Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення

Верховна Рада України Закон від 20.12.2011 №4174-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.12.2011

Номер 4174-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.338 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. До 1 січня 2013 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";
2) у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
"15. До 1 січня 2013 року не допускається";
в абзаці другому підпункту "б" слова та цифри "законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва" замінити словами та цифрами "законом про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року, в порядку, визначеному цим Законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
20 грудня 2011 року
N 4174-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. До 1 січня 2013 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";
2) у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
"15. До 1 січня 2013 року не допускається";
в абзаці другому підпункту "б" слова та цифри "законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва" замінити словами та цифрами "законом про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року, в порядку, визначеному цим Законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!