Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів

Верховна Рада України Закон від 15.03.2012 №4539-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.03.2012

Номер 4539-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
у частині третій статті 122:
абзац перший після слів "державної власності" доповнити словами "(крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті)";
у пункті "б" слова "крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті" виключити;
у пункті "в" слова "крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті" виключити;
у статті 149:
у частині п’ятій:
абзац перший після слів "державної власності" доповнити словами "(крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті)";
у пунктах "б" і "в" слова "крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті" виключити;
у частині дев’ятій слова і цифру "площею понад 1 гектар" виключити;
2) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
пункт 5 статті 27 викласти в такій редакції:
"5) передає у власність, надає у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності";
пункт 5 статті 31 і пункт 3 статті 32 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
15 березня 2012 року
№ 4539-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
у частині третій статті 122:
абзац перший після слів "державної власності" доповнити словами "(крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті)";
у пункті "б" слова "крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті" виключити;
у пункті "в" слова "крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті" виключити;
у статті 149:
у частині п’ятій:
абзац перший після слів "державної власності" доповнити словами "(крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті)";
у пунктах "б" і "в" слова "крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті" виключити;
у частині дев’ятій слова і цифру "площею понад 1 гектар" виключити;
2) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
пункт 5 статті 27 викласти в такій редакції:
"5) передає у власність, надає у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності";
пункт 5 статті 31 і пункт 3 статті 32 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!