• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг

Верховна Рада України  | Закон від 02.06.2011 № 3462-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.06.2011
 • Номер: 3462-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.06.2011
 • Номер: 3462-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 52, ст.591 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1953-IX від 14.12.2021 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 29, ст. 194; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 44, ст. 456) доповнити пунктами 37-3 і 37-4 такого змісту:
"37-3) погоджує відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в установленому нею порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку;
37-4) встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, а також здійснює контроль за їх дотриманням".
2. Статтю 49 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст.1) доповнити пунктом 49.3 такого змісту:
"49.3. Для здійснення посередницької діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхові агенти зобов'язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1953-IX від 14.12.2021 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Вимога щодо отримання від органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі застосовується до правовідносин, пов'язаних з набуттям або збільшенням істотної участі у фінансовій установі, що виникли після набрання чинності цим Законом.
3. Фінансові установи зобов'язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону.
4. Спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити ліцензійні умови здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
2 червня 2011 року
N 3462-VI