Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств

Верховна Рада України Закон від 16.06.2011 №3523-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.06.2011

Номер 3523-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.18 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) слова "висновки конкурсної комісії" замінити словами "документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі".
2. У Законі України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363; 2005 р., N 52, ст. 560; 2009 р., N 29, ст. 390, N 38, ст. 535; 2010 р., N 4, ст. 22; 2011 р., N 6, ст. 41, NN 13-17, ст. 112):
1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство";
2) статтю 6 виключити;
3) у частині першій статті 7:
друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3523-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) слова "висновки конкурсної комісії" замінити словами "документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі".
2. У Законі України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363; 2005 р., N 52, ст. 560; 2009 р., N 29, ст. 390, N 38, ст. 535; 2010 р., N 4, ст. 22; 2011 р., N 6, ст. 41, NN 13-17, ст. 112):
1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство";
2) статтю 6 виключити;
3) у частині першій статті 7:
друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

30 днiв передплати безкоштовно!