Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм". Закон від 07.12.2000 №2122-III

Верховна Рада України Закон від 07.12.2000 №2122-III
Остання редакція від 07.12.2000. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.12.2000

Номер 2122-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.12 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 14 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183) такі зміни:
1) у частині першій слова "через сто вісімдесят днів з дня опублікування цього Закону" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2001 року";
2) у частині другій:
в абзаці третьому слова "протягом дев'яноста днів" виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до 31 грудня 2000 року";
в абзаці четвертому слова "протягом дев'яноста днів" виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до 31 грудня 2000 року";
в абзаці п'ятому слова "З дати закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "З 1 січня 2001 року";
в абзаці шостому слова "З дати закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "З 1 січня 2001 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2122-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 14 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183) такі зміни:
1) у частині першій слова "через сто вісімдесят днів з дня опублікування цього Закону" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2001 року";
2) у частині другій:
в абзаці третьому слова "протягом дев'яноста днів" виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до 31 грудня 2000 року";
в абзаці четвертому слова "протягом дев'яноста днів" виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до 31 грудня 2000 року";
в абзаці п'ятому слова "З дати закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "З 1 січня 2001 року";
в абзаці шостому слова "З дати закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "З 1 січня 2001 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.