Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з Конституцією України

Верховна Рада України Закон від 03.11.2011 №4001-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.11.2011

Номер 4001-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з Конституцією України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.242 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, N 7-8, ст.50 )
У зв'язку з ухваленням Конституційним Судом України 11 березня 2011 року Рішення N 2-рп/2011 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) абзац перший частини першої статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції";
( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 1798-VIII від 21.12.2016 )
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
3 листопада 2011 року
N 4001-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з Конституцією України
У зв'язку з ухваленням Конституційним Судом України 11 березня 2011 року Рішення N 2-рп/2011 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) абзац перший частини першої статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції";
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!