• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів

Верховна Рада України  | Закон від 14.01.2011 № 2949-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.01.2011
 • Номер: 2949-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.01.2011
 • Номер: 2949-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.318 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
1) частину четверту статті 35 викласти в такій редакції:
"4. До земель загального користування садівницького товариства належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування. Землі загального користування садівницького товариства безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління товариства до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку";
2) статтю 52 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління кооперативу до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку. До земель загального користування дачного кооперативу належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
3) частину третю статті 134 доповнити словами "а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу".
2. Частину першу статті 22 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) доповнити реченням такого змісту: "Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність із земель державної або комунальної власності відповідно до закону".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 14 січня 2011 року
N 2949-VI