Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних"

Верховна Рада України Закон від 04.09.2018 №2514-VIII
Остання редакція від 04.09.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 04.09.2018

Номер 2514-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 41, ст.315)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2013 р., № 42, ст. 586; 2015 р., № 23, ст. 158) такі зміни:
частину першу доповнити абзацом десятим такого змісту:
"Документи, зазначені у пунктах "а" і "ґ", подаються на паперових та електронних носіях";
частину шосту доповнити абзацом третім такого змісту:
"Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичної особи - повне найменування, юридичну та поштову адреси, дату державної реєстрації та ідентифікаційний код, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові, дату державної реєстрації фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер картки платника податків), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі контрольних марок".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 вересня 2018 року
№ 2514-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2013 р., № 42, ст. 586; 2015 р., № 23, ст. 158) такі зміни:
частину першу доповнити абзацом десятим такого змісту:
"Документи, зазначені у пунктах "а" і "ґ", подаються на паперових та електронних носіях";
частину шосту доповнити абзацом третім такого змісту:
"Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичної особи - повне найменування, юридичну та поштову адреси, дату державної реєстрації та ідентифікаційний код, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові, дату державної реєстрації фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер картки платника податків), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі контрольних марок".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.