потужностей, створених у результаті проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється виконавцями оборонного замовлення з додержанням вимог частини другої статті 9 Закону України "Про державне оборонне замовлення". Передача таких виробничих потужностей здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).
( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
18-1. Фінансування та проведення заходів з будівництва об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення здійснюється з урахуванням положень Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).
( Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
19. Уповноважений орган у місячний строк після надходження від державних замовників пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення:
аналізує пропозиції державних замовників за напрямами оборонного замовлення та у разі потреби запитує додаткові матеріали;
перевіряє пропозиції державних замовників на відповідність вимогам частини п'ятої статті 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення";
з'ясовує у випадках, передбачених пунктом 17 цього Порядку, наявність погодження пропозицій з відповідними органами;
узагальнює пропозиції державних замовників на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди і перевіряє їх на відповідність показникам проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період та індикативним показникам прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
готує проект основних показників оборонного замовлення, про що інформує комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони.
( Абзац шостий пункту 19 в редакції Постанов КМ N 805 від 25.10.2017, N 667 від 24.07.2019 )
20. Державні замовники згідно з календарним графіком після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням затверджених обсягів бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами уточнюють пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення та подають уповноваженому органові пропозиції щодо коригування такого проекту.
( Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 805 від 25.10.2017 )
21. Уповноважений орган відповідно до поданих пропозицій вносить у двотижневий строк до проекту основних показників оборонного замовлення необхідні зміни та узгоджує його з державними замовниками у частині, що їх стосується.
22. Проект основних показників оборонного замовлення узгоджується з Мінфіном і Мін’юстом та надсилається для схвалення до Ради національної безпеки і оборони України.
Після схвалення Радою національної безпеки і оборони України проект основних показників оборонного замовлення подається уповноваженим органом в установленому порядку Кабінетові Міністрів України.
( Пункт 22 в редакції Постанов КМ N 805 від 25.10.2017, N 667 від 24.07.2019 )
23. Кабінет Міністрів України приймає рішення про затвердження основних показників оборонного замовлення, яке погоджується з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони.
( Абзац перший пункту 23 в редакції Постанови КМ N 667 від 24.07.2019 )
Основні показники оборонного замовлення, погоджені комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України доводить до державних замовників, уповноваженого органу, Мінфіну, Казначейства та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
( Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 667 від 24.07.2019 )
За результатами схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди у разі необхідності уповноважений орган за поданням державних замовників у місячний строк подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до основних показників оборонного замовлення.
( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 805 від 25.10.2017 )
Розміщення оборонного замовлення
24. Оборонне замовлення розміщується державними замовниками шляхом укладення з виконавцями державних контрактів, договорів (контрактів).
( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
25. Державні замовники проводять виходячи із затверджених основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період відбір виконавців у порядку, встановленому Законами України "Про публічні закупівлі", "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" та "Про державне оборонне замовлення".
( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378 від 31.05.2017 )
26. Ціни на продукцію оборонного призначення визначаються за результатами процедур закупівлі, передбачених Законами України "Про публічні закупівлі" та "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".
( Абзац перший пункту 26 в редакції Постанови КМ N 378 від 31.05.2017 )
У разі визначення виконавця без застосування конкурентних процедур (закупівля у суб'єкта господарювання, який є єдиним в Україні виробником, або зареєстрований як виробник продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю) ціна на продукцію оборонного призначення встановлюється суб'єктом господарювання і державним замовником під час проведення переговорів щодо укладення державного контракту, договору (контракту) з урахуванням Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 65, ст. 2207).
( Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 695 від 18.09.2013, N 378 від 31.05.2017, N 291 від 18.04.2018 )( Абзац третій пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ N 695 від 18.09.2013 )
( Абзац четвертий пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ N 695 від 18.09.2013 )
Договірна (орієнтовна) ціна на постачання (закупівлю) продукції, яка вже закуповувалася державним замовником у такого виконавця в минулі роки без застосування конкурентних процедур, визначається у державному контракті на рівні розміру ціни, встановленої попереднім аналогічним контрактом, з коригуванням на індекс споживчих цін за розрахунками Держстату у відповідні минулі роки і без складення розрахунково-калькуляційних матеріалів за умови здійснення остаточного розрахунку ціни за фактичними витратами виконавця.
( Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 856 від 17.10.2018 )
26-1. Державні замовники повідомляють суб’єктам господарювання, що визначені виконавцями без застосування конкурентних процедур, про намір укласти з ними державний контракт, договір (контракт) та провести переговори щодо визначення його істотних умов. У повідомленні зазначається інформація про предмет державного контракту, договору (контракту), зміст та обсяг оборонного замовлення (кількість і місце поставки продукції та/або виду робіт (послуг) і місця їх виконання (надання), що планується розмістити на відповідному суб’єкті господарювання, а також запланований державним замовником обсяг фінансування такого замовлення.
( Порядок доповнено пунктом 26-1 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
26-2. Суб’єкт господарювання, що отримав від державного замовника пропозицію щодо укладення державного контракту, договору (контракту), інформує державного замовника про свою згоду чи відмову у двадцятиденний строк. У разі згоди на укладення державного контракту, договору (контракту) такий суб’єкт господарювання здійснює розрахунок ціни за одиницю продукції оборонного призначення та/або складає кошторис на виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на виробництво (виконання робіт, надання послуг) та особливостей виробництва (виконання, надання) окремих видів такої продукції (робіт, послуг).
( Порядок доповнено пунктом 26-2 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
26-3. Під час розрахунку ціни прибуток визначається суб’єктом господарювання на основі розрахованої величини прибутку, що забезпечує умови ефективної діяльності суб’єкта господарювання з урахуванням витрат на сплату податків та зборів, а також відсотків за кредитами.
При цьому прибуток у складі ціни не може перевищувати 5 відсотків витрат суб’єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів (напівфабрикатів), робіт (послуг) у інших суб’єктів господарювання, а також 30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.
У разі коли суб’єктом господарювання залучено кредити під державні гарантії для фінансування програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, - прибуток становить 25 відсотків суми виробничої собівартості (кошторисної вартості), а у разі надання суб’єктом господарювання державному замовнику документів, що підтверджують необхідність використання частини прибутку, одержаного від виконання державного контракту, на розвиток виробництва для ефективного виконання у подальшому оборонного замовлення, у тому числі для зменшення трудомісткості, матеріаломісткості та енергоємності виробництва і загальновиробничих витрат, - 30 відсотків.
У разі здійснення закупівлі продукції (робіт, послуг) оборонного призначення за імпортом через вітчизняних суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку надані повноваження на право здійснення імпорту відповідних видів продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, в тому числі із залученням кредитів під державні гарантії для фінансування програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, прибуток (постачальницька винагорода) становить 3 відсотки вартості продукції (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом).
( Пункт 26-3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 12.12.2018 )( Порядок доповнено пунктом 26-3 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013; в редакції Постанови КМ N 517 від 08.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1093 від 23.08.2017 - дію зупинено )( Дію пункту 26-3 відновлено в редакції, що діяла на день набрання чинності Постановою КМ N 1093 від 23.08.2017, згідно з Постановою КМ N 188 від 14.02.2018 )
26-4. У разі коли технологічний цикл виробництва продукції оборонного призначення або строк виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням перевищує один рік, суб’єкт господарювання розраховує ціну на весь період виробництва (виконання робіт, надання послуг) з обґрунтуванням витрат для кожного бюджетного періоду окремо.
( Порядок доповнено пунктом 26-4 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013 )
26-5. За результатами розрахунків ціни суб’єкт господарювання готує та подає на розгляд державному замовнику:
пояснювальну записку, в якій зазначається застосована ним методологія розрахунку ціни і перелік нормативних та інших документів, якими він при цьому керувався;
проект протоколу погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 1;
калькуляцію (визначення ціни) продукції відповідно до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 65, ст. 2207), - у разі постачання (закупівлі) продукції;
кошторис на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 2 до Типового державного контракту на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1402), - у разі виконання робіт (надання послуг);
розшифрування витрат, що увійшли до статей калькуляції відповідно до пунктів 20, 29 і 37 Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 65, ст. 2207), за погодженою з державним замовником формою;
розрахунок та обґрунтування прибутку в довільній формі.
Документи, визначені в абзацах третьому - шостому цього пункту, подаються суб’єктом господарювання службі замовника разом з договором (контрактом).
( Порядок доповнено пунктом 26-5 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013; в редакції Постанови КМ N 856 від 17.10.2018 )
26-6. Державний замовник протягом строку, що не перевищує 15 робочих днів з моменту отримання документів, зазначених у пункті 26-5 цього Порядку, розглядає їх, у тому числі аналізує та перевіряє достовірність викладеної в них інформації. У разі необхідності державний замовник може залучати для розгляду поданих суб’єктом господарювання документів свої представництва з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях або відповідні представництва інших державних замовників.
Спори, що виникають між державним замовником і суб’єктом господарювання під час розгляду документів, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, а у разі недосягнення згоди або взаємоприйнятного рішення - у судовому порядку.
( Порядок доповнено пунктом 26-6 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013 )
26-7. Досягнута державним замовником і суб’єктом господарювання домовленість щодо ціни фіксується у протоколі погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 1.
( Порядок доповнено пунктом 26-7 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013 )
26-8. Зміна ціни, визначеної державним контрактом, договором (контрактом), не допускається у разі, коли:
продукцію, роботи та/або послуги оборонного призначення, які є предметом державного контракту, договору (контракту), виготовлено (виконано, надано) та прийнято представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях і службою замовника, що підтверджується посвідченням (актом), передбаченим підпунктом 6 пункту 9 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), повністю оплачено;
сторонами повністю виконано свої зобов’язання за державним контрактом, договором (контрактом).
( Порядок доповнено пунктом 26-8 згідно з Постановою КМ N 695 від 18.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378 від 31.05.2017; в редакції Постанови КМ N 291 від 18.04.2018 )
26-9. Обсяги видатків на фінансування заходів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 18 цього Порядку, визначаються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонно-промислового комплексу, уповноваженим органом, за результатами погодження пропозицій до проектів основних показників оборонного замовлення, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 17 цього Порядку.
( Порядок доповнено пунктом 26-9 згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 916 від 06.11.2019 )
27. У державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки з циклом виробництва більше трьох місяців може передбачатися попередня оплата на строк не більш як шість місяців.
У державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки з циклом виробництва більше шести місяців і на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки, спеціальних технологій та матеріалів, а також дослідно-конструкторських робіт із розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій (у межах підготовки виробництва) для їх виготовлення і модернізації (коли строк виконання етапу таких робіт перевищує шість місяців) може передбачатися попередня оплата на строк не більш як вісімнадцять місяців за умови надання виконавцем державного оборонного замовлення відповідного обґрунтування.
У рамках підготовки виробництва на виконання заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 18 цього Порядку, робіт згідно з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1130; 2017 р., N 49, ст. 1522), може передбачатися попередня оплата на умовах, визначених в абзацах першому і другому підпункту 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).
У державних контрактах на закупівлю (ремонт) кораблів та суден з циклом будівництва (ремонту) більше шести місяців, а також складних зразків озброєння і військової техніки з циклом виробництва більше дванадцяти місяців, яке пов’язано із закупівлею комплектувальних виробів за зовнішньоекономічними контрактами та здійснюється за окремими державними цільовими програмами, може передбачатися попередня оплата на строк не більш як вісімнадцять місяців.
У державних контрактах на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у разі, коли строк виконання етапу таких робіт перевищує шість місяців, може передбачатися попередня оплата на строк, необхідний для виконання такого етапу, але не більш як вісімнадцять місяців.
В умовах особливого періоду, надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки може передбачатися попередня оплата на строк не більш як дев’ять місяців на умовах, які визначаються державним замовником виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцями оборонного замовлення.
За міжнародними домовленостями (угодами, контрактами), укладеними в рамках реалізації державного оборонного замовлення за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі" (Foreign Military Sales) або з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) для забезпечення потреб Збройних Сил, може передбачатися попередня оплата на умовах та на строк дії таких міжнародних домовленостей (угод, контрактів).
( Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 990 від 04.12.2019 )( Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 856 від 17.10.2018 )
28. Проект державного контракту розробляється державним замовником у двох примірниках, підписується його керівником або уповноваженою ним особою, скріплюється печаткою та надсилається суб'єкту господарювання, визначеному за результатами процедури відбору виконавця, у строк, установлений законодавством.
Умови державного контракту визначаються відповідно до положень Типового державного контракту на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, Типового державного контракту на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням або Типового державного контракту на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням. Сторони можуть конкретизувати умови типових державних контрактів виходячи із специфіки діяльності державних замовників та особливостей закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення.
У разі коли державний контракт містить інформацію, яка становить державну таємницю, державний замовник проставляє на такому контракті та додатках до нього відповідний гриф обмеження доступу.
Державний контракт укладається на строк виготовлення і поставки продукції, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення. У разі коли строк державного контракту перевищує бюджетний період (довгостроковий державний контракт), сторони після затвердження основних показників оборонного замовлення на відповідний рік вносять до такого контракту зміни щодо зобов'язань сторін на наступний бюджетний період.
Проект договору (контракту) розробляється службою замовника відповідно до Цивільного кодексу України та положень цього пункту і погоджується державним замовником відповідно до статті 73-2 Господарського кодексу України.
( Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
29. Поставка (закупівля) відповідно до міжнародних договорів з питань військово-технічного співробітництва продукції оборонного призначення іноземних виробників здійснюється шляхом укладення державними замовниками державних контрактів з визначеними за результатами конкурсного відбору виконавцями, які є:
вітчизняними суб'єктами господарювання, яким в установленому порядку надані повноваження на право здійснення імпорту відповідних видів продукції оборонного призначення;
іноземними суб'єктами господарювання, у разі коли державний замовник має повноваження на провадження зовнішньоекономічної діяльності.
У разі коли державним контрактом, договором (контрактом) передбачена закупівля за імпортом продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн. євро, державний замовник, що укладає такий контракт, договір (контракт), зобов’язаний:
( Абзац четвертий пункту 29 в редакції Постанови КМ N 773 від 26.09.2018 )
інформувати в установленому законодавством порядку уповноважений орган про намір укласти такий контракт, договір (контракт) та проведення переговорів щодо визначення його істотних умов;
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ N 773 від 26.09.2018 )
визначити завдання офсетному бенефіціару з проведення переговорів з іноземним постачальником такої продукції щодо одержання Україною відповідних компенсацій з метою укладення компенсаційного (офсетного) договору в установленому порядку.
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ N 773 від 26.09.2018 )
30. Суб'єкт господарювання набуває статусу виконавця оборонного замовлення з моменту укладення державного контракту, договору (контракту).
( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 від 18.04.2018 )
31. Державний контракт та додатки до нього, а також листи, телеграми та інші документи, що пов'язані з його укладенням та виконанням, формуються державним замовником в окрему справу, яка після виконання сторонами зобов'язань за державним контрактом або його розірвання та вирішення всіх спірних питань, пов'язаних з виконанням державного контракту, зберігається протягом строку, визначеного законодавством. Копія державного контракту може надаватися в установленому порядку керівникові представництва державного замовника з оборонного замовлення, що здійснює контроль за якістю та прийманням продукції оборонного призначення.
32. Після виконання зобов'язань за державним контрактом сторони проводять звіряння розрахунків та складають акт за формою згідно з додатком 2. У разі виконання зобов'язань, передбачених довгостроковим державним контрактом для поточного бюджетного періоду, сторони проводять звіряння розрахунків станом на початок наступного бюджетного періоду.
Коригування оборонного замовлення
33. У разі коли здійснення поставки (закупівлі) продукції (робіт, послуг) оборонного призначення перестало відповідати потребам оборони та безпеки держави внаслідок настання непередбачуваних обставин та/або коли ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену державним замовником на фінансування цієї закупівлі, чи коли виникла потреба у внесенні змін до кількісних показників та/або номенклатури продукції, робіт і послуг оборонного призначення, а також у коригуванні очікуваної вартості закупівлі у межах затверджених обсягів фінансування оборонного замовлення на поточний бюджетний період для відповідного державного замовника, такий державний замовник готує проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до затверджених Кабінетом Міністрів України основних показників оборонного замовлення на поточний рік.
34. У разі виникнення необхідності внесення змін до оборонного замовлення на поточний рік у зв’язку з прийняттям нових законів України, виданням актів Президента України та Кабінету Міністрів України, зокрема щодо затвердження державних цільових програм, державний замовник відповідно до вимог § 48 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), у місячний строк після набрання чинності відповідними актами подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до основних показників оборонного замовлення.
( Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 856 від 17.10.2018 )
34-1. Кабінет Міністрів України здійснює коригування основних показників оборонного замовлення за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони.
( Порядок доповнено пунктом 34-1 згідно з Постановою КМ N 667 від 24.07.2019 )
Контроль за виконанням оборонного замовлення
35. Контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган та Мінфін у межах їх повноважень.
36. Контроль за якістю продукції оборонного призначення на всіх стадіях її розроблення, виробництва, модернізації та ремонту, своєчасним виконанням державних контрактів, цільовим використанням коштів, перевірка та узгодження документів щодо формування договірних цін здійснюються в установленому порядку державними замовниками.
37. Державні замовники подають:
щомісяця до 5 числа уповноваженому органу за встановленою ним формою інформацію про укладені державні контракти з оборонного замовлення;
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфіну та уповноваженому органу з питань координації оборонного замовлення звіт про використання коштів, передбачених для фінансування оборонного замовлення.
38. Державні замовники та виконавці подають органам державної статистики звіт про стан виконання таких державних контрактів з оборонного замовлення:
щомісяця - про поставку (закупівлю) озброєння, військової і спеціальної техніки, виконання робіт і надання послуг;
щокварталу - про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, будівництво об'єктів і споруд оборонного призначення, створення і нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.