Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 14.12.1994 №287/94-ВР
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 3 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2181-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44 Кодексами N 435-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV від 16.01.2003 )
III. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642):
1. У частині другій статті 13 слова "в нотаріальних органах" виключити.
2. У частинах шостій та сьомій статті 20 слова "виконавчого напису нотаріальних органів" замінити словами "виконавчого напису нотаріусів".
3. У статті 29 та у частині третій статті 53 слова "депозит нотаріальної контори" замінити словами "депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса".
4. У частині другій статті 32 слова "Нотаріальна контора" замінити словами "Державний нотаріус" та доповнити цю частину реченням такого змісту: "Якщо такий договір посвідчено приватним нотаріусом, підставою для накладення державним нотаріусом заборони є повідомлення приватного нотаріуса про посвідчення ним договору, яким передбачається накладення заборони відчуження".
( Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Розділ V втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI від 05.07.2012 )( Розділ VI втратив чинність на підставі Закону N 2181-III від 21.12.2000 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
14 грудня 1994 року
N 287/94-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
III. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642):
1. У частині другій статті 13 слова "в нотаріальних органах" виключити.
2. У частинах шостій та сьомій статті 20 слова "виконавчого напису нотаріальних органів" замінити словами "виконавчого напису нотаріусів".
3. У статті 29 та у частині третій статті 53 слова "депозит нотаріальної контори" замінити словами "депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса".
4. У частині другій статті 32 слова "Нотаріальна контора" замінити словами "Державний нотаріус" та доповнити цю частину реченням такого змісту: "Якщо такий договір посвідчено приватним нотаріусом, підставою для накладення державним нотаріусом заборони є повідомлення приватного нотаріуса про посвідчення ним договору, яким передбачається накладення заборони відчуження".

30 днiв передплати безкоштовно!