• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік

Верховна Рада України  | Закон від 01.06.2000 № 1766-III
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.06.2000
 • Номер: 1766-III
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.06.2000
 • Номер: 1766-III
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.288 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
Верховна Рада України
постановляє:
Стаття 1. Установити розмір мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2000 року - 90 гривень, з 1 липня 2000 року - 118 гривень на місяць.
Стаття 2. До прийняття Верховною Радою України змін до законів, у нормах яких для розрахунків застосовується мінімальна заробітна плата, Кабінету Міністрів України здійснювати перегляд цих норм виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на 2000 рік.
Стаття 3. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
а) у статті 3:
частину другу викласти у такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога";
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"У разі коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство провадить доплату до її рівня".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
б) абзац другий частини третьої статті 6 викласти в такій редакції:
"тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється у розмірі, не нижчому ніж визначений генеральною (галузевою) угодою";
2) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229):
а) у статті 95:
частину другу викласти у такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога";
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"У разі коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство провадить доплату до її рівня".
У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою;
б) частину третю статті 96 викласти у такій редакції:
"Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються у розмірах, не нижчих ніж визначені генеральною, галузевою (регіональною) угодою";
( Пункт 3 статті 3 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1766-III