• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Інформація, Форма типового документа, Умови, Порядок від 20.02.2019 № 206
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Інформація, Форма типового документа, Умови, Порядок
 • Дата: 20.02.2019
 • Номер: 206
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Інформація, Форма типового документа, Умови, Порядок
 • Дата: 20.02.2019
 • Номер: 206
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 лютого 2019 р. № 206
Київ
Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 320 від 29.04.2020 № 845 від 11.08.2021 № 845 від 29.07.2022 № 148 від 17.02.2023 )
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 48-1 Житлового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 845 від 29.07.2022 )
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей;
Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей.
2. Внести до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80; 1991 р., № 3, ст. 15; 1994 р., № 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3107; 2017 р., № 22, ст. 605; 2018 р., № 35, ст. 1231), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 206
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими цим пунктом (далі - квартирний облік).
2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" (далі - субвенція) є Мінветеранів.
3. Розпорядниками субвенції нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - місцеві органи соціального захисту населення).
4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, які відповідають установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у прийнятих в експлуатацію житлових будинках шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону, особам з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється Мінветеранів в обсязі, передбаченому у державному бюджеті на відповідний рік, пропорційно потребі в наданні грошової компенсації на підставі інформації, поданої Мінветеранів регіональними органами соціального захисту населення станом на 1 березня поточного року, за формою згідно з додатком, до 15 березня поточного року.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
Під час розподілу субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва враховується обов’язкова виплата грошової компенсації на одного отримувача грошової компенсації з урахуванням норм пунктів 4 і 19 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 845), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 845.
6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потреби в наданні грошової компенсації, інформація про яку складена за формою згідно з додатком на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації та подана станом на 1 березня поточного року, з урахуванням норм, визначених пунктом 4 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 845; 2021 р., № 66, ст. 4188), і повідомляють місцевим органам соціального захисту населення про розподілений обсяг субвенції та про отримувачів грошової компенсації, на яких її розподілено.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
Якщо у кількох отримувачів грошової компенсації однакова дата рішень виконавчих комітетів районних, міських, районних в містах, селищних, сільських рад про взяття на квартирний облік в межах м. Києва або в межах однієї області, черговість виплати грошової компенсації визначається з урахуванням дати подання ними заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами.
У разі коли у кількох отримувачів грошової компенсації однакова дата рішення одного і того ж виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік, черговість виплати грошової компенсації в такому разі визначається за датою взяття такого отримувача на квартирний облік.
( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
Субвенція розподіляється регіональними органами соціального захисту населення між місцевими органами соціального захисту населення на отримувача грошової компенсації, якими відкрито поточний рахунок (за стандартом IBAN) із спеціальним режимом використання у відділенні АТ "Ощадбанк".
( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Казначейство подає щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну та Мінветеранів інформацію про перераховані суми коштів субвенції та касові видатки у розрізі обласних (міського бюджету м. Києва) і районних та міських (міст обласного значення) бюджетів, бюджетів територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва станом на перше число відповідного місяця.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років здійснюється в установленому законодавством порядку.
11. Регіональні органи соціального захисту населення подають щомісяця не пізніше 10 числа наступного періоду Мінветеранів інформацію про використання субвенції станом на перше число відповідного місяця.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
12. Мінветеранів подає Мінфіну щокварталу до 25 числа наступного місяця зведений звіт про використання субвенції.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
( Порядок та умови в редакції Постанови КМ № 845 від 11.08.2021 )
Додаток
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ІНФОРМАЦІЯ
про потребу у наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 29.04.2020; в редакції Постанов КМ № 845 від 11.08.2021, № 148 від 17.02.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 206
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей
1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону (далі - отримувач грошової компенсації), та які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими в пунктах 2 і 3 цього Порядку (далі - квартирний облік).
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, вчиненням тяжкого і особливо тяжкого злочину проти встановленого порядку несення військової служби, вчиненням кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (далі - злочин проти України).
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (далі - загиблий (померлий), статус яким надано відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону (далі - члени сім’ї загиблого (померлого), за категоріями у такій черговості (за відсутності отримувачів попередньої категорії):
1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); один з подружжя, який не одружився вдруге;
( Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які на день його смерті проживали окремо від матері (батька), якщо загибла (померла) особа на день смерті була розлучена або не була розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не була (не був) позбавлена (позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого);
3) категорія III - батьки загиблого (померлого);
4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (померли);
7) категорія VII - дружина (чоловік) загиблої (померлої) особи, яка (який) на момент смерті особи була позбавлена (був позбавлений) батьківських прав стосовно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого (померлого), у тому числі усиновлених особою, яка загинула (померла), або які не були позбавлені батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти, у тому числі усиновлені загиблою (померлою) особою, проживають окремо від дружини (чоловіка);
8) категорія VIII - утриманці особи загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.
3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи, які стали особами з інвалідністю I-II групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, статус яким встановлено відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону (далі - особи з інвалідністю).
4. Грошова компенсація членам сім’ї загиблого (померлого) або особам з інвалідністю виплачується у повному обсязі, за винятком випадків, визначених абзацами сьомим і восьмим пункту 18 цього Порядку, в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей загиблих (померлих), передбачених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).
Якщо особі встановлено II групу інвалідності, яка настала внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, пізніше, ніж цю особу взято на квартирний облік як особу з інвалідністю внаслідок війни, черговість виплати грошової компенсації визначається за датою встановлення II групи інвалідності відповідно до довідки медико-соціальної експертної комісії.
Членам сім’ї загиблого (померлого) з числа малолітніх та неповнолітніх дітей, яким грошову компенсацію було призначено до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 320 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1218), черговість виплати грошової компенсації визначається за датою прийняття рішення про призначення грошової компенсації.
( Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )( Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
5. Для розгляду подання про виплату грошової компенсації за пропозицією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, за рішенням виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (в разі її утворення) ради або за розпорядженням районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюється комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації (далі - комісія), затверджується положення про таку комісію та її склад.
До складу комісії включаються представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об’єднують учасників Революції Гідності та родини загиблих Героїв Небесної Сотні (за їх згодою).
6. До повноважень комісії належить:
проведення перевірки наявності в отримувача грошової компенсації статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, встановленого відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону (далі - статус члена сім’ї загиблого), та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, встановленого відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону (далі - статус особи з інвалідністю внаслідок війни);
визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого (померлого);
проведення перевірки складу сім’ї;
проведення перевірки наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого (померлого), особи з інвалідністю та членів її сім’ї;
проведення перевірки факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого (померлого), які мають право на грошову компенсацію;
проведення перевірки наявності майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи права власності на житлове приміщення членів сім’ї загиблого (померлого) та особи з інвалідністю, а також всіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану, що підтверджується актом обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (далі - акт комісійного обстеження), та/або відомості щодо якого внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна), після початку його впровадження та використання, на умовах, визначених абзацами тринадцятим - п’ятнадцятим пункту 14 цього Порядку), або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.
( Абзац сьомий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
Перевірка інформації про наявність/відсутність права власності на житлове приміщення проводиться на підставі інформації (відомостей) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, а також відомостей, поданих у заяві про призначення грошової компенсації;
( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
проведення перевірки факту про надання раніше отримувачу грошової компенсації житла або виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім’ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю;
( Абзац дев'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні/виплаті грошової компенсації;
перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами (у разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, зміни показників опосередкованої вартості спорудження житла, у зв’язку з втратою статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку тощо);
скасування попереднього рішення за нововиявленими обставинами;
визначення розміру грошової компенсації;
визначення суми коштів, яка підлягає поверненню, якщо отримувач грошової компенсації або його законний представник чи уповноважена особа не повідомили органу соціального захисту населення про зміни у майновому стані, у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку;
( Абзац чотирнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
прийняття рішення про виплату грошової компенсації члену сім’ї отримувача грошової компенсації, на якого розраховано грошову компенсацію під час її призначення отримувачу грошової компенсації (далі - уповноважений член сім’ї) у зв’язку із смертю отримувача грошової компенсації, якому призначено грошову компенсацію та не виплачено;
( Абзац п'ятнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
проведення перевірки перебування отримувача грошової компенсації, який після введення воєнного стану перемістився з території, яка включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі - територія, на якій ведуться бойові дії), на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (далі - база даних);
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
прийняття рішення про надання дозволу отримувачу грошової компенсації, який перемістився з території, на якій ведуться бойові дії, на відкриття спеціального рахунка (за стандартом IBAN) із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок) у відділенні АТ "Ощадбанк" (далі - уповноважений банк) за місцем перебування на обліку в базі даних;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
прийняття рішення про виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії, отримувачу грошової компенсації, який перемістився з такої території, за місцем перебування на обліку в базі даних;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
проведення перевірки наявності обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням отримувачем грошової компенсації злочину проти України, що підтверджується довідкою про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
проведення перевірки дотриманням норм, визначених у пункті 35 цього Порядку, під час виплати грошової компенсації (перерахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок).
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
7. Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї загиблого (померлого), особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа подають в паперовій чи в електронній формі до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування на квартирному обліку (далі - орган соціального захисту населення).
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
Заявник, який перемістився з території, на якій ведуться бойові дії (далі - заявник, який перемістився), подає заяву про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних або заяву про виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії, за місцем перебування на обліку в базі даних в паперовій чи в електронній формі (за технічної можливості) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, в якому він перебуває на обліку в базі даних (далі - уповноважений орган).
( Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
У заяві заявник, який перемістився, зазначає інформацію про те, що на території, на якій ведуться бойові дії та з якої він перемістився, було призначено грошову компенсацію, відкрито спеціальний рахунок, кошти грошової компенсації виплачено і перераховано на такий рахунок та не використано або кошти грошової компенсації не виплачено.
( Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
Заява та необхідні документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг.
Заяви з необхідними документами приймаються адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи, які надсилаються органу соціального захисту населення або уповноваженому органу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після її формування. У паперовій формі зазначені документи передаються органу соціального захисту населення або уповноваженому органу не рідше ніж раз на два тижні.
( Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
Органи соціального захисту населення (уповноважені органи, центри надання адміністративних послуг) можуть забезпечувати складення заяви в електронній формі, її друк та надання заявнику (його законному представнику або уповноваженій особі), заявнику, який перемістився, для перевірки та підписання.
( Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
8. До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):
документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), а також інформації про місце проживання (за наявності);
( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2294), що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим (померлим), між малолітніми та неповнолітніми дітьми і загиблим (померлим), між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";
для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону, - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік;
довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.
( Абзац сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
У разі відсутності/неможливості одержання довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, про такий факт заявник зазначає в заяві.
( Абзац восьмий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
Інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
( Абзац дев'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 37, ст. 1981), та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання - за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), або відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (електронної довідки), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Копія довідки/довідок, зазначена у цьому абзаці, додається до заяви уповноваженим органом самостійно. За бажанням заявника, який перемістився, копія довідки/довідок подається ним особисто;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
У разі відсутності копії рішення комісії про призначення грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) заявнику, який перемістився, за попереднім місцем проживання факт призначення йому грошової компенсації встановлюється на підставі відомостей, якими володіє структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації (далі - регіональний орган соціального захисту населення) або які містяться в інформації про потребу в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
Уповноважений орган звертається із запитом про надання таких відомостей до регіонального органу соціального захисту населення, в якому містяться відомості про заявника, який перемістився, а у разі, коли інформація про потребу в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у регіональному органі соціального захисту населення не збережена у зв’язку з воєнним станом, - до Мінветеранів;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
Інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у заявника та членів його сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва та про те, що заявнику або членам його сім’ї не надавалося житло раніше, призначалася/не призначалася грошова компенсація на території, на якій ведуться бойові дії, не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім’ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю заявник зазначає в заяві.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.
Органом соціального захисту населення самостійно до заяви додаються:
копія переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ, до якого включено отримувача грошової компенсації;
копія списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики, до якого включено загиблого (померлого).
За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.
9. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.
Уповноважений орган протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних або заяви про виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії, за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних та копій документів, зокрема електронних копій та/або відомостей з них, що посвідчують особу заявника, який перемістився, відомостей, що підтверджують факт призначення йому грошової компенсації, або рішення комісії про призначення йому грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання, довідки про облік вносить до комісії подання про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка або подання про виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
10. Після отримання заяви про зміни у майновому стані та/або у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку тощо орган соціального захисту населення або уповноважений орган вносить протягом п’яти робочих днів до комісії подання про перегляд рішення про призначення грошової компенсації.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
11. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника (його законного представника чи уповноваженої особи), заявника, який перемістився, приймає рішення про призначення (відмову в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд рішення, скасування попереднього рішення, надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних, виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії, заявнику, який перемістився, за місцем перебування на обліку в базі даних.
Повідомлення про розгляд подання надсилається заявнику (заявнику, який перемістився) на адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) або адресу фактичного місця проживання, яка зазначена в заяві, або за допомогою інших засобів зв’язку.
Якщо після прийняття комісією рішення змінено розмір грошової компенсації, орган соціального захисту населення або уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення повідомляє про такі зміни регіональному органу соціального захисту населення.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
12. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови у призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення за відсутності заявника (законного представника чи уповноваженої особи), заявника, який перемістився. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
Комісія може розглядати відповідне питання без участі заявника (законного представника чи уповноваженої особи), заявника, який перемістився, у разі, коли його розгляд переносився двічі.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
13. У рішенні комісії зазначається:
1) прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) заявника;
2) прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;
3) наявність особи з інвалідністю у переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому МОЗ;
4) наявність загиблої (померлої) особи у списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики;
5) факт спільного або роздільного проживання із заявником малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого (померлого);
6) статус і категорія заявника;
7) члени сім’ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням ступеня споріднення із заявником відповідно до абзацу шостого пункту 20 цього Порядку;
8) кількість осіб із членів сім’ї загиблого (померлого) за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням ступеня споріднення із загиблим (померлим), враховуючи загиблого (померлого), якщо його включено в розрахунок грошової компенсації;
9) факт перебування заявника та членів його сім’ї на квартирному обліку;
10) інформація про те, що заявнику або членам його сім’ї вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація, зокрема на території, на якій ведуться бойові дії, за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;
( Підпункт 10 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
11) інформація про наявність майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи права власності на житлове приміщення за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану, що підтверджується актом комісійного обстеження та/або відомостями з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання), або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
( Підпункт 11 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
12) інформація про перебування заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на обліку в базі даних;
( Пункт 13 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
13) інформація про:
відкриття заявником, який перемістився, спеціального рахунка на території, на якій ведуться бойові дії та з якої він перемістився;
те, що кошти грошової компенсації перераховано на спеціальний рахунок та не використано;
необхідність відкриття нового спеціального рахунка за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних;
необхідність перерахування коштів з відкритого спеціального рахунка на новий спеціальний рахунок та про закриття спеціального рахунка, що відкритий на території, на якій ведуться бойові дії та з якої він перемістився, - у разі прийняття рішення про надання дозволу заявнику, який перемістився, на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних;
( Пункт 13 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
14) інформація про:
призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації на території, на якій ведуться бойові дії та з якої він перемістився;
відкриття заявником, який перемістився, спеціального рахунка на території, на якій ведуться бойові дії та з якої він перемістився;
те, що кошти грошової компенсації не було перераховано на спеціальний рахунок;
необхідність відкриття нового спеціального рахунка за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних та про закриття спеціального рахунка, що відкритий на території, на якій ведуться бойові дії та з якої він перемістився, - у разі прийняття рішення про виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії, заявнику, який перемістився, за місцем перебування на обліку в базі даних;
( Пункт 13 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
15) інформація про відсутність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України.
( Пункт 13 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
14. Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:
1) член сім’ї загиблого (померлого) не належить до членів сім’ї, визначених в абзацах шостому - дванадцятому пункту 1 статті 10 Закону;
( Підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
2) особа з інвалідністю не належить до осіб, визначених у пункті 10 частини другої статті 7 Закону;
3) особу з інвалідністю не включено до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ;
4) загиблу (померлу) особу, члени сім’ї якої подали заяву про отримання грошової компенсації, не включено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики;
5) заявник не перебуває на квартирному обліку;
6) заявник є членом сім’ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї цього ж загиблого (померлого), в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;
7) заявник є членом сім’ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї цього ж загиблого (померлого), який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сім’ї загиблого (померлого), які мають першочергове право на таку виплату;
( Підпункт 7 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 17.02.2023 )
8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;
( Підпункт 8 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 148 від 17.02.2023 )
9) заявник, а також всі члени його сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена його сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;