• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків

Верховна Рада України  | Закон від 05.09.2013 № 443-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.09.2013
 • Номер: 443-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.09.2013
 • Номер: 443-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.728)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 657-VII від 24.10.2013 , ВВР, 2014, № 22, ст.778 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У підпункті 1 пункту 180.1 статті 180 слово "провадить" замінити словами "провадить або планує провадити".
2. У пункті 182.1 статті 182 слова "провадить оподатковувані операції і" виключити, а після слів "обсяги оподатковуваних операцій" доповнити словами "відсутні або".
3. У статті 183:
у пункті 183.1 слова "чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку" замінити словами "як платник податку";
у пункті 183.3 слова "до контролюючого органу" замінити словами і цифрами "згідно з пунктом 183.7 цієї статті";
у пункті 183.7:
друге речення виключити;
доповнити абзацами такого змісту:
"Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку".
4. У підпункті 298.1.1 пункту 298.1 статті 298:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один з таких способів";
доповнити підпунктом 4 такого змісту:
"4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 цього Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
( Пункт 5 розділу I виключено на підставі Закону № 657-VII від 24.10.2013 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
5 вересня 2013 року
№ 443-VII