Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року. Заходи від 01.12.2010 №2154-р

Кабінет Міністрів України Розпорядження, Заходи, План від 01.12.2010 №2154-р
Остання редакція від 04.07.2012. Внесення змін (розпорядження від 04.07.2012 N 430-р /430-2012-р/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Розпорядження, Заходи, План

Дата 01.12.2010

Номер 2154-р

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 грудня 2010 р. N 2154-р
Київ
Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 Розпорядженням КМ N 430-р від 04.07.2012 )
1. Затвердити план заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. N 2154-р
ПЛАН
заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
1. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства в сім'ї".
Мінсоцполітики, інші
центральні органи виконавчої
влади.
Грудень 2010 року.
2. Забезпечити:
1) розроблення:
програми факультативних курсів, курсів за вибором, спецкурсів з питань запобігання насильству в сім'ї.
МОНмолодьспорт, Національна
академія
педагогічних наук за участю
заінтересованих громадських
та міжнародних організацій.
Грудень 2010 р. - 2011 рік;
навчальних програм з питань запобігання насильству в сім'ї для соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги.
Мінсоцполітики,
МВС.
2011 рік;
рекомендацій щодо проведення щорічної акції "16 днів проти насильства" в усіх регіонах.
Мінсоцполітики за участю
заінтересованих громадських
та міжнародних організацій.
Грудень 2010 р. - 2011 рік;
мінімальних стандартів соціальних послуг для осіб, що постраждали від насильства в сім'ї.
Мінсоцполітики,
МОЗ, МВС.
2011-2012 роки;
інформаційно-просвітницької програми з питань виховання гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім'ї для використання в позашкільній та позаурочній роботі загальноосвітніх навчальних закладів.
МОНмолодьспорт, Національна
академія
педагогічних наук.
Грудень 2010 р. - 2012 рік;
програми підготовки суддів до ведення справ, що пов'язані з насильством в сім'ї.
Державна судова адміністрація
(за згодою), Академія суддів
(за згодою).
Грудень 2010 р. - 2013 рік;
2) проведення:
серед засуджених осіб інформаційно-роз'яснювальної роботи, спрямованої на протидію усім формам насильства.
ДПтС.
Грудень 2010 р. - 2015 рік;
спільних нарад з питань насильства в сім'ї з метою розроблення механізму взаємодії органів державної влади, установ та організацій.
Мінсоцполітики,
МВС, МОЗ.
Грудень 2010 р. - 2015 рік;
навчання для працівників Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо здійснення заходів, передбачених Конвенцією ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативним протоколом до неї з коментарями.
Мінсоцполітики за участю
заінтересованих громадських
та міжнародних організацій.
Грудень 2010 року;
( Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )
3) включення до навчальних планів закладів післядипломної освіти проведення навчальних семінарів з протидії насильству в сім'ї.
Мінсоцполітики, МВС,
МОНмолодьспорт,
МОЗ, Адміністрація
Держприкордонслужби, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Грудень 2010 р. - 2015 рік;
Мінсоцполітики.
Грудень 2010 року;
5) виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо запобігання насильству в сім'ї.
Мінсоцполітики,
Держкомтелерадіо.
Грудень 2010 р. - 2015 рік;
6) проведення тренінгів та засідань за круглим столом для представників засобів масової інформації з метою формування культури гендерної рівності.
Мінсоцполітики,
Держкомтелерадіо.
Грудень 2010 р. - 2015 рік.
3. Розробити і провести апробацію корекційних програм та підготувати методичні рекомендації для роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї; забезпечити перегляд корекційних програм і методичних матеріалів за результатами зазначеної апробації.
Мінсоцполітики, МВС, МОЗ
за участю заінтересованих
громадських та міжнародних
організацій.
Грудень 2010 року.
4. Організувати роботу з особами, які вчинили насильство в сім'ї, за відповідними корекційними програмами.
Мінсоцполітики, МВС, МОЗ,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю заінтересованих
громадських та міжнародних
організацій.
Грудень 2010 року.
5. Створити і забезпечити ведення реєстру установ та організацій, діяльність яких спрямована на запобігання насильству в сім'ї.
Мінсоцполітики.
Грудень 2010 р. - 2015 рік.
6. Інформувати населення через засоби масової інформації про правові основи запобігання та протидії насильству в сім'ї і види допомоги особам, які потерпають від насильства в сім'ї.
Мінсоцполітики, Мін'юст,
Держкомтелерадіо.
Грудень 2010 р. - 2015 рік.
7. Провести навчальні семінари з протидії насильству в сім'ї для працівників державних органів, установ та організацій, діяльність яких спрямована на запобігання насильству в сім'ї.
Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт,
МВС, МОЗ, Генеральна
прокуратура України (за згодою),
Адміністрація
Держприкордонслужби,
ДПтС.
Грудень 2010 р. - 2011 рік.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )
8. Створити у бібліотеках постійно діючі тематичні виставки матеріалів з питань запобігання насильству в сім'ї.
МКТ, Мінсоцполітики,
МОНмолодьспорт.
Грудень 2010 року.
( План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 430-р від 04.07.2012 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 грудня 2010 р. N 2154-р
Київ
Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
1. Затвердити план заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. N 2154-р
ПЛАН
заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
1. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства в сім'ї".
Мінсоцполітики, інші
центральні органи виконавчої
влади.
Грудень 2010 року.
2. Забезпечити:
1) розроблення:
програми факультативних курсів, курсів за вибором, спецкурсів з питань запобігання насильству в сім'ї.
МОНмолодьспорт, Національна
академія
педагогічних наук за участю
заінтересованих громадських
та міжнародних організацій.
Грудень 2010 р. - 2011 рік;

30 днiв передплати безкоштовно!