Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них

Верховна Рада України Закон від 20.12.2011 №4188-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.12.2011

Номер 4188-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.341 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину першу статті 133 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Земельна ділянка або право на неї може бути передано у заставу лише за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового номера в порядку, визначеному законом";
2) пункт 3 частини першої статті 18 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313) викласти в такій редакції:
"3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У разі іпотеки земельної ділянки має зазначатися її цільове призначення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
20 грудня 2011 року
N 4188-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину першу статті 133 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Земельна ділянка або право на неї може бути передано у заставу лише за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового номера в порядку, визначеному законом";
2) пункт 3 частини першої статті 18 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313) викласти в такій редакції:
"3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У разі іпотеки земельної ділянки має зазначатися її цільове призначення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!