• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Верховна Рада України  | Закон від 25.01.2022 № 1998-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.01.2022
 • Номер: 1998-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.01.2022
 • Номер: 1998-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 180.2-1 статті 180 викласти в такій редакції:
"180.2-1. Особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету податку у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв’язку, експрес-перевізник, якщо він здійснює декларування таких товарів шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових) міжнародних поштових та експрес-відправлень".
2. У пункті 191.1 статті 191:
1) у підпункті 191.1.1 слова "або фактурна вартість" замінити словами "або частина сумарної фактурної вартості";
2) підпункти 191.1.3 і 191.1.4 викласти в такій редакції:
"191.1.3. Сплата податку, нарахованого у реєстрах (тимчасових та/або додаткових) міжнародних поштових та експрес-відправлень, що подаються оператором поштового зв’язку, експрес-перевізником, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених статтями 236 і 374 Митного кодексу України.
191.1.4. Сплата податку, нарахованого у митних деклараціях, що подаються фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями або уповноваженими ними особами, здійснюється в загальному порядку, визначеному Митним кодексом України".
3. В абзаці третьому підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 цифри "100" замінити цифрами "150".
4. У розділі XX "Перехідні положення":
1) підрозділ 2 доповнити пунктом 68-1 такого змісту:
"68-1. Установити, що норми пункту 180.2-1 статті 180 та підпункту 191.1.3 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу не застосовуються протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях";
2)у підрозділі 4:
у пункті 51-1 цифри та слово "2020 році" замінити цифрами та словами "2020 та 2021 роках";
в абзаці першому пункту 51-2 та в абзаці другому пункту 51-3 цифри та слово "2020 року" замінити цифрами та словами "2020 та 2021 років".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Норми підпункту 2 пункту 4 розділу І цього Закону (щодо змін до пунктів 51-1, 51-2, 51-3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України) застосовуються до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
25 січня 2022 року
№ 1998-IX