• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до окремих законів України щодо оплати праці

Верховна Рада України  | Закон від 23.01.1997 № 20/97-ВР
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.01.1997
 • Номер: 20/97-ВР
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.01.1997
 • Номер: 20/97-ВР
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до окремих законів України щодо оплати праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 11, ст.89 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Доповнити частину другу статті 13 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 3, ст.9) абзацом одинадцятим такого змісту:
"умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці".
2. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст.121):
а) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників.
Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадку, передбаченого частиною першою статті 10 цього Закону";
б) статтю 16 доповнити словами "з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України".
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
4. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст.361):
а) частину другу статті 7 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці";
б) у статті 8:
частину першу доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"умов зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці";
частину другу доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
"умов зростання фондів оплати праці;
встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 січня 1997 року
N 20/97-ВР