Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод. Закон від 02.07.2013 №379-VII

Верховна Рада України Закон від 02.07.2013 №379-VII
Остання редакція від 02.07.2013. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.07.2013

Номер 379-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.251)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 15 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити словами "або органами місцевого самоврядування".
2. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року № 5458-VI і № 5462-VI):
1) у частині першій статті 3 слово "однією" замінити словом "одним", а після слів "трудовим колективом" доповнити словами "з іншої сторони";
2) частину третю статті 8 після слова "Галузева" доповнити словом "(міжгалузева)";
3) у статті 9:
у частині одинадцятій після слів "повідомній реєстрації" доповнити словами "в установленому порядку", а слова "іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "іншого рівня - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування";
доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджується Кабінетом Міністрів України";
4) у частині четвертій статті 13 слова "(генеральна, галузева, регіональна)" замінити словами "(генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна)".
3. У підпункті 9 пункту "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2013 р., № 15, ст. 97) слова "реєстрація колективних договорів і угод" замінити словами "повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
2 липня 2013 року
№ 379-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 15 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити словами "або органами місцевого самоврядування".
2. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року № 5458-VI і № 5462-VI):
1) у частині першій статті 3 слово "однією" замінити словом "одним", а після слів "трудовим колективом" доповнити словами "з іншої сторони";
2) частину третю статті 8 після слова "Галузева" доповнити словом "(міжгалузева)";
3) у статті 9:
у частині одинадцятій після слів "повідомній реєстрації" доповнити словами "в установленому порядку", а слова "іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "іншого рівня - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування";
доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджується Кабінетом Міністрів України";
4) у частині четвертій статті 13 слова "(генеральна, галузева, регіональна)" замінити словами "(генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна)".