• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги"

Верховна Рада України  | Закон від 16.05.2019 № 2725-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.05.2019
 • Номер: 2725-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.05.2019
 • Номер: 2725-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 22, ст.85)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт 14.1.114-1 виключити;
2) у підпункті 14.1.144-1 слова "законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
3) у підпункті 14.1.182-1 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису чи печатки".
2. Підпункт 19-1 .1.44 пункту 19-1.1 статті 19-1 викласти в такій редакції:
"19-1.1.44. надають кваліфіковані електронні довірчі послуги (як відокремлені пункти реєстрації кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику)".
3. У тексті статті 39 слова "закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
4. У пункті 42.4 статті 42:
1) в абзаці першому слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";
2) в абзаці другому слова "законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
5. У статті 42-1:
1) в абзаці дев’ятому пункту 42-1.1 слова "за допомогою електронної позначки часу" замінити словами "за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу";
2) у пункті 42-1.2:
в абзацах другому і третьому слова "із накладенням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу" замінити словами "із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання";
в абзаці тринадцятому слова "сертифікатів відкритого ключа їхніх електронних цифрових підписів та/або печатки" замінити словами "кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих електронних підписів та/або печаток";
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків та має бути виданий йому контролюючим органом згідно із законодавством України, або інформації з баз даних про такого платника податків шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
3) у пункті 42-1.5:
в абзаці першому слова "з використанням електронного підпису з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису" замінити словами "з використанням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Єдиною підставою для відмови у проходженні електронної ідентифікації платника податків в електронному кабінеті є недійсність кваліфікованого електронного підпису такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа".
6. В абзаці другому підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 слова "в електронному документі електронного цифрового підпису" замінити словами "накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підпису чи печатки".
7. У статті 49:
1) у пункті 49.3:
у підпункті "в" слова "законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
в абзаці п’ятому слова "недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа" замінити словами "недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа";
2) в абзацах першому і другому пункту 49.4 слова "законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
3) пункт 49.4-1 викласти в такій редакції:
"49.4-1. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, безоплатно надає платникам податків кваліфіковані електронні довірчі послуги".
8. В абзацах другому і четвертому пункту 85.2 статті 85 слова "щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб" замінити словами "щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб".
9. В абзаці другому пункту 183.7 та абзаці другому підпункту 183.13.2 пункту 183.13 статті 183 слова "щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб" замінити словами "щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб".
10. У статті 200:
1) в абзаці дев’ятнадцятому підпункту 200.7.1 пункту 200.7 слова "законів щодо електронного підпису та електронного документообігу" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
2) у пункті 200.8 слова "щодо реєстрації електронного підпису" замінити словами "щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису".
11. У статті 201:
1) в абзаці першому пункту 201.1 слова "електронного підпису уповноваженої платником особи" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи";
2) в абзаці сьомому пункту 201.10 слова "законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
12. У пункті 220.2 статті 220 слова "щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб" замінити словами "щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб".
13. В абзаці першому пункту 231.1 статті 231 слова "електронного підпису уповноваженої платником особи" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи".
14. В абзаці п’ятому підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 слова "щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб" замінити словами "щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб".
15. У пункті 64 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" цифри "8504 23 00 00" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у пунктах 9-2 та 9-3 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) цифри "180" замінити цифрами "270";
2) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 48, ст. 380) цифри "180" замінити цифрами "270";
3) у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 49, ст. 399):
у підпункті 6:
в абзаці чотирнадцятому слова "шістдесят п’ятим" замінити словами "шістдесят четвертим";
абзац п’ятнадцятий виключити;
в абзацах шістдесят першому та сто вісімдесят восьмому слова "цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності" замінити словами "будь-якого цільового призначення";
у підпункті 17 слова "і пальним" замінити словами "і пальним, зберігання пального".
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 травня 2019 року
№ 2725-VIII