• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України  | Закон від 04.01.1992 № 2032-XII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.01.1992
 • Номер: 2032-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.01.1992
 • Номер: 2032-XII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 17, ст.209 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1766-III від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.288 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести такі зміни до Кодексу законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради України, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1991 р., N 23, ст.267):
1. Частину другу статті 96 вилучити.
2. Статтю 97 викласти в такій редакції:
"Стаття 97. Тарифні ставки і оклади
Оплата праці провадиться на основі тарифних сіток ставок і окладів, що встановлюються підприємствами самостійно.
Підприємства можуть використовувати тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.
Конкретні розміри тарифних ставок і окладів визначаються колективним договором в межах наявних коштів на оплату праці, але не нижче встановленого державою мінімального розміру заробітної плати".
( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 1766-III від 01.06.2000 )
III. Визнати такою, що втратила чинність, частину третю статті 9 Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради України, 1990 р., N 52, ст.650).
IV. Цей Закон ввести в дію з 1 січня 1992 року.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 січня 1992 року
N 2032-XII