• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 17.03.2023 № 237
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 17.03.2023
 • Номер: 237
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 17.03.2023
 • Номер: 237
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 березня 2023 р. № 237
Київ
Про затвердження Порядку надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями
Відповідно до частини першої статті 24 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців одинадцятого та сімнадцятого пункту 3 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через шість місяців після набрання чинності Законом України від 21 вересня 2022 р. № 2622-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці".

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2023 р. № 237
ПОРЯДОК
надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями
1. Цей Порядок визначає механізм організації надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями філій міжрегіональних/регіональних, а також обласних, Київського міського, міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості (до їх припинення) Державної служби зайнятості (далі - центри зайнятості).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
адміністратор центру зайнятості - співробітник центру зайнятості, який організовує надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці, здійснює облік осіб, які шукають роботу, забезпечує проведення профілювання таких осіб, спрямовує суб’єктів ринку праці до кар’єрних радників, спеціалізованих кар’єрних радників, консультантів по роботі з роботодавцями, які забезпечують надання соціальних послуг, та організовує оформлення/отримання ними запитуваних документів;
активні програми на ринку праці - комплекс заходів, спрямованих на надання соціальних послуг із сприяння зайнятості населення, передбачених Законами України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’ язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", та на підвищення конкурентоспроможності осіб, які шукають роботу, зареєстрованих безробітних, прискорення їх працевлаштування та інтеграцію до ринку праці;
економічно неактивне населення - особи, які не мають роботи і не займаються її пошуком, тобто не можуть бути класифіковані як "зайняті" або "безробітні";
індивідуальний план працевлаштування - документ, що визначає перелік та послідовність надання соціальних послуг у сфері зайнятості, залучення до заходів сприяння зайнятості населення на ринку праці, на які має право зареєстрований безробітний з урахуванням результатів його профілювання;
кар’єрний радник - співробітник центру зайнятості, який здійснює реєстрацію безробітних та забезпечує організацію/надання соціальних послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супроводження та консультування таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування;
консультант по роботі з роботодавцями (далі - консультант роботодавця) - співробітник центру зайнятості, який забезпечує організацію/надання соціальних послуг роботодавцям;
моніторинг індивідуального плану працевлаштування - процес постійного збору та аналізу інформації про хід здійснення заходів, визначених в індивідуальному плані працевлаштування, можливості інтеграції до ринку праці зареєстрованого безробітного та ризик тривалого перебування його у статусі зареєстрованого безробітного, за результатами якого здійснюється внесення змін до індивідуального плану працевлаштування;
персональна картка - документ, в якому відображається інформація про особу, яка шукає роботу, чи зареєстрованого безробітного;
профільна група - група, до якої належать зареєстровані безробітні за результатами оцінки їх ступеня мотивації до праці та можливостей працевлаштування;
спеціалізований кар’єрний радник - співробітник центру зайнятості, який здійснює реєстрацію безробітних та забезпечує організацію/надання соціальних послуг особам, які шукають роботу, та зареєстрованим безробітним, які мають низькі можливості працевлаштування та ризик тривалого безробіття, здійснює за потреби супроводження та консультування таких осіб під час пошуку роботи та після працевлаштування за їх згодою;
якість надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці - рівень відповідності процедури (процесу) та умов надання соціальних послуг установленим законодавством вимогам, а також принципам, на яких базується державна політика зайнятості населення.
Терміни "профілювання" та "суб’єкти ринку праці" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення" (далі - Закон).
3. Соціальні послуги надаються суб’єктам ринку праці згідно із законодавством про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
4. До соціальних послуг, які надаються суб’єктам ринку праці належать:
1) інформаційні та консультаційні послуги відповідно до Закону та Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662);
2) підбір підходящої роботи, сприяння працевлаштуванню та інші послуги, пов’язані із працевлаштуванням відповідно до пункту 6 частини першої статті 5, пункту 3 частини першої статті 22, статті 46 Закону;
3) професійна орієнтація відповідно до статей 32 і 33 Закону;
4) індивідуальне планування працевлаштування відповідно до частини третьої статті 24 Закону;
5) здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб відповідно до статті 24-1 Закону;
6) участь осіб у громадських та інших роботах тимчасового характеру відповідно до статті 31 Закону;
7) участь осіб в умовах воєнного стану у суспільно корисних роботах відповідно до статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
8) надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зокрема таких, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, компенсації відповідно до статті 26 Закону;
9) сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних відповідно до статті 26-1 Закону;
10) надання роботодавцям - суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону;
11) надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності відповідно до статті 27 Закону;
12) надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом: перепідготовки за робітничою професією; підготовки за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовки на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти); спеціалізації та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями відповідно до статті 30 Закону;
13) професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до статей 34 і 35 Закону;
14) стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах, організаціях або фізичної особи - підприємця, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб, у вільний від навчання час відповідно до статті 29 Закону;
15) надання компенсацій відповідно до статті 29 Закону роботодавцям, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних із числа осіб віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців; віком до 35 років - на перше робоче місце; звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби - на перше робоче місце після такого звільнення;
16) надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону;
17) надання роботодавцю, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб, компенсації витрат на оплату праці відповідно до абзацу двадцять дев’ятого пункту 5-2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону;
18) соціальні послуги для роботодавців, визначені пунктом 9 цього Порядку;
19) інші програми сприяння зайнятості населення.
5. Соціальні послуги надаються суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками та консультантами роботодавців.
За рішенням центру зайнятості соціальні послуги можуть надаватися іншими співробітниками центру зайнятості.
Організація прийому відвідувачів та надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці здійснюються адміністратором центру зайнятості.
Соціальні послуги надаються суб’єктам ринку праці в електронній формі (за наявності технічної можливості).
6. Адміністратор центру зайнятості забезпечує:
1) надання суб’єктам ринку праці повної та вичерпної інформації про права, обов’язки, порядок і умови надання соціальних послуг;
2) організацію/надання інформаційних та консультаційних послуг суб’єктам ринку праці щодо:
їх прав та обов’язків у процесі надання соціальних послуг;
соціальних послуг та заходів сприяння зайнятості населення на ринку праці, що надаються та організовуються центром зайнятості, та можливості їх надання/отримання в електронній формі;
переліку документів, необхідних для взяття на облік у центрі зайнятості, реєстрації як безробітного та/або призначення допомоги по безробіттю, порядку і строків отримання допомоги по безробіттю;
умов набуття статусу безробітного, прав та обов’язків зареєстрованого безробітного;
стану ринку праці, попиту і пропозиції на ринку праці;
наявності вакансій та пропозицій щодо їх заповнення;
видів діяльності та професій, які користуються попитом;
суб’єктів господарювання, що створюють нові робочі місця;
способів набуття та удосконалення професійної кваліфікації, компетентностей;
застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;
можливостей професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, розвитку професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці, зокрема необхідних для зміни виду діяльності;
можливостей підтвердження результатів неформального/ інформального професійного навчання;
залучення до заходів сприяння зайнятості населення на ринку праці;
пошуку вакансій, зокрема самостійного через офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості або інші пошукові сайти, у тому числі спеціалізовані інтернет-ресурси;
підготовки резюме, мотиваційного листа, портфоліо;
проходження особою профілювання (первинного/поглибленого);
створення/відкриття електронного кабінету особи та його користування;
суті і змісту патронату над дитиною та можливості подання документів як кандидата у патронатні вихователі до служби у справах дітей для первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі;
3) взяття на облік осіб, які шукають роботу, відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792, шляхом внесення необхідних для взяття на облік у центрі зайнятості даних про таких осіб до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості (далі - Інформаційна система), на підставі яких формується персональна картка за формою та з додатками до неї, які затверджуються Мінекономіки;
4) самостійне проходження особою, яка подала заяву про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, в день подання такої заяви профілювання (первинного/поглибленого), зокрема в електронній формі (за наявності технічної можливості), відповідно до методики, яка затверджується Мінекономіки, для визначення:
можливості для працевлаштування;
ступеня мотивації до праці;
трудової мобільності (готовності та можливості змінити професію, спеціальність, вид зайнятості, а також тимчасово змінити місце перебування, проживання з метою працевлаштування, зайнятості);
схильності до підприємницької діяльності;
рекомендованого переліку заходів та послуг із сприяння зайнятості;
фактичних здібностей та готовності продовжувати роботу, зокрема за обраним раніше напрямом;
5) оформлення запитуваних документів, зокрема довідок про перебування особи, яка шукає роботу, на обліку в центрі зайнятості/реєстрації безробітного, про проведені виплати та про суми нарахованого доходу;
6) прийом документів (зокрема засобами інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем) для:
отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці;
надання допомоги на поховання у разі смерті зареєстрованого безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;
виплати недоодержаної суми допомоги по безробіттю у разі смерті безробітного (непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання);
видачі, внесення змін та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, видачі його дубліката;
підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;
7) направлення:
роботодавця або його представника - до консультанта роботодавця;
особи, яка шукає роботу, чи зареєстрованого безробітного - до кар’єрного або спеціалізованого кар’єрного радника (осіб, які за результатами профілювання потребують сприяння в адаптації до умов ринку праці, мають низькі можливості працевлаштування та ризик тривалого безробіття, - до спеціалізованого кар’єрного радника, усіх інших осіб, які за результатами профілювання потребують сприяння в адаптації до умов ринку праці, мають середні та високі можливості працевлаштування, - до кар’єрного радника).
За рішенням центру зайнятості функції адміністратора центру зайнятості може здійснювати кар’єрний або спеціалізований кар’єрний радник.
7. Кар’єрний або спеціалізований кар’єрний радник забезпечує:
1) реєстрацію безробітного шляхом внесення даних, необхідних для реєстрації безробітного, до Інформаційної системи;
2) проведення у разі потреби додаткового поглибленого профілювання, корегування профільної групи, до якої віднесено особу, та у разі потреби перенаправлення до кар’єрного або спеціалізованого кар’єрного радника;
3) підбір підходящої роботи та направлення особи до роботодавця для проходження співбесіди щодо актуальних вакансій (у разі наявності), зокрема за згодою особи, з урахуванням її трудової мобільності;
4) перевірка актуальності вакансії під час надання зареєстрованому безробітному направлення на працевлаштування за формою, затвердженою Мінекономіки;
5) узгодження з роботодавцем дати та часу проведення співбесіди з претендентами на вакансію;
6) підготовку у разі потреби особи до співбесіди та/або надання допомоги щодо підготовки до такої співбесіди, корегування резюме;
7) проведення у разі потреби професійної орієнтації та діагностики;
8) організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці;
9) складення разом із зареєстрованим безробітним індивідуального плану працевлаштування за формою та згідно з порядком складення та ведення індивідуального плану працевлаштування зареєстрованого безробітного, що затверджені Мінекономіки;
10) надання зареєстрованим безробітним групових та індивідуальних консультацій щодо працевлаштування;
11) проведення моніторингу виконання та корегування у разі потреби індивідуального плану працевлаштування, внесення інформації про результати його виконання до Інформаційної системи;
12) підтримку постійного контакту з особою, яка шукає роботу/зареєстрованим безробітним, зокрема через електронний кабінет зареєстрованого безробітного, з метою прискорення її працевлаштування;
13) встановлення контакту з економічно неактивним населенням та його інтеграцію до ринку праці, зокрема шляхом співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
14) співпрацю з консультантом роботодавця з метою ефективного працевлаштування осіб, які шукають роботу/зареєстрованих безробітних;
15) внесення даних про особу, яка шукає роботу/зареєстрованого безробітного до Інформаційної системи для прийняття відповідних рішень щодо неї.
Кар’єрний або спеціалізований кар’єрний радник забезпечує надання безоплатних соціальних послуг, зокрема інформаційних та консультаційних, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці, сприяння працевлаштуванню, зокрема шляхом фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи відповідно до законодавства, а також профорієнтаційних послуг із залученням на громадських засадах представників закладів освіти, закладів охорони здоров’я, молодіжних центрів праці, наукових установ, інших підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також організацій роботодавців, профспілок, громадських організацій, інших юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства.
8. Спеціалізований кар’єрний радник забезпечує:
1) проведення співбесід, спрямованих на підвищення мотивації до працевлаштування та самооцінки;
2) організацію та/або проведення групових чи індивідуальних занять щодо подолання психологічних бар’єрів, які перешкоджають працевлаштуванню, підготовки до проходження співбесіди;
3) співпрацю з інститутами громадянського суспільства, зокрема громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які провадять діяльність із сприяння працевлаштуванню осіб, які мають низькі можливості працевлаштування, з метою ефективного їх працевлаштування;
4) визначення потреб у залученні допоміжних фахівців, а також інститутів громадянського суспільства, зокрема громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які провадять діяльність із сприяння працевлаштуванню осіб, які мають низькі можливості працевлаштування, до процесу працевлаштування та закріплення на робочому місці;
5) встановлення партнерських відносин з іншими спеціалізованими службами соціальної підтримки, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, зокрема громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для спрямування (у разі потреби) до них осіб та надання допомоги в отриманні їх послуг;
6) залучення у разі потреби (для сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю) членів сім’ї та близьких родичів особи з інвалідністю, а також громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які провадять діяльність із сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю, до процесу працевлаштування, зокрема під час профілювання, профорієнтації, пошуку підходящої роботи, підбору роботи, адаптаційного періоду;
7) супроводження у разі потреби під час співбесід у роботодавця, зокрема представлення інтересів особи з метою досягнення домовленостей між особою та роботодавцем.
Спеціалізований кар’єрний радник може співпрацювати безпосередньо з роботодавцями, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, громадськими об’єднаннями та волонтерськими організаціями, реабілітаційними закладами або закладами охорони здоров’я та іншими організаціями, які можуть сприяти працевлаштуванню особи.
9. Застосування активних програм на ринку праці здійснюється на умовах і в порядку, що визначені законодавством про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
До активних програм на ринку праці належать соціальні послуги (заходи), які визначені підпунктами 5-17 пункту 3 цього Порядку.
Пріоритетність у залученні осіб до активних програм на ринку праці надається тим особам, які за результатами профілювання мають низькі та середні можливості працевлаштування та яких понад три місяці не вдалося працевлаштувати та інтегрувати до ринку праці.
Для застосування активних програм на ринку праці кар’єрним або спеціалізованим кар’єрним радником у співпраці з консультантом роботодавця забезпечується:
інформування зареєстрованих безробітних про зміст, умови та очікувані результати активних програмах на ринку праці;
здійснення індивідуального підбору активної програми на ринку праці, яка буде найбільш ефективною для сприяння працевлаштуванню;
пропонування їм участі у підібраній активній програмі на ринку праці;
підготовка до участі в активній програмі на ринку праці;
контроль за участю в активній програмі на ринку праці, проведення моніторингу її реалізації, оцінювання впливу участі в такій програмі на поточні та перспективні можливості працевлаштування.
10. Консультант роботодавця, зокрема, забезпечує надання роботодавцям соціальних послуг, відповідно до підпунктів 5-11, 13-17 пункту 3 цього Порядку, а також таких соціальних послуг:
1) ініціювання та налагодження співпраці з роботодавцем, визначення поточної та перспективної потреби роботодавця у робочій силі, підвищення кваліфікації персоналу;
2) надання роботодавцям інформації про ринок праці, пропозицій щодо робочої сили;
3) надання роботодавцю інформаційних та консультаційних послуг з питань діяльності Державної служби зайнятості;
4) надання допомоги у створенні та веденні електронного кабінету роботодавця, в доступі та користуванні даними Інформаційної системи;
5) збір та внесення до Інформаційної системи відомостей про вакансії та проведення моніторингу їх актуальності на постійній основі;
6) надання допомоги в підготовці інформації, звітності, відомостей, опису вакансій, які подаються до центру зайнятості відповідно до законодавства;
7) здійснення індивідуального підбору кандидатів на вакансії, відомості про яких подані роботодавцем, з числа зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають роботу;
8) проведення моніторингу та аналізу причин відмов роботодавця у працевлаштуванні осіб, направлених на співбесіду центром зайнятості;
9) сприяння в укладенні роботодавцем, який залучений до виконання державної цільової програми, що передбачає створення нових робочих місць, або реалізації інфраструктурного проекту, договору з центром зайнятості про працевлаштування зареєстрованих безробітних;
10) надання інформації про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру або в умовах воєнного стану - суспільно корисних робіт;
11) визначення потреб роботодавця у робочій силі, надання пропозицій щодо участі в активних програмах на ринку праці;
12) визначення потреб роботодавця у професійному навчанні зареєстрованих безробітних, профілактиці настання страхових випадків та організація здійснення відповідних заходів;
13) надання роботодавцю пропозицій щодо партнерської участі в дуальній формі здобуття освіти зареєстрованими безробітними в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;
14) підбір та направлення зареєстрованих безробітних для проходження навчання на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування у роботодавця;
15) організація ярмарків вакансій та інших заходів, спрямованих на підбір працівників відповідно до вимог роботодавців;
16) надання у разі потреби консультацій щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні;
17) консультування з питань планування і розвитку кадрових ресурсів роботодавця;
18) забезпечення співпраці з кар’єрним радником та спеціалізованим кар’єрним радником з метою ефективного підбору кандидатів на вакансії.
11. Кар’єрний радник, спеціалізований кар’єрний радник, консультант роботодавця забезпечують:
1) проведення суб’єктами ринку праці, яким надавалися соціальні послуги, оцінки роботи центру зайнятості, якості наданих соціальних послуг, ефективності активних програм на ринку праці у разі залучення, а також надання рекомендацій щодо покращення роботи центру зайнятості або окремих соціальних послуг;
2) збір та аналіз даних щодо ефективності активних програм на ринку праці;
3) консультування щодо можливостей підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання з метою запобігання випадкам настання безробіття;
4) супроводження та консультування протягом двох років з дня державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця осіб, які отримали одноразову фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності.
12. Державний центр зайнятості щомісяця (крім періоду дії карантину та/або виникнення надзвичайної ситуації, та/або введення надзвичайного або воєнного стану) забезпечує проведення моніторингу результатів діяльності центрів зайнятості, ефективності їх роботи та оприлюднення відповідних результатів, зокрема на власному офіційному веб-сайті. Проведення моніторингу здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, які затверджуються Мінекономіки.
13. Рішення, дії або бездіяльність кар’єрного радника, спеціалізованого кар’єрного радника, консультанта роботодавця можуть бути оскаржені до керівника центру зайнятості або до суду.
14. Суб’єкт ринку праці має право замінити кар’єрного радника, спеціалізованого кар’єрного радника, консультанта роботодавця шляхом подання заяви до адміністратора центру зайнятості із зазначенням вмотивованих причин заміни.
Керівник центру зайнятості розглядає подану суб’єктом ринку праці заяву та приймає рішення щодо заміни кар’єрного радника, спеціалізованого кар’єрного радника, консультанта роботодавця.