Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504. Постанова від 29.03.2017 №194

Кабінет Міністрів України Постанова від 29.03.2017 №194
Остання редакція від 29.03.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 29.03.2017

Номер 194

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 березня 2017 р. № 194
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 "Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1941) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 194
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504
1. У назві та пункті 1 постанови слова "узгодження цін" замінити словами "узгодження ціноутворення".
1) у назві Порядку слова "узгодження цін" замінити словами "узгодження ціноутворення";
2) в абзаці другому пункту 8 слова "підпунктами "а" - "ж" замінити словами "підпунктами "а" - "и";
3) пункт 19 викласти в такій редакції:
"19. Договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.";
4) у пункті 20 слова "три календарні роки" замінити словами "п’ять календарних років";
5) у пункті 25 слова і цифру "до 1 травня року, що настає за звітним," виключити, а слово "форма" замінити словами "строк подання, форма";
6) у тексті Порядку слова "узгодження цін" замінити словами "узгодження ціноутворення", а слова "договір про узгодження цін" в усіх відмінках і формах числа - словами "договір про попереднє узгодження ціноутворення" у відповідному відмінку і числі.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 березня 2017 р. № 194
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 "Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1941) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 194
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504
1. У назві та пункті 1 постанови слова "узгодження цін" замінити словами "узгодження ціноутворення".
1) у назві Порядку слова "узгодження цін" замінити словами "узгодження ціноутворення";
2) в абзаці другому пункту 8 слова "підпунктами "а" - "ж" замінити словами "підпунктами "а" - "и";
3) пункт 19 викласти в такій редакції: