Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб

Верховна Рада України Закон від 22.12.2011 №4215-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.12.2011

Номер 4215-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.382 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) у статті 39 слова "регіональних та місцевих правил забудови" виключити;
2) у частині четвертій статті 42 слова "проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та" виключити;
3) у статті 159:
у частині першій слова "місячний термін" замінити словами "тижневий строк";
у частині п'ятій слова та цифру "у 5-денний термін з часу" замінити словами "у триденний строк з дня".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
22 грудня 2011 року
N 4215-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) у статті 39 слова "регіональних та місцевих правил забудови" виключити;
2) у частині четвертій статті 42 слова "проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та" виключити;
3) у статті 159:
у частині першій слова "місячний термін" замінити словами "тижневий строк";
у частині п'ятій слова та цифру "у 5-денний термін з часу" замінити словами "у триденний строк з дня".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!