• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України  | Закон від 18.11.2004 № 2190-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 18.11.2004
 • Номер: 2190-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 18.11.2004
 • Номер: 2190-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 4, ст.92 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229; 2000 р., N 35, ст. 288):
1) у статті 95:
частину другу викласти в такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати";
частину третю виключити;
2) частину третю статті 96 викласти в такій редакції:
"Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)".
2. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 2000 р., N 35, ст. 288):
1) у статті 3:
частину другу викласти в такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати";
частину третю виключити;
2) абзац другий частини третьої статті 6 викласти в такій редакції:
"тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2190-IV