Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 24.04.2019 №408
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 24.04.2019

Номер 408

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2019 р. № 408
Київ
Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
Відповідно до пункту 232.1 статті 232 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, що додається.
2. Установити, що:
рахунки платників акцизного податку, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відкриваються у Державній казначейській службі;
у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального відображаються виробниками пального в кілограмах і літрах, приведених до температури 15°C;
у товаросупровідних документах на спирт етиловий обсяги спирту етилового відображаються виробниками спирту етилового в декалітрах і в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°C;
товаросупровідні документи, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, подаються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення пального або спирту етилового до контролюючих органів.
3. Державній фіскальній службі забезпечити:
здійснення заходів, необхідних для введення в дію з 1 липня 2019 р. системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
разом з Державною казначейською службою відкриття до 1 липня 2019 р. рахунків платникам акцизного податку, що включені до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 730);
постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 409 "Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 54, ст. 1899).
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 4 цієї постанови та пунктів 19-44 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 408
ПОРЯДОК
електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
( У тексті Порядку слово "ДФС" замінено словом "ДПС" згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (далі - платники акцизного податку), зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, механізм роботи зазначеної системи, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.
Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового вводиться в дію з 1 липня 2019 року.
Платники акцизного податку зобов’язані з 1 травня 2019 р. до 1 червня 2019 р. зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники будуть станом на 1 липня 2019 року.
Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників акцизного податку з 1 липня 2019 р., зобов’язані до 1 липня 2019 р. зареєструватися як платники акцизного податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники акцизного податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) рахунок платника, який зареєстрований у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - електронний рахунок), - відкритий платнику акцизного податку в Казначействі рахунок, на який таким платником перераховуються кошти в сумі, необхідній для досягнення розміру суми акцизного податку, на яку платник акцизного податку має право подати заявку для поповнення/коригування обсягу залишків пального або спирту етилового, на які він має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
2) облікова картка в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - облікова картка) - картка, яка автоматично відкривається кожному платнику акцизного податку, внесеному до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (далі - реєстр платників);
3) умовний код 2711 - визначений підпунктом 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України, за яким обліковуються у літрах, приведених до температури 15°C, скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном), інші гази, бутан, ізобутан за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
Реалізація пального або спирту етилового - операції, визначені підпунктом 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі.
3. Структура та формат даних і періодичність обміну інформацією та відомостями з реєстру платників, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, визначаються ДПС і Казначейством.
Порядок реєстрації платників акцизногоподатку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних, акцизних складів/акцизних складів пересувних у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
4. Юридичні особи (зокрема юридичні особи, що ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи), постійні представництва та фізичні особи - підприємці, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
5. Реєстр платників веде ДПС. Включення осіб до реєстру платників, внесення змін до нього, виключення з реєстру платників здійснюється контролюючими органами з використанням засобів системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Платники акцизного податку - розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати усі акцизні склади в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Один акцизний склад реєструється виключно одним розпорядником акцизного складу.
Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.
Без реєстрації акцизного складу забороняється здійснення реалізації пального або отримання і реалізація спирту етилового на такому складі.
Кожен акцизний склад має власний уніфікований номер у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, який автоматично присвоюється системою електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
До реєстру платників включаються такі дані про осіб, зареєстрованих як платники акцизного податку, та про акцизні склади, наявні у платників акцизного податку - розпорядників акцизних складів:
ідентифікаційні дані:
- для юридичних осіб та постійних представництв - найменування та код згідно з ЄДРПОУ;
( Абзац дев’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
- для юридичних осіб, що уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання і внесення податків до бюджету під час виконання договорів, - назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 Кодексу;
- для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
реєстраційні дані - дата реєстрації особи як платника акцизного податку, дати запису в реєстрі платників про реєстрацію, внесення змін, анулювання реєстрації, дата та причина анулювання реєстрації платника акцизного податку/акцизного складу;
дані про акцизні склади - дані про всі наявні у розпорядника акцизного складу акцизні склади (уніфікований номер, адреса, назва та реквізити документів, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями та/або територією, де розміщено акцизний склад), а також відповідні коди адміністративно-територіальних одиниць згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, де розміщується кожний акцизний склад.
ДПС щодня оприлюднює на власному офіційному веб-порталі інформацію з реєстру платників із зазначенням:
( Абзац чотирнадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку;
( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
даних про уніфіковані номери та адресу місцезнаходження акцизних складів.
( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
6. Реєстрація платника акцизного податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочих дні до початку ввезення на митну територію України або до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів (далі - заява), форма якої затверджується Мінфіном.
На підставі заяви, що подається для реєстрації особи як платника акцизного податку, здійснюється одночасно реєстрація акцизних складів такого платника.
У разі введення в експлуатацію нових акцизних складів після реєстрації особи як платника акцизного податку платник акцизного податку - розпорядник акцизного складу подає заяву з відміткою про реєстрацію акцизного складу.
Заява складається та подається до контролюючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
На заяву накладається кваліфікований електронний підпис керівника юридичної особи або уповноваженої особи, фізичної особи - підприємця або її представника.
Датою і часом подання заяви до контролюючого органу є дата і час, зазначені у квитанції про доставку заяви (перша квитанція).
У заяві зазначається інформація про всі наявні у розпорядника акцизного складу та введені в експлуатацію акцизні склади із зазначенням кодів адміністративно-територіальних одиниць згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України. Щодо кожного акцизного складу в заяві зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування, про який надіслано повідомлення відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу.
У разі реєстрації нового акцизного складу такому акцизному складу засобами системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового автоматично присвоюється уніфікований номер, який є єдиним у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і зберігається за акцизним складом до моменту анулювання його реєстрації.
За уніфікованим номером акцизний склад реєструється та обліковується в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Присвоєний під час реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового уніфікований номер акцизного складу, з якого реалізовано/на який отримано пальне або спирт етиловий, є обов’язковим реквізитом, що зазначається під час складання акцизної накладної.
7. Особа реєструється як платник акцизного податку не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви з використанням засобів системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового шляхом включення її до реєстру платників або такій особі надсилається повідомлення про необхідність подання нової заяви в разі, коли:
1) порушено вимоги законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг;
2) зазначену заяву подано з порушенням вимог щодо форми заяви, встановленої наказом Мінфіну, порядку заповнення і подання заяви згідно з цим Порядком;
3) особа, яка подала заяву, включена до реєстру платників;
4) у заяві одночасно зазначено дві сфери діяльності - з реалізації пального та спирту етилового;
5) стосовно особи, яка подала заяву про реєстрацію як платник акцизного податку з реалізації спирту етилового, у контролюючому органі відсутні дані про видані такій особі діючі ліцензії на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв;
6) щодо акцизного складу, зазначеного в заяві разом з ідентифікатором об’єктa оподаткування, у контролюючому органі відсутнє повідомлення про такий об’єкт оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим або не експлуатується розпорядником акцизного складу;
7) стосовно особи, яка подала заяву, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
8) у заяві, що подається для реєстрації акцизних складів, зазначено акцизний склад, що вже зареєстрований, або в заяві, що подається для зміни даних про акцизний склад чи анулювання реєстрації акцизного складу, зазначено уніфікований номер акцизного складу, який не зареєстровано таким платником акцизного податку в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
9) про платника акцизного податку - розпорядника акцизного складу, що подає заяву для реєстрації акцизного складу, відсутні дані в реєстрі платників.
Інформація про результати розгляду заяви надсилається особі з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі у другій квитанції.
8. Платник акцизного податку може надіслати до ДПС з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі запит для отримання витягу з реєстру платників.
ДПС не пізніше наступного робочого дня після надходження запиту надсилає особі витяг з реєстру платників.
Витяг з реєстру платників також формується та надсилається платнику акцизного податку:
в день реєстрації платника акцизного податку та/або реєстрації нового акцизного складу;
в день виключення платника акцизного податку з реєстру платників.
Витяг з реєстру платників формується з використанням засобів системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і надсилається платнику акцизного податку автоматично засобами електронного зв’язку в електронній формі. У витягу зазначаються інформація про платника акцизного податку та всі його зареєстровані в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового акцизні склади з уніфікованими номерами. Витяг є дійсним до внесення відповідних змін до реєстру платників.
9. Датою реєстрації платника акцизного податку/акцизного складу є дата включення його до реєстру платників, але не раніше ніж 1 липня 2019 року.
Не пізніше наступного робочого дня після включення особи до реєстру платників такому платнику акцизного податку автоматично відкриваються облікові картки в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
10. Особа, утворена в результаті реорганізації платника акцизного податку (злиття, приєднання, поділу, перетворення), реєструється як новий платник акцизного податку, зокрема в разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом непогашених грошових зобов’язань чи податкового боргу щодо акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.
11. Для реєстрації нових акцизних складів, внесення змін у дані про акцизні склади, анулювання реєстрації акцизних складів, усунення розбіжностей або помилок у записах реєстру платників щодо акцизних складів платник акцизного податку подає заяву про внесення відповідних змін. Заява надсилається контролюючому органу та приймається у порядку, встановленому для реєстрації.
Зміни в реєстрі платників щодо даних платника акцизного податку вносяться на основі даних з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а щодо самозайнятих осіб - з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку, отриманих у результаті взаємодії зазначених інформаційних систем, а також з використанням відомостей із Єдиного державного реєстру, отриманих відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
12. Виключення платника акцизного податку з реєстру платників здійснюється:
в разі, коли відповідна особа подає заяву про анулювання реєстрації у зв’язку з припиненням діяльності з реалізації пального або спирту етилового. Заява надсилається у порядку, встановленому для реєстрації, та розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів після її надходження. У такому разі датою анулювання реєстрації платника акцизного податку є дата виключення його з реєстру платників;
за самостійним рішенням контролюючого органу за основним місцем обліку особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Зазначене рішення контролюючий орган приймає протягом трьох робочих днів після надходження відомостей з Єдиного державного реєстру. У такому разі датою анулювання реєстрації платника акцизного податку є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.
Анулювання реєстрації платника акцизного податку проводиться за умови, що в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального/спирту етилового, що обліковуються за таким платником, всіма його акцизними складами/акцизними складами пересувними та кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.
Анулювання реєстрації акцизного складу здійснюється в разі виведення акцизного складу з експлуатації та подання заяви з відміткою про анулювання реєстрації акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. У разі подання зазначеної заяви платником акцизного податку надсилається повідомлення про закриття та припинення експлуатації такого об’єкта оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу.
Анулювання реєстрації акцизного складу проводиться за умови, що в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального/спирту етилового, що обліковуються за таким акцизним складом за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.
У разі анулювання реєстрації платника акцизного податку анулюється реєстрація всіх його акцизних складів.
13. Якщо не пізніше наступного дня після анулювання реєстрації особи як платника акцизного податку за її заявою така особа подає заяву про реєстрацію як платника акцизного податку, реєстрація зазначеної особи як платника акцизного податку проводиться шляхом повторної реєстрації. У такому випадку датою реєстрації є дата попередньої реєстрації, а електронний рахунок не закривається.
У разі такої повторної реєстрації відомості про акцизні склади, зазначені в заяві про реєстрацію, до системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового не вносяться, при цьому здійснюється повторна реєстрація всіх акцизних складів, які були зареєстровані такою особою на момент анулювання реєстрації, із збереженням їх уніфікованих номерів. Після такої повторної реєстрації в разі потреби внесення змін до відомостей про акцизні склади здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку на підставі заяви.
14. Транспортні засоби реєструються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового як акцизні склади пересувні автоматично в разі, коли такі транспортні засоби зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, під час здійснення яких переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, зокрема згідно з даними акцизної накладної, складеної в одному примірнику на підставі даних відповідної митної декларації платником акцизного податку, який ввозить пальне або спирт етиловий на митну територію України.
Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на яке належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається в такому транспортному засобі. Кожний такий акцизний склад пересувний реєструється як окремий акцизний склад пересувний.
( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на який переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого, вважається іншим акцизним складом пересувним.
( Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
У разі зміни власника пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається у транспортному засобі, відбувається зміна розпорядника акцизного складу пересувного. У день зміни власника пального або спирту етилового складається акцизна накладна.
( Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
15. Реєстрація транспортного засобу як акцизного складу пересувного в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового припиняється за наявності в системі документально підтверджених даних щодо припинення використання платником акцизного податку транспортного засобу для переміщення та/або зберігання пального або спирту етилового на митній території України, а саме під час виконання одночасно всіх таких умов:
стосовно такого акцизного складу пересувного в Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстровані всі примірники акцизних накладних (другі примірники акцизних накладних, складених у двох примірниках, або перші примірники акцизних накладних, складених в одному примірнику), в яких транспортний засіб був зазначений як акцизний склад пересувний;
дорівнюють нулю обсяги пального або спирту етилового, які обліковуються в розрізі такого акцизного складу пересувного в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711.
( Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
16. Транспортні засоби, зареєстровані як акцизні склади пересувні, включаються до переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Кодексу.
Транспортні засоби, реєстрація яких як акцизних складів пересувних припинена, виключаються з переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.
Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному веб-сайті ДПС.
Порядок відкриття/закриття електронних рахунків платників акцизного податку та розрахунків з бюджетом
17. Електронний рахунок платника акцизного податку відкривається Казначейством на безоплатній основі без укладення договору. На електронний рахунок платник акцизного податку зараховує необхідну суму коштів виключно з власного поточного рахунка.
18. Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі відомостей, які ДПС після внесення осіб до реєстру платників протягом одного робочого дня надсилає Казначейству.
У таких відомостях зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер бюджетного рахунка, код згідно з ЄДРПОУ та МФО Казначейства.
Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, відкриває електронні рахунки.
Електронні рахунки, які до 1 липня 2019 р. були відкриті Казначейством платнику акцизного податку, зареєстрованому в системі електронного адміністрування реалізації пального, продовжують використовуватися в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після настання зазначеної дати платником акцизного податку, який був зареєстрований до 1 липня 2019 р. в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Електронні рахунки, які до 1 липня 2019 р. були відкриті Казначейством платнику акцизного податку, зареєстрованому в системі електронного адміністрування реалізації пального, продовжують використовуватися в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після настання зазначеної дати платником акцизного податку, який був зареєстрований з 1 по 23 липня 2019 р. в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Платнику акцизного податку, який не був зареєстрований в системі електронного адміністрування реалізації пального та зареєструвався в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до 1 липня 2019 р., електронний рахунок відкривається Казначейством до 1 липня 2019 р. у порядку, визначеному пунктом 17 цього Порядку та абзацами першим - третім цього пункту.
Датою початку здійснення платником акцизного податку операцій з використанням електронного рахунка в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є дата відкриття такого рахунка, але не раніше ніж 1 липня 2019 року.
Електронний рахунок платника акцизного податку, зареєстрованого в системі електронного адміністрування реалізації пального, який не зареєстрований в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 2 липня 2019 р., закривається 23 липня 2019 р. за правилами, встановленими для закриття електронного рахунка в разі анулювання реєстрації як платника акцизного податку.
19. Казначейство надсилає ДПС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника акцизного податку не пізніше операційного дня, що настає за днем відкриття такого рахунка. Після надходження зазначеного повідомлення ДПС інформує платника акцизного податку про реквізити його електронного рахунка.
20. Платник акцизного податку має право отримувати від ДПС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також про суму податку, на яку він має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, на підставі запитів, які він надсилає до ДПС.
21. Казначейство подає ДПС інформацію про суми поповнення електронних рахунків у розрізі платників акцизного податку протягом операційного дня, в який надійшли такі кошти.
22. Електронний рахунок відкривається платнику акцизного податку для перерахування акцизного податку в сумі, необхідній для реєстрації платником акцизного податку заявок на поповнення обсягу залишків пального або спирту етилового.
Кошти, зараховані платником акцизного податку на електронний рахунок, автоматично перераховуються Казначейством на бюджетний рахунок, призначений для сплати акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, протягом операційного дня, в який такі кошти зараховані на електронний рахунок.
Казначейство подає ДПС інформацію про перераховані до бюджету кошти з електронних рахунків платників акцизного податку в розрізі зазначених платників не пізніше операційного дня, що настає за днем такого перерахування.
23. У разі анулювання реєстрації платника акцизного податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.
Для закриття електронних рахунків ДПС надсилає Казначейству відомості, в яких зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер електронного рахунка.
Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, закриває електронні рахунки.
Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДПС не пізніше операційного дня, що настає за днем його закриття.
24. У разі повторної реєстрації особи як платника акцизного податку їй відкривається новий електронний рахунок відповідно до пункту 18 цього Порядку.
25. Перерахування сум податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізованого пального або спирту етилового протягом звітного періоду, зазначеного в декларації з акцизного податку за звітний (податковий) період, здійснюється платником акцизного податку самостійно з власного поточного рахунка до відповідного бюджету в строки, передбачені Кодексом, з урахуванням сум податку, що були перераховані таким платником на його електронний рахунок.
26. Розрахунки з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, та сплата передбачених Кодексом штрафів, пені здійснюються платником акцизного податку до відповідного бюджету з власного поточного рахунка.
27. Помилково та/або надміру зараховані до бюджету кошти повертаються платнику акцизного податку в порядку, визначеному статтею 43 Кодексу.
Порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
28. У системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників акцизного податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних та акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711 ведеться окремо облік обсягів пального, що:
( Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною іншою ставкою податку;
оподатковуються на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.8 статті 229 Кодексу;
не підлягають оподаткуванню;
звільняються від оподаткування.
Обсяги ввезеного на митну територію України пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового:
зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників акцизного податку та умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711;
( Абзац сьомий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення або акцизними складами, які є ліцензійними митними складами, на яких здійснюється митне оформлення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником акцизного податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних/ акцизних складів.
( Абзац восьмий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
Ведення обліку обсягів пального у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснюється ДПС.
Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облік у розрізі платників акцизного податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711:
( Абзац десятий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
обсягів пального в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, що зазначені у виданих та отриманих акцизних накладних і розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
обсягів пального, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок, які оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу, не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
обсягів пального, на які платники акцизного податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених до бюджету коштів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники акцизного податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального;
обсягів залишків пального в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, на які платники акцизного податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Платник акцизного податку має право шляхом надіслання запиту до ДПС отримати інформацію про суми зазначених залишків.
29. У системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників акцизного податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних та акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД ведеться окремо облік обсягів спирту етилового, що:
оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною іншою ставкою податку;
оподатковуються на умовах, встановлених статтею 225 та пунктом 229.1 статті 229 Кодексу;
не підлягають оподаткуванню;
звільняються від оподаткування.
Обсяги ввезеного на митну територію України спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового:
зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД;
розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення або акцизними складами, які є ліцензійними митними складами, на яких здійснюється митне оформлення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником акцизного податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних/ акцизних складів.
( Абзац восьмий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
Ведення обліку обсягів спирту етилового у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснюється ДПС.
Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облік у розрізі платників акцизного податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД:
обсягів спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних і розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
обсягів спирту етилового, виробленого на митній території України, з яких сплачено акцизний податок, які оподатковуються на умовах, встановлених статтею 225 та підпунктами "а" - "ґ" та "д" - "ж" пункту 229.1 статті 229 Кодексу, не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
обсягів спирту етилового, на які платники акцизного податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку спирту етилового за рахунок сплачених до бюджету коштів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники акцизного податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку спирту етилового;
обсягів залишків спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, на які платники акцизного податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Платник акцизного податку має право шляхом надіслання запиту до ДПС отримати інформацію про суми зазначених залишків.
30. Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює постійно (цілодобово щодня), крім періоду, необхідного для її технічного обслуговування.
Технічне обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового проводиться у часові проміжки з незначною кількістю звернень до неї платників акцизного податку.
Інформація про запланований час технічного обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового розміщується на офіційному веб-сайті ДПС не пізніше ніж за 24 години до початку проведення технічного обслуговування.
31. Облік у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового ведеться в літрах, приведених до температури 15°C, - для пального та декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°C, - для спирту етилового. При цьому обсяги відпущеного в місцях роздрібної торгівлі пального, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей цього Порядку вважаються обсягами пального в літрах, приведених до температури 15°C. Такі одиниці обліку для пального та спирту етилового мають використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.
32. ДПС в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового автоматично відкриває платникам акцизного податку облікові картки, в яких ведеться облік:
обсягів залишків пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711, які обчислюються за формулою, визначеною в пункті 232.3 статті 232 Кодексу, з урахуванням обсягів залишків спирту етилового згідно з актом інвентаризації, на які платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних;
( Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
сум залишків коштів, перерахованих платником акцизного податку на електронний рахунок з поточного рахунка з урахуванням суми овердрафту, визначеного пунктом 39 цього Порядку, що дає право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишків пального, на які платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних;
сум залишків коштів, перерахованих платником акцизного податку на електронний рахунок з поточного рахунка, що дає право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишків спирту етилового, на які платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних.
33. Платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711 (SАНаклп), обчислений за такою формулою:
SАНаклп = SАНаклОтр + SАМитн + SЗаявкиПоповн - SКоригЗаявкиПопов - SАНаклВид - SВтрат - SАМитнЕкспорт,
( Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
де SАНаклОтр - загальний обсяг пального за отриманими платником акцизного податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
SАМитн - загальний обсяг пального, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок або який оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу. Показник зараховується автоматично за платниками акцизного податку в розрізі умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711 як обсяг пального, який такі платники можуть розподілити між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення;
( Абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
SЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку пального із списанням з облікових карток коштів акцизного податку, сплаченого до бюджету, що дорівнюють сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального.
У разі коли у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального або умов оподаткування є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711/умовою оподаткування і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умовним кодом 2711/іншою умовою оподаткування, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, які збільшуються, та обсяги, які зменшуються;
( Абзац п'ятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 22.07.2020 )
SКоригЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального;
SАНаклВид - загальний обсяг пального за виданими платником акцизного податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено першими примірниками акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
SВтрат - загальний обсяг пального, втраченого як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, зокрема внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, що засвідчені відповідним актом втрати, псування чи знищення пального, зазначений в акцизній накладній/розрахунку коригування, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
SАМитнЕкспорт - загальний обсяг пального, вивезеного за межі митної території України, оформленого належним чином митними деклараціями, на який складені акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Зміна показника SАНаклВид відбувається у день реєстрації першого примірника акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а зміна показника SАНаклОтр - у день реєстрації другого примірника акцизної накладної (під час ввезення пального - у день реєстрації першого примірника акцизної накладної) в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Під час реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий:
у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника SАНаклВид щодо акцизного складу;
у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника SАНаклОтр щодо такого іншого акцизного складу;
показники SАНаклОтр та SАНаклВид щодо акцизного складу пересувного не змінюються.
У платника акцизного податку - отримувача пального зміна показника SАНаклОтр не відбувається на обсяги пального, що реалізується:
( Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача;
( Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу;
( Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою.
( Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ № 626 від 22.07.2020 )
34. Платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД (SАНаклсе), обчислений за такою формулою:
SАНаклсе = SАНаклОтр + SАМитн + SЗаявкиПоповн - SКоригЗаявкиПопов - SАНаклВид - SВтрат - SАМитнЕкспорт,
де SАНаклОтр - загальний обсяг спирту етилового за отриманими платником акцизного податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
SАМитн - загальний обсяг спирту етилового, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок. Показник зараховується автоматично за платниками акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД як обсяг спирту етилового, який такі платники можуть розподілити між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення;
SЗаявкиПоповн - загальний обсяг спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку спирту етилового із списанням з облікових карток коштів акцизного податку, сплаченого до бюджету, що дорівнюють сумі акцизного податку для відповідного обсягу спирту етилового.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2019 р. № 408
Київ
Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
Відповідно до пункту 232.1 статті 232 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, що додається.
2. Установити, що:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!