Деякі питання оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України Розпорядження, Рекомендації, Заходи, План від 17.03.2021 №254-р
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Розпорядження, Рекомендації, Заходи, План

Дата 17.03.2021

Номер 254-р

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 березня 2021 р. № 254-р
Київ
Деякі питання оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг
1. Затвердити такі, що додаються:
план заходів щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження у населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях (далі — план заходів);
методичні рекомендації щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях (далі — методичні рекомендації).
2. Обласним разом з районними державними адміністраціями за участю органів місцевого самоврядування, а також центральним органам виконавчої влади забезпечити:
виконання плану заходів з урахуванням методичних рекомендацій;
подання щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству цифрової трансформації інформації про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 числа Кабінетові Міністрів України.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів з урахуванням методичних рекомендацій.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2021 р. № 254-р
ПЛАН
заходів щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження у населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях
1. Забезпечити утворення або роботу утворених спільних робочих груп при міських, селищних радах, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.) (далі — міська, селищна ради), та райдержадміністраціях з питань утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами (далі — центри органів місцевого самоврядування) та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при райдержадміністраціях (далі — центри райдержадміністрацій), з метою сприяння розвитку системи надання адміністративних послуг територіальним громадам.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень 2021 року.
2. Опрацювати питання щодо створення та функціонування центрів органів місцевого самоврядування, спроможності та готовності забезпечити надання адміністративних послуг в обсягах та у спосіб, передбачений Законом України "Про адміністративні послуги", на територіях відповідних територіальних громад у разі прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень — травень 2021 року.
3. Забезпечити підготовку та прийняти необхідних для утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування рішень міської, селищної ради (про його утворення, затвердження положення про центр органу місцевого самоврядування та його регламенту, переліку адміністративних послуг, які будуть надаватися, внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих органів міської, селищної ради) та рішення райдержадміністрації про ліквідацію центру райдержадміністрації.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень — грудень 2021 року.
4. Забезпечити фінансування центрів райдержадміністрацій до початку роботи центрів органів місцевого самоврядування, але не пізніше 31 грудня 2021 року.
Облдержадміністрації.
Протягом 2021 року.
5. Опрацювати питання щодо передачі з державної власності чи спільної власності територіальних громад району в комунальну власність відповідних селищних, міських територіальних громад об’єктів нерухомого та рухомого майна центрів райдержадміністрацій, що ліквідуються.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень — травень 2021 року.
6. Узагальнити у розрізі областей узгоджені в установленому Законом України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" порядку переліки майна центрів райдержадміністрацій, що передається у власність відповідних селищних, міських територіальних громад, та подати їх до Мінекономіки разом з відповідною документацією.
Обласні, районні держадміністрації, Мінекономіки, Фонд державного майна,
Мінцифри, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень — червень 2021 року.
7. Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджені проекти актів щодо передачі майна центрів райдержадміністрацій, що потребує рішення Кабінету Міністрів України, у розрізі областей.
Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного майна.
Протягом місяця з дня надходження пропозицій від облдержадміністрацій.
8. Вжити у разі потреби заходів до передачі із спільної власності територіальних громад району у власність відповідних селищних, міських територіальних громад об’єктів нерухомого та рухомого майна центрів райдержадміністрацій.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень — червень 2021 року.
9. Вжити у разі потреби заходів до передачі з державної власності в комунальну власність відповідних селищних, міських територіальних громад об’єктів нерухомого та рухомого майна центрів райдержадміністрацій.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою),
Мінекономіки.
Квітень — грудень 2021 року.
10. Опрацювати питання щодо надання фінансової підтримки з державного бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг насамперед селищним, міським територіальним громадам, які не мають таких центрів.
Мінцифри, Мінфін.
Квітень — грудень 2021 року.
11. Здійснити заходи щодо забезпечення початку роботи центру органу місцевого самоврядування, зокрема реєстрації утворення юридичної особи, у разі потреби виготовлення печаток та штампів, укладення договорів (прийняття узгоджених рішень) із суб’єктами надання адміністративних послуг, держателями (адміністраторами) державних електронних інформаційних ресурсів та проведення навчання працівників центру щодо взаємодії (роботи) із зазначеними суб’єктами (ресурсами), укладення договорів з надавачами супутніх послуг, затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаватимуться центром органу місцевого самоврядування, у разі прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень — грудень 2021 року.
12. У разі досягнення згоди щодо переведення державних службовців з посад адміністраторів центрів райдержадміністрацій, що ліквідуються, на такі самі посади в органах місцевого самоврядування забезпечити їх переведення без проведення конкурсу та з урахуванням положень Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Квітень — грудень 2021 року.
13. Забезпечити надання методичної допомоги та координацію здійснення міськими, селищними радами заходів з утворення центрів органів місцевого самоврядування та ліквідації центрів райдержадміністрацій.
Мінцифри, облдержадміністрації.
Квітень — грудень 2021 року.
14. Забезпечити оприлюднення інформації про здійснення заходів щодо утворення центрів органів місцевого самоврядування та ліквідації центрів райдержадміністрацій на офіційних веб-сайтах зазначених органів.
Обласні, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).
Щомісяця протягом 2021 року.
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2021 р. № 254-р
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях
Загальна частина
1. Ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.) (далі — центри органів місцевого самоврядування), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених
при райдержадміністраціях (далі — центри райдержадміністрацій), чіткості та ефективності процесу формування мережі центрів органів місцевого самоврядування, зокрема щодо передачі з державної власності чи спільної власності територіальних громад району у власність відповідних селищних, міських територіальних громад об’єктів нерухомого та рухомого майна центрів райдержадміністрацій, які ліквідуються.
2. Основними завданнями щодо утворення центрів органів місцевого самоврядування та ліквідації центрів райдержадміністрацій є:
1) забезпечення доступності та безперервності надання адміністративних послуг територіальним громадам під час утворення центрів органами місцевого самоврядування та ліквідації центрів райдержадміністрацій;
2) здійснення соціально-правового захисту працівників центрів райдержадміністрацій у зв’язку з ліквідацією;
3) раціональне використання майна центрів райдержадміністрацій, які ліквідуються, для комплектування і облаштування центрів органів місцевого самоврядування, що утворюються.
Зазначені завдання досягаються, зокрема, за умови прийняття та вчинення органами місцевого самоврядування і райдержадміністраціями узгоджених рішень та дій.
Утворення центру органу місцевого самоврядування
3. Центр органу місцевого самоврядування утворюється міською, селищною радою.
4. Заходи з утворення центру органів місцевого самоврядування, зокрема, включають:
1) опрацювання питань щодо утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування;
2) підготовку та прийняття необхідних рішень;
3) організацію початку роботи центру органу місцевого самоврядування, його матеріально-технічного забезпечення з урахуванням вимог Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396).
5. З метою здійснення заходів щодо утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування рішенням міської, селищної ради утворюється спільна робоча група, до складу якої включаються відповідні фахівці органів місцевого самоврядування (зокрема, представники органів місцевого самоврядування району, якщо планується передача майна спільної власності територіальних громад району), райдержадміністрації, представники суб’єктів надання адміністративних послуг, а також з метою забезпечення інтересів різних суспільних груп населення (насамперед вразливих)  представники громадськості та експерти.
Керівником спільної робочої групи призначається посадова особа на рівні не нижче заступника міського, селищного голови.
Забезпечення діяльності спільної робочої групи покладається на апарат міської, селищної ради або її виконавчий комітет.
6. Спільна робоча група вивчає, зокрема, такі питання:
1) загальну характеристику території, яка буде обслуговуватися центром органу місцевого самоврядування (зокрема, кількість населення, кількість населених пунктів, стан транспортної та іншої інфраструктури);
2) місце розташування центру органу місцевого самоврядування.
Насамперед розглядається питання щодо можливості розташування центру органу місцевого самоврядування у будівлі, приміщеннях центру райдержадміністрації, який ліквідується. В іншому випадку вибір місця розташування центру органу місцевого самоврядування здійснюється з урахуванням вимог Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588;
3) територіальну доступність центру органу місцевого самоврядування.
Територіальна доступність визначається відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги". Зокрема, аналізуються питання щодо необхідності утворення територіальних підрозділів центру органу місцевого самоврядування та віддалених, зокрема пересувних, робочих місць адміністраторів (далі — територіальний підрозділ, віддалене робоче місце) та місця їх розташування в разі утворення;
4) перелік послуг, які надаватимуться у центрі органу місцевого самоврядування, територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці.
Визначається потреба населення (з урахуванням його вікової та соціально-демографічної структури, наявності осіб з інвалідністю) за видами послуг.
Перелік послуг повинен обов’язково включати:
адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є міська, селищна рада (її виконавчі органи або посадові особи);
адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України на виконання частини сьомої статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" переліку.
Інші адміністративні послуги включаються до переліку послуг за рішенням міської, селищної ради, що утворила центр органу місцевого самоврядування, з урахуванням визначених потреб населення у послугах;
5) графік роботи центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця;
6) кількість працівників, у тому числі адміністраторів, у центрі органу місцевого самоврядування, територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці;
7) кількість працівників центру райдержадміністрації, який ліквідується, що виявили бажання працювати у центрі органу місцевого самоврядування, територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці, що утворюється;
8) перелік нерухомого майна органу місцевого самоврядування, що може використовуватися для утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця.
Визначаються земельна ділянка, будівля, приміщення для розміщення центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця. З’ясовується цільове призначення, право власності/користування, наявність необхідної документації, можливі обмеження щодо користування зазначеним майном;
9) перелік рухомого майна органу місцевого самоврядування, що може використовуватися для утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця.
Визначаються предмети облаштування, обладнання, програмні та технічні засоби, які необхідні для функціонування центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця. З’ясовується цільове призначення, право власності/користування, наявність необхідної документації, можливі обмеження щодо користування зазначеним майном;
10) перелік нерухомого та рухомого майна державної власності та спільної власності територіальних громад району, яке доцільно передати у власність відповідної селищної, міської територіальної громади для забезпечення функціонування центру органу місцевого самоврядування, який утворюється на її території.
Насамперед розглядається питання щодо доцільності передачі майна, що використовується центром райдержадміністрації, який ліквідується.
Міська, селищна територіальна громада, на території якої функціонує центр райдержадміністрації, за її ініціативою має пріоритетне право на отримання у комунальну власність або в оренду (користування) майна центру райдержадміністрації для забезпечення функціонування центру органу місцевого самоврядування;
11) витрати місцевого бюджету на утримання центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця;
12) порядок приймання від центру райдержадміністрації, який ліквідується, справ щодо адміністративних послуг, надання яких не завершено на дату прийняття рішення про ліквідацію центру райдержадміністрації (далі — момент ліквідації);
13) інші питання щодо утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування.
7. За результатами вивчення питань щодо утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування готуються проекти рішень міської, селищної ради про:
1) утворення центру органу місцевого самоврядування.
У рішенні, зокрема, зазначаються організаційно-правова форма центру органу місцевого самоврядування (постійно діючий робочий орган або виконавчий орган), строки утворення та початок роботи, посадова особа, відповідальна за координацію роботи з утворення центру органу місцевого самоврядування, а також у разі потреби питання щодо фінансування та забезпечення майном, приймання від центру райдержадміністрації, який ліквідується, справ щодо адміністративних послуг, надання яких не завершено на момент ліквідації;
2) внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих органів міської, селищної ради;
3) затвердження:
положення про центр органу місцевого самоврядування;
регламенту центру органу місцевого самоврядування;
переліку адміністративних послуг, які надаються у центрі органу місцевого самоврядування, територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці;
4) надання згоди на прийняття майна:
з державної власності у комунальну власність та взяття зобов’язання використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність — у разі визначення майна, яке доцільно передати у власність відповідної селищної, міської територіальної громади для забезпечення функціонування центру органу місцевого самоврядування, який утворюється на її території;
із спільної власності територіальних громад району в комунальну власність та взяття зобов’язання використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність — у разі визначення майна, яке доцільно передати у власність відповідної селищної, міської територіальної громади для забезпечення функціонування центру органу місцевого самоврядування, який утворюється на її території (у тому числі відповідне клопотання про передачу майна);
5) порушення клопотання про передачу земельної ділянки з державної власності у комунальну власність — у разі визначення земельної ділянки, яку доцільно передати з державної власності у власність відповідної селищної, міської територіальної громади для забезпечення функціонування центру органу місцевого самоврядування, який утворюється на її території (крім земельних ділянок, на яких розміщені будівлі, (споруди), що передаються з державної власності у комунальну власність).
Зазначені у цьому пункті рішення приймаються міською, селищною радою в установленому порядку на пленарному засіданні.
8. За результатами вивчення питань щодо утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування також готуються відповідні документи міського, селищного голови, зокрема заяви про оренду об’єкта без проведення аукціону у разі, коли певне нерухоме та/або рухоме майно державної власності доцільно передати в оренду міській, селищній раді для належного функціонування утвореного нею центру органу місцевого самоврядування.
9. Основними заходами щодо забезпечення початку роботи центру органу місцевого самоврядування є:
1) державна реєстрація утворення юридичної особи та відкриття рахунків — у разі, коли центр органу місцевого самоврядування утворюється як юридична особа;
2) забезпечення центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця майном та взяття майна на відповідний облік;
3) укладення у разі потреби договорів оренди майна, що перебуває у державній власності;
4) здійснення облаштування (у разі потреби ремонту) будівлі та приміщень центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця з урахуванням вимог Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588;
5) призначення працівників, затвердження їх посадових інструкцій;
6) виготовлення печаток та штампів;
7) укладення договорів (прийняття узгоджених рішень) із суб’єктами надання адміністративних послуг, держателями (адміністраторами) державних електронних інформаційних ресурсів та проведення навчання працівників центру органу місцевого самоврядування щодо взаємодії (роботи) із зазначеними суб’єктами (ресурсами);
8) укладення договорів з надавачами супутніх послуг;
9) затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаватимуться центром органу місцевого самоврядування;
10) створення та забезпечення функціонування веб-сайту центру органу місцевого самоврядування або його сторінки (окремого розділу) на офіційному веб-сайті міської, селищної ради, що його утворила;
11) встановлення системи електронного документообігу (взаємодії) у центрі органу місцевого самоврядування (зокрема, між центром органу місцевого самоврядування та його територіальним підрозділом, віддаленим робочим місцем), а також між центром органу місцевого самоврядування та суб’єктами надання адміністративних та інших послуг;
12) проведення перевірки готовності до роботи центру органу місцевого самоврядування, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця.
Ліквідація центру райдержадміністрації
10. Рішення щодо ліквідації центру райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.
У разі перебування райдержадміністрації у процесі реорганізації у зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою України відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р.
№ 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" рішення щодо ліквідації центру райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації новоутвореного району, до якої здійснюється приєднання райдержадміністрацій ліквідованих районів відповідно до статті - 7-1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
У разі реорганізації центру райдержадміністрації ліквідованого району у зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою України відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" у територіальний підрозділ центру райдержадміністрації новоутвореного району такий територіальний підрозділ ліквідується у порядку, передбаченому для ліквідації центру райдержадміністрації, а передача його майна здійснюється у порядку, визначеному для передачі майна центру райдержадміністрації, який ліквідується.
11. Для цілей цих методичних рекомендацій під ліквідацією центру райдержадміністрації слід розуміти:
1) ліквідацію або реорганізацію структурного підрозділу райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права;
2) припинення структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права в результаті реорганізації;
3) припинення структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права в результаті ліквідації.
12. Заходи з ліквідації центру райдержадміністрації, зокрема, включають:
1) вивчення питань щодо ліквідації центру райдержадміністрації;
2) підготовку та прийняття необхідних рішень;
3) виконання відповідних рішень.
13. Вивчення питань щодо ліквідації центру райдержадміністрації здійснюється спільною робочою групою під час вивчення питань щодо утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування, передбачених підпунктами 2, 4, 7, 10 і 12 пункту 6 цих методичних рекомендацій.
14. За результатами вивчення питань щодо ліквідації центру райдержадміністрації готуються відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, зокрема:
1) щодо ліквідації центру райдержадміністрації;
2) щодо передачі майна з державної власності у комунальну власність;
3) про передачу земельної ділянки з державної власності у комунальну власність (якщо повноваження щодо передачі певної земельної ділянки належить облдержадміністрації, — рішення голови облдержадміністрації).
15. У розпорядженні голови райдержадміністрації щодо ліквідації центру райдержадміністрації визначаються:
1) строк ліквідації центру райдержадміністрації;
При цьому ліквідація центру райдержадміністрації здійснюється не раніше:
початку роботи центру органу місцевого самоврядування, але не пізніше 31 грудня 2021 р.;
завершення центром райдержадміністрації усіх справ щодо надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам — у разі, коли не вирішено питання щодо завершення таких справ центром органу місцевого самоврядування або відповідним суб’єктом надання адміністративних послуг;
2) правонаступник центру райдержадміністрації — для передачі справ, строки зберігання яких не закінчилися, та майна, яке вивільнюється у процесі ліквідації та не передається для забезпечення функціонування центру органу місцевого самоврядування (правонаступник визначається в структурі райдержадміністрації);
3) склад та завдання комісії з питань приймання-передачі справ центру райдержадміністрації (у випадку, передбаченому підпунктом 1 пункту 11 цих методичних рекомендацій), комісії з реорганізації (у випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 11 цих методичних рекомендацій), ліквідаційної комісії (у випадку, передбаченому підпунктом 3 пункту 11 цих методичних рекомендацій), а також строк подання комісією акта приймання-передачі справ (передавального, ліквідаційного акта);
4) якщо центр райдержадміністрації є юридичною особою:
реєстраційні номери облікових карток платників податків або серія (в разі наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (в разі наявності) та номером паспорта) голови та членів ліквідаційної комісії (комісії з реорганізації);
порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;
строк закінчення фінансування та час закриття поточного і бюджетного рахунків центру райдержадміністрації в органах Казначейства;
5) доручення щодо ліквідації центру райдержадміністрації, зокрема щодо здійснення заходів, передбачених пунктом 16 цих методичних рекомендацій.
16. Залежно від організаційно-правової форми центру райдержадміністрації заходами з його ліквідації є:
1) проведення ревізії (інвентаризації майна) центру райдержадміністрації;
2) припинення в разі потреби:
договорів оренди майна, що використовувалося центром райдержадміністрації;
договорів з надавачами супутніх послуг;
3) припинення в разі потреби договорів або визнання такими, що втратили чинність, узгоджених рішень із суб’єктами надання послуг, держателями (адміністраторами) державних електронних інформаційних ресурсів;
4) передача (повернення) майна, що використовувалося центром райдержадміністрації, власнику (користувачу) такого майна або правонаступнику;
5) передача центру органу місцевого самоврядування або відповідному суб’єкту надання адміністративних послуг справ щодо адміністративних послуг, надання яких не завершено на момент ліквідації (в разі наявності таких справ);
6) повідомлення кожному суб’єкту звернення, якому надання адміністративних послуг не завершено на момент ліквідації, про нове місце отримання результату надання адміністративних послуг та зданих документів (у разі наявності таких справ);
7) передача до архіву печаток, штампів, справ та документів, що підлягають зберіганню; знищення печаток, штампів, справ та документів, строки зберігання яких закінчилися;
8) вирішення питань щодо звільнення, працевлаштування (переведення) працівників центру райдержадміністрації;
9) закриття рахунків в органах Казначейства, державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичної особи у разі, коли центр райдержадміністрації утворено як юридичну особу;
10) внесення змін до актів райдержадміністрації, які стосувалися діяльності центру райдержадміністрації, або визнання їх (окремих норм) такими, що втратили чинність.
Соціально-правовий захист працівників у зв’язку
з ліквідацією центрів райдержадміністрацій
17. Відповідно до законодавства райдержадміністрація повинна вжити таких заходів до соціально-правового захисту працівників у зв’язку з ліквідацією центру райдержадміністрації:
1) персонально попередити працівників, які підлягають вивільненню, не пізніше ніж за два місяці (державних службовців не пізніше ніж за 30 календарних днів);
2) повідомити службі зайнятості про заплановане вивільнення працівників (у тому числі державних службовців), якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України "Про зайнятість населення";
3) запропонувати працівникам (у тому числі державним службовцям) вакантні посади, якщо такі є в наявності (крім випадку, передбаченого підпунктом 3 пункту 11 цих методичних рекомендацій);
4) сприяти переведенню працівників на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, зокрема на роботу до центру органу місцевого самоврядування, який утворюється;
5) не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення про вивільнення (у разі вивільнення державних службовців не пізніше ніж за
30 календарних днів) надати професійним спілкам інформацію та провести з ними консультації, передбачені законодавством;
6) отримати згоду профспілкового органу на звільнення тих працівників, що є членами профспілки, зокрема обрані до складу профспілкових органів (крім випадків, передбачених статтями 43, - 43-1 і 252 Кодексу законів про працю України, частиною третьою статті 87 Закону України "Про державну службу");
7) врахувати переважне право окремих категорій працівників на залишення на роботі та норми законодавства щодо заборони звільняти окремі категорії працівників за ініціативою роботодавця (крім випадків, передбачених підпунктом 3 пункту 11 цих методичних рекомендацій та частиною третьою статті 184 Кодексу законів про працю України);
8) провести остаточний розрахунок з працівниками та виплатити у визначених законодавством випадках вихідну допомогу.
18. Переведення державних службовців з посад адміністраторів центру райдержадміністрації, який ліквідується, на такі самі посади в органах місцевого самоврядування може здійснюватися за згодою сторін без проведення конкурсу та з урахуванням положень Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування". Спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань у такому разі не проводиться.
Передача майна з державної власності та спільної власності територіальних громад району у власність міської, селищної
територіальної громади для розміщення та забезпечення
функціонування центру органу місцевого самоврядування,
який утворюється на її території
19. Передача майна з державної власності у комунальну власність для розміщення та забезпечення функціонування центру органу місцевого самоврядування здійснюється безоплатно за рішенням Кабінету Міністрів України за умови, що міська, селищна рада надала згоду на прийняття майна та взяла зобов’язання використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність (далі — згода на прийняття державного майна).
20. Перелік майна державної власності, яке доцільно передати у власність відповідної селищної, міської територіальної громади, визначається спільною робочою групою під час вивчення питань щодо утворення та функціонування центру органу місцевого самоврядування (підпункт 10 пункту 6 цих методичних рекомендацій).
21. Перелік майна, визначений спільною робочою групою, погоджується головою райдержадміністрації та подається на розгляд міської, селищної ради, яка на пленарному засіданні вирішує питання про надання згоди на прийняття державного майна.
22. Після прийняття міською, селищною радою рішення про надання згоди на прийняття державного майна райдержадміністрація разом з виконавчим комітетом міської, селищної ради готує пропозиції щодо передачі майна з державної власності у комунальну власність.
23. У пропозиціях щодо передачі майна з державної власності у комунальну власність зазначаються назва майна, його місцезнаходження, найменування юридичної особи — балансоутримувача, її місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу, що здійснює функції з управління майном.
24. До пропозицій щодо передачі нерухомого майна додаються:
1) техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання, добудову, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний та поточний ремонт;
2) документи, що підтверджують право власності (користування) нерухомим майном;
3) титули будов та проектно-кошторисна документація на об’єкти незавершеного будівництва;
4) кадастровий номер та розмір земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт передачі (у разі передачі будівель (споруд).
25. До пропозицій щодо передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна додаються:
1) характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку;
2) техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання.
26. Пропозиції щодо передачі майна з державної власності у комунальну власність підписуються головою райдержадміністрації і міським, селищним головою та подаються облдержадміністрації.
27. Облдержадміністрація готує узагальнені пропозиції щодо передачі майна з державної власності у комунальну власність в області та подає їх Мінекономіки.
28. На підставі узагальнених пропозицій Мінекономіки готує та подає за погодженням з Мінфіном та Фондом державного майна проект рішення Кабінету Міністрів України щодо передачі майна з державної власності у комунальну власність у відповідній області.
29. Передача майна з державної власності у комунальну власність здійснюється комісією, утвореною відповідно до статті 6 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності".
30. Акт приймання-передачі майна оформлюється за формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Офіційний вісник України, 1998 p., № 38, ст. 1405; 2016 р., № 68, ст. 2290).
Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії.
31. Право власності на майно виникає з дати підписання акта приймання-передачі, а у випадках, передбачених законом, — з дня державної реєстрації такого права.
32. Передача майна із спільної власності територіальних громад району у власність відповідної селищної, міської територіальної громади здійснюється комісією, утвореною відповідно до статті 6 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності", у порядку, визначеному зазначеним Законом.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 березня 2021 р. № 254-р
Київ
Деякі питання оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг
1. Затвердити такі, що додаються:
план заходів щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження у населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях (далі — план заходів);
методичні рекомендації щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях (далі — методичні рекомендації).
2. Обласним разом з районними державними адміністраціями за участю органів місцевого самоврядування, а також центральним органам виконавчої влади забезпечити:
виконання плану заходів з урахуванням методичних рекомендацій;
подання щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству цифрової трансформації інформації про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 числа Кабінетові Міністрів України.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів з урахуванням методичних рекомендацій.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2021 р. № 254-р
ПЛАН
заходів щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження у населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях

30 днiв передплати безкоштовно!