• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Пропозиції, Форма типового документа від 03.03.2022 № 194 | Документ не діє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2022 р. № 194
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 76 від 27.01.2023 )
Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 218 від 07.03.2022 № 615 від 20.05.2022 № 1002 від 07.09.2022 )( Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із цією Постановою, які не закінчилися на день набрання чинності Постановою КМ № 1259 від 04.11.2022, продовжуються автоматично на три місяці згідно з Постановою КМ № 1259 від 04.11.2022, з урахуванням змін внесених Постановами КМ № 1345 від 02.12.2022, № 1480 від 30.12.2022 )
Відповідно до статей 12 та 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення (далі - підприємства, установи і організації), здійснюється у порядку, визначеному цією постановою.
Дія цієї постанови поширюється на уповноважені банки, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.
2. Органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за формою згідно з додатком 1 в друкованій формі та/або в електронній формі з відповідним обґрунтуванням.
3. Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.
У рішенні Міністерства економіки зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (далі - відстрочка), який не може перевищувати шість місяців.
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1002 від 07.09.2022 )
Строк дії відстрочки може бути продовжений на строк до двох місяців на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, яке не потребує погодження Міністерства оборони.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1002 від 07.09.2022 )
Рішення про продовження строку дії відстрочки приймається у порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1002 від 07.09.2022 )
4. Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1002 від 07.09.2022 )
1) закінчення строку її дії;
2) завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;
3) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;
4) звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.
У випадках, зазначених у підпунктах 2, 3 і 4цього пункту, анулювання відстрочки здійснюється шляхом прийняття в одноденний строк рішення Міністерства економіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу та надсилання його копії Міністерству оборони, а також зазначеним органам.
( Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1002 від 07.09.2022 )
5. З метою підтвердження надання відстрочки орган державної влади, інший державний орган, підприємство, установа, організація видають військовозобов’язаному витяг з наказу Міністерства економіки.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1002 від 07.09.2022 )
6. Міністерство оборони організовує через Генеральний штаб Збройних Сил доведення в одноденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витягів з наказів Міністерства економіки.
( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 20.05.2022 )

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2022 р. № 194
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо бронювання військовозобов’язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час
( Див. текст )( Додаток в редакції Постанови КМ № 218 від 07.03.2022 )