• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Питання, повязані із застосуванням митних декларацій

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Форма, Реєстр, Заява, Форма типового документа, Положення від 21.05.2012 № 450
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Форма, Реєстр, Заява, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 21.05.2012
 • Номер: 450
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Форма, Реєстр, Заява, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 21.05.2012
 • Номер: 450
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ № 344 від 24.04.2019 )
якщо митним органом не визнано заявленої митної вартості товарів згідно із частиною третьою статті 54 Митного кодексу України, митному органу надається відповідно до розділу X Митного кодексу України забезпечення сплати різниці між сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та сумою митних платежів, обчисленою виходячи з найбільшої величини вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, що визначається митним органом на підставі наявних відомостей відповідно до статті 308 Митного кодексу України.
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ № 344 від 24.04.2019 )
У разі прийняття митним органом рішення про відмову у митному оформленні у зв’язку з неправильним розрахунком суми фінансової гарантії інформація про найбільшу величину вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, для розрахунку такої суми зазначається митним органом у рішенні про відмову у митному оформленні згідно із статтею 256 Митного кодексу України.
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ № 344 від 24.04.2019 )
Тимчасова митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткову декларацію у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації.
( Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012 )
Порядок підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної території України
30. Вивезення товарів за межі митної території України підтверджується у разі поміщення товарів у митні режими:
безмитної торгівлі чи вільної митної зони - митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією;
експорту для українських товарів (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, - митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією відповідно до митного режиму експорту на такі українські товари, митною декларацією відповідно до митного режиму реекспорту на продукти переробки, що утворилися унаслідок використання в переробці відповідних українських товарів, а також повідомленням про фактичне вивезення за межі митної території України в митному режимі реекспорту таких продуктів переробки;
( Пункт 30 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1458 від 27.12.2022 )
реекспорту згідно з пунктом 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України чи експорту - митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією, а також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.
Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України містить відомості про кількість та номери у митній декларації товарів, вивезених за межі митної території України, дату їх фактичного вивезення, а у разі митного оформлення товарів за електронною митною декларацією - також відомості про номер митної декларації.
За однією митною декларацією може бути надано кілька повідомлень про фактичне вивезення товарів за межі митної території України з урахуванням дат фактичного вивезення товарів.
31. Для одержання повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, митне оформлення яких здійснюється з використанням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа на паперовому носії, декларант, який здійснив операцію з вивезення товарів, або уповноважена ним особа звертається до митного органу, яким оформлено відповідну митну декларацію, із заявою довільної форми, до якої додається оригінал декларації (аркуші з позначенням "3/8" єдиного адміністративного документа та у разі використання інших відповідних аркушів такої митної декларації - доповнення, додаткові аркуші та аркуші коригування).
( Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1090 від 27.09.2022 )
Кількість митних декларацій, щодо яких може бути подана одна заява, не обмежується.
Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку та розглядається не більше п’яти робочих днів з дня її реєстрації.
Посадова особа митного органу за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України перевіряє наявність внесеної посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон інформації про пропуск задекларованих у цій митній декларації товарів за межі митної території України.
У разі наявності такої інформації на зворотному боці аркуша з позначенням "3/8" єдиного адміністративного документа відповідної митної декларації посадовою особою митного органу робиться запис "Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в повному обсязі" або "Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в обсязі (зазначається кількість і номери товарів у декларації)", який засвідчується підписом та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, та проставляється дата фактичного вивезення. Митна декларація повертається декларанту або уповноваженій ним особі.
( Абзац п'ятий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1090 від 27.09.2022 )
31-1. Для одержання повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України у разі їх переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях і їх декларування з використанням додаткових реєстрів або письмової заяви за формою згідно з додатком 1 особа - відправник поштового або експрес-відправлення (крім громадянина) або уповноважена ним особа звертаються до митного органу, яким оформлено додатковий реєстр або письмову заяву за формою згідно з додатком 1, із заявою у довільній формі, оформленою, зокрема, за допомогою інформаційних технологій, до якої додаються оригінали документів (за наявності).
У заяві зазначається номер відправлення (відправлень), стосовно якого (яких) необхідно отримати підтвердження щодо його (їх) фактичного вивезення.
Кількість відправлень, щодо яких може бути подана одна заява, не обмежується.
Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку та розглядається не більше п’яти робочих днів з дня її реєстрації.
Посадова особа митного органу за допомогою систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, перевіряє наявність внесеної посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон інформації про пропуск задекларованих з використанням додаткових реєстрів або письмової заяви за формою згідно з додатком 1 товарів за межі митної території України або здійснює запит до митного органу, яким здійснювався пропуск товарів за межі митної території України.
У разі наявності такої інформації на зворотному боці витягу з додаткового реєстру (примірника оформленої митним органом письмової заяви за формою згідно з додатком 1) робиться запис "Задекларовані у цьому додатковому реєстрі (цій письмовій заяві) товари (номери відправлень____) вивезено за межі митної території України в повному обсязі" або "Задекларовані у цьому додатковому реєстрі (цій письмовій заяві) товари (номери відправлень____) вивезено за межі митної території України в обсязі
____________________________________________________________________________",
(зазначається кількість і номери товарів у додатковому реєстрі (письмовій заяві) або номери відправлень)
який засвідчується підписом та відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, та проставляється дата фактичного вивезення цих відправлень. Оригінали документів (у разі подання їх митному органу) повертаються заявнику.
Відповідь заявнику разом з копіями документів може бути надана в електронній формі з використанням інформаційних технологій. У такому разі документи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, засвідчуються електронним підписом чи печаткою, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, посадової особи митного органу.
( Положення доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ № 1458 від 27.12.2022 )
32. Якщо митне оформлення товарів здійснювалося з використанням електронної митної декларації (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларації, періодичної митної декларації, спрощеної митної декларації, додаткової декларації), не пізніше наступного робочого дня після її оформлення така декларація з використанням електронного підпису посадової особи митного органу, яка її оформила, чи електронної печатки митного органу, які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, надсилається Держмитслужбою ДПС.
( Абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1090 від 27.09.2022, № 1458 від 27.12.2022 )
Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які поміщені у митні режими, визначені абзацами третім та четвертим пункту 30 цього Положення, з використанням електронного підпису посадової особи Держмитслужби чи електронної печатки митного органу, які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, надсилається Держмитслужбою ДПС:
( Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1090 від 27.09.2022, № 1458 від 27.12.2022 )
у разі декларування товарів з використанням електронної митної декларації, заповненої у звичайному порядку, без попереднього оформлення періодичної, спрощеної або тимчасової митної декларації - не пізніше наступного робочого дня після внесення посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон до систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, інформації про вивезення товарів за межі митної території України;
( Абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1090 від 27.09.2022, № 1458 від 27.12.2022 )
у разі декларування товарів з використанням періодичної, спрощеної або тимчасової митної декларації - не пізніше наступного робочого дня після оформлення електронної додаткової декларації на товари, вивезені за межі митної території України на підставі періодичної, спрощеної або тимчасової митної декларації.
( Абзац четвертий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 1458 від 27.12.2022 )
Електронна митна декларація, а також повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України надсилаються Держмитслужбою ДПС в узгоджених ними форматах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.
Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України з використанням електронного підпису посадової особи Держмитслужби чи електронної печатки митного органу, які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, також надсилається Держмитслужбою у визначені цим пунктом строки декларанту або уповноваженій ним особі.
( Абзац шостий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 1090 від 27.09.2022 )( Розділ в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012 )
Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання
33. За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi в поданій митному органу митній декларації, можуть бути змінені, зокрема шляхом доповнення, або митна декларація може бути відкликана.
У заяві за формою згідно з додатком 3, підписаній декларантом або уповноваженою ним особою, зазначаються причини зміни або відкликання митної декларації. Якщо відповідні нові відомості або причини відкликання митної декларації підтверджуються документами, що не подавались під час декларування, до заяви додаються завірені в установленому порядку копії таких документів.
Дозвіл митного органу на зміну або відкликання митної декларації на паперовому носії, митне оформлення якої не завершено, надається посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації, в усній формі.
( Абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 1090 від 27.09.2022 )
Під час електронного декларування заява за формою згідно з додатком 3 складається з полів електронного документа, що відповідають її формі, та подається з використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, декларанта або уповноваженої ним особи.
( Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1090 від 27.09.2022 )
Внесення змін до митної декларації, поданої відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту 1987 року, здійснюється з урахуванням положень статті 31 доповнення I до зазначеної Конвенції.
( Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1090 від 27.09.2022 )
34. Не дозволяється:
внесення змін до граф 1 (перший і другий підрозділи), 14, 37 (перший підрозділ) і 54 митної декларації за формою єдиного адміністративного документа;
внесення змін або відкликання митної декларації у разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у цій митній декларації товарів;
внесення змін до митної декларації, якщо з поданих документів не випливає, що відомості, зазначені у цій митній декларації, необхідно змінювати;
внесення змін або відкликання митної декларації після надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, якому подана така митна декларація, інформації про призначення митним органом митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення або перевірки документів на товари (крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено);
( Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012 )
внесення змін до митної декларації або її відкликання у разі відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення таких змін або її відкликання;
внесення змін до митної декларації за формою єдиного адміністративного документа з метою подання відомостей у випадках, коли Митним кодексом України передбачена необхідність подання з цією метою додаткової декларації.
35. У разі виявлення за результатами документальної перевірки порушень законодавства України з питань державної митної справи за конкретною митною декларацією внесення змін до такої митної декларації, зокрема шляхом доповнення, дозволяється виключно після погашення декларантом суми узгодженого грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки.
36. Зміни до митної декларації на паперовому носії, оформлення якої митним органом не завершене, вносяться до всіх аркушів цієї декларації шляхом перекреслення помилкових i зазначення правильних відомостей (або відомостей, якими доповнюється митна декларація) кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору.
Кожна зміна засвідчується підписом особи, яка подала митну декларацію, та скріплюється печаткою декларанта або уповноваженої ним особи (за наявності). В електронній копії митної декларації на паперовому носії такі зміни відображаються посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації.
( Абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1090 від 27.09.2022 )
Зміни до поданої митному органу електронної митної декларації, оформлення якої митним органом не завершене, вносяться посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення такої митної декларації, та засвідчуються її електронним підписом чи печаткою, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
( Абзац третій пункту 36 в редакції Постанови КМ № 1090 від 27.09.2022 )
У разі відмови у наданні дозволу на внесення змін або відкликання електронної митної декларації посадова особа митного органу, яка здійснює оформлення митної декларацiї, невідкладно після розгляду заяви повідомляє про це декларанту або уповноваженій ним особі у складі електронного повідомлення, засвідченого її електронним підписом чи печаткою, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
( Абзац четвертий пункту 36 в редакції Постанови КМ № 1090 від 27.09.2022 )
37. Після завершення митного оформлення зміни до митної декларації за формою єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом:
подання з метою сплати митних платежів у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової декларації та оформлення її митним органом;
( Пункт 37 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 344 від 24.04.2019 )
подання з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, для сплати рівними частинами податку на додану вартість у разі надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання на підставах, визначених Податковим кодексом України, а також у випадках, визначених Митним кодексом України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом;
( Абзац пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 775 від 04.10.2017 )
заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4.
Внесення змін до митної декларації за формою єдиного адміністративного документа шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, що встановлюється Мінфіном. Після оформлення аркуша коригування його електронний примірник з використанням електронного підпису посадової особи митного органу чи електронної печатки митного органу, які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, вноситься до систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається Держмитслужбою ДПС згідно з пунктом 32 цього Положення.
( Абзац пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 1090 від 27.09.2022 )
Оформлений митним органом аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації за формою єдиного адміністративного документа.
Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разі:
необхідності виправлення відомостей, пов’язаних з доплатою або поверненням митних платежів, у тому числі у зв’язку із скасуванням рішення митного органу;
( Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ № 27 від 11.01.2017 )
необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей, пов’язаних з коригуванням ціни товару, що вивозиться за межі митної території України, для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо таке коригування не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до бюджету;
( Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ № 27 від 11.01.2017 )
необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларації за формою єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;
( Пункт 37 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012 )
необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією за формою єдиного адміністративного документа.
Електронні копії аркушів коригування зберігаються в локальних базах даних митних органів та Єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів України окремо від електронних копій відповідних митних декларацій (електронних митних декларацій), без внесення змін до таких електронних копій митних декларацій (електронних митних декларацій).
( Абзац пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012 )
Якщо під час вивезення товарів, що відправляються залізничним транспортом (зокрема в митному режимі транзиту під час перевантаження чи заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, та залізничні накладні не зазначалися у митній декларації у зв’язку з відсутністю інформації, такі відомості подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарів до перевезення шляхом оформлення реєстру за формою згідно з додатком 2.
( Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012 )
38. Декларант або уповноважена ним особа може змінити заявлений у попередній митній декларації митний режим товарів, що ввозяться на митну територію України, шляхом подання митному органу додаткової декларації з іншим заявленим митним режимом, до інформування декларанта або уповноваженої ним особи митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, про намір здійснити митний огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
38-1. Порядок заповнення, внесення змін до тимчасових та додаткових реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень встановлюється Мінфіном з урахуванням актів Всесвітнього поштового союзу.
( Положення доповнено пунктом 38-1 згідно з Постановою КМ № 1458 від 27.12.2022 )
Порядок визнання митних декларацій недійсними
39. Визнання митної декларації недійсною здійснюється митним органом, яким її оформлено.
40. Після визнання митної декларації недійсною товари, задекларовані в цій митній декларації, вважаються такими, що не були випущені в заявлений митний режим.
Повідомлення про визнання недійсною митної декларації за формою єдиного адміністративного документа з використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, вноситься посадовою особою, яка його оформила, до систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, та передається Держмитслужбою ДПС згідно з пунктом 32 цього Положення.
( Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012; в редакції Постанови КМ № 1090 від 27.09.2022 )
41. Визнання митної декларації недійсною здійснюється посадовими особами митного органу шляхом внесення відповідних записів та відміток до митної декларації на паперовому носії та її електронної копії або до електронної митної декларації.
42. Зменшення визначеного частиною шостою статті 269 Митного кодексу України строку визнання недійсною митної декларації здійснюється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.
Якщо товари перебувають в зоні діяльності іншого митного органу, ніж митний орган, яким оформлена відповідна митна декларація, за результатами застосування системи управління ризиками митний орган, яким оформлена митна декларація, може прийняти рішення про проведення огляду товарів.
( Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012 )
У разі прийняття такого рішення про це невідкладно повідомляється митному органу за місцезнаходженням товарів для проведення огляду. Копія акта про проведення огляду надсилається засобами електронного зв’язку митному органу, яким оформлена відповідна митна декларація.
( Абзац пункту 42 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012 )
43. Якщо переміщення товарів через митний кордон України за періодичною або попередньою митною декларацією не здійснювалося, за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи така декларація визнається недійсною без проведення митного огляду товарів, задекларованих у цій декларації.
44. У разі коли частина задекларованих у митній декларації товарів була переміщена через митний кордон України, така митна декларація не визнається недійсною.
Не допускається також визнання недійсною митної декларації, якщо частина або всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, що в ній задекларовані, після оформлення такої декларації видані з-під митного контролю.
( Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012 )
45. Визнання недійсною митної декларації, поданої відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту 1987 року, здійснюється з урахуванням положеньстатті 32доповнення I до зазначеної Конвенції.
( Положення доповнено пунктом 45 згідно з Постановою КМ № 1090 від 27.09.2022 )
Додаток 1
до Положення
Форма
№ _________
___ ________ 20__ р.
Начальнику ______________________________
(найменування митного органу)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові декларанта або уповноваженої ним особи)
_________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/
_________________________________________
місце проживання фізичної особи - підприємця)
ЗАЯВА
______________________________________________________________________
(відомості про декларанта: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)/
______________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
заявляє відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей.
Номер транспортного документа ______________________________________________
Рахунок ___________________________________________________________________
(номер, дата)
Країна відправлення (призначення) __________________________________________
Відправник (одержувач) ____________________________________________________
Кількість місць ____________________________________________________________
Загальна вага (кілограмів) ___________________________________________________
Загальна митна вартість ____________________________________________________
Митний режим ___________________________________________________________
Умови поставки __________________________________________________________
Характер угоди ___________________________________________________________
Дозволи уповноважених органів _____________________________________________
(назва, номер, дата)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Номер товару Найменування товару, його звичайний торговельний опис Код товару згідно з УКТЗЕД Вартість товару у валюті України або іноземній валюті
Декларант або уповноважена ним особа ___________________
(підпис)
_________________________
(ініціали, прізвище)
Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи
__________________________
(найменування посади посадової особи митного органу)
___________________
(підпис, дата)
_________________________
(ініціали, прізвище)
Місце для відбитка особистої номерної печатки
Додаток 2
до Положення
Форма
Реєстр №* ___________
номерiв транспортних засобів та товарно-транспортних документів
за митною декларацією № ____________________
Реєстр черговий уточнюючий
дата відправлення транспортних засобів ____ ____________ 20___ р.
Номер запису в Реєстрі Номер товару в митній декларації Відомості про транспортний засіб Відомості про товарно-транспортний документ Код товару згідно з УКТЗЕД Кількість товару в основній одиниці виміру
Декларант або уповноважена ним особа ___________________
(підпис)
_________________________
(ініціали, прізвище)
Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи
__________
*Зазначається арабськими цифрами порядковий номер Реєстру до відповідної митної декларації починаючи з одиниці.
Додаток 3
до Положення
Форма
Начальнику ______________________________
(найменування митного органу)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові декларанта /уповноваженої ним особи)
_________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи - підприємця)
ЗАЯВА
_____ ______________ 20___ р. № _________
Прошу відповідно до статті 269 Митного кодексу України надати дозвіл на ____________________________________ митної декларації № _______.
(внесення змін, відкликання)
Зміст змін (заповнюється у разі внесення змін до митної декларації)
Номер товару в митній декларації Графа митної декларації Відомості
зазначені у митній декларації повинні бути зазначені у митній декларації
Обґрунтування ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Додані документи_________________________________________________________
(назва, номер, дата)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Декларант або уповноважена ним особа ___________________
(підпис)
_________________________
(ініціали, прізвище)
Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи
Додаток 4
до Положення
Форма
Аркуш коригування
митної декларації від ___ __________ 20___р. №______
I. Аркуш коригування складено для відображення нових відомостей про товари, що стали відомі після закінчення їх митного оформлення, зазначених у таких графах митної декларації за формою єдиного адміністративного документа:
Номер товару в митній декларації Графа митної декларації Відомості
зазначені у митній декларації повинні бути зазначені у митній декларації
II. Розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47 митної декларації за формою єдиного адміністративного документа):
Номер товару в митній декларації Код виду платежу Основа нарахування Ставка Сума
III. Доплачено (повернуто) митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності):
Код виду платежу Сума Дата Підстава Напрям руху коштів
__________________________
(найменування посади посадової особи митного органу)
___________________
(підпис, дата)
_________________________
(ініціали, прізвище)
Місце для відбитка особистої номерної печатки
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 47 від 20.01.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16
( Див. текст )( Форма митної декларації М-16 в редакції Постанови КМ № 979 від 27.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1458 від 27.12.2022 )( Форми митних декларацій (МД-2, МД-3, МД-6, МД-8, МД-4, МД-5, МД-7) втратили чинність на підставі Постанови КМ № 1090 від 27.09.2022 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
13. Пункти 1, 7-9, 11, 17 і 22 переліку актів Кабінету Міністрів України , що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 138).
25. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 і від 17 грудня 2003 р. № 1958, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1106).
34. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 992 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2487).
43. Пункти 1, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 77, ст. 2852).