• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2022 рік

Верховна Рада України  | Закон, Перелік, Бюджет від 02.12.2021 № 1928-IX
Стаття 31. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень пункту 21 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів спеціального фонду, джерелом формування якого є доходи, визначені пунктом 13-5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються Міністерству інфраструктури України на фінансове забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.
Стаття 32. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, у сумі не більше 30.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", зокрема для реалізації житлової політики держави шляхом забезпечення громадян України житлом, а також термомодернізації будівель на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.
Стаття 33. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" (код 2701270) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).
Стаття 34. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою "Реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки" (код 2751570) Міністерство розвитку громад та територій України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства розвитку громад та територій України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).
Стаття 35. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти" (код 2761500) Міністерство розвитку громад та територій України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства розвитку громад та територій України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).
Стаття 36. Установити, що з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, як виняток з положень пункту 16-1 частини другої статті 29 та пункту 4-1 частини першої статті 69-1 Бюджетного кодексу України, екологічний податок, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), зараховується у такій пропорції:
до загального фонду державного бюджету - 20 відсотків;
до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей - 80 відсотків, у тому числі до бюджетів місцевого самоврядування - 25 відсотків, обласних бюджетів - 55 відсотків.
Стаття 37. Установити, що у 2022 році, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів з дня припинення або скасування цього стану, не застосовуються положення частин десятої і одинадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони.
( Закон доповнено статтею 37 згідно із Законом № 2099-IX від 23.02.2022; в редакції Закону № 2280-IX від 31.05.2022 )
Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, до 50 відсотків коштів державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( Закон доповнено статтею 38 згідно із Законом № 2135-IX від 15.03.2022; в редакції Закону № 2619-IX від 21.09.2022 )
Стаття 39. Установити, що у 2022 році, на період дії воєнного стану в Україні, як виняток з положень частини другої статті 48 Бюджетного кодексу України, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів за напрямами їх використання, визначеними пунктами 1 та 2 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, можуть брати бюджетні зобов’язання відповідно до укладених договорів у межах визначених бюджетних асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, та за умови відтермінування оплати таких договорів до відновлення ставок податків та скасування податкових пільг, введених законами України від 15 березня 2022 року № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", від 24 березня 2022 року № 2142-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану", за податковими та митними надходженнями, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, визначеними пунктами 1-3 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, з подальшою оплатою цих зобов’язань у межах фактичних надходжень коштів державного дорожнього фонду.
Надати право Державному агентству автомобільних доріг України за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати правочини з борговими зобов’язаннями, що виникли за запозиченнями, залученими під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Основні умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України. Державне агентство автомобільних доріг може залучати суб’єктів господарювання для надання юридичних, консультаційних, агентських та інших послуг, необхідних для здійснення таких правочинів, в межах бюджетних призначень на обслуговування боргових зобов’язань, що виникли за запозиченнями, залученими під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.
( Статтю 39 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2385-IX від 09.07.2022 )( Закон доповнено статтею 39 згідно із Законом № 2290-IX від 31.05.2022 )
Стаття 40. Установити, що у 2022 році підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою "Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції" (код 2801500) здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у разі внесення відомостей про них до Державного аграрного реєстру.
На період дії воєнного стану до Державного аграрного реєстру вносяться відомості про виробників сільськогосподарської продукції без дотримання вимог, визначених пунктом 2.15-1 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг.
Такі суб’єкти господарювання включаються до Державного аграрного реєстру на період дії воєнного стану та не більш як на 12 місяців після його припинення або скасування. Якщо після завершення цього періоду виробник сільськогосподарської продукції не відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.26 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", він автоматично виключається з Державного аграрного реєстру.
( Закон доповнено статтею 40 згідно із Законом № 2385-IX від 09.07.2022 )
Стаття 41. Кабінету Міністрів України визначити суб’єкта господарювання для придбання природного газу за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" (код 2401200).
Установити, що визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарювання після реалізації природного газу, придбаного за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" (код 2401200), перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.
Міністерство енергетики України разом з визначеним Кабінетом Міністрів України суб’єктом господарювання забезпечує облік зазначеного природного газу.
На обсяг природного газу, що придбаний за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" (код 2401200), не нараховується та не підлягає отриманню суб’єктами ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, компенсація, передбачена статтею 11 Закону України "Про ринок природного газу".
( Закон доповнено статтею 41 згідно із Законом № 2549-IX від 30.08.2022 )
Стаття 42. Створити у 2022 році фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.
Рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), як виняток з положень підпункту 1 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Обмеження, встановлені частиною десятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у випадках прийняття рішень про виділення коштів за напрямами, передбаченими цією статтею.
Кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовуються на:
1) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) громадських будівель (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також захисних споруд цивільного захисту;
2) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення, газопостачання, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
3) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;
4) розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, зазначених у цій статті, які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
5) закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій;
6) придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва (їх складові частини) яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;
7) закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
8) компенсації за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), інвалідністю чи загибеллю (смертю) особи у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України.
Виплати, визначені цим пунктом, здійснюються у порядку та відповідно до методики розрахунку, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
9) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) житла для потреб сімейних форм виховання та малих групових будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також закупівлю соціальних послуг.
Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії визначається Кабінетом Міністрів України.
Звіт про надходження і використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії подається Державною казначейською службою України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.
( Закон доповнено статтею 42 згідно із Законом № 2700-IX від 19.10.2022 )
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
2. Додатки №№ 1-8 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
3. Зупинити на 2022 рік дію:
абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України;
абзаців першого (в частині гарантованого державою боргу) та другого частини першої статті 18 Бюджетного кодексу України;
абзацу другого частини першої статті 24-1 Бюджетного кодексу України;
частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436; 2018 р., № 6-7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;
частини першої статті 12-1, частин першої, другої і п’ятої статті 12-2 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2020 р., № 28, ст. 188);
абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31);статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2020 р., №№ 7-9, ст. 48, № 36, ст. 273);
пунктів 1-3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, пункту 3 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407);
частини третьої статті 8 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2020 р., № 50, ст. 456);
абзацу п’ятого пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 50, ст. 456).
( Абзац дванадцятий пункту 3 розділу "Прикінцеві положення" втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
4. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України.
Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами, пов’язаними із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України, а Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.
5. Установити, що у 2022 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я.
6. Кабінету Міністрів України забезпечувати утворення органів виконавчої влади та/або виконання органами виконавчої влади додаткових повноважень в межах граничної чисельності працівників системи органів виконавчої влади.
7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються до 31 грудня 2022 року.
8. Установити, що дія абзацу шостого статті 7 цього Закону не поширюється на працівників центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, та органу досудового розслідування, на який відповідно до частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України покладається функція здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.
9. Кабінету Міністрів України за підсумками перевиконання загального обсягу акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України спирту, тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету на I квартал 2022 року, підготувати пропозиції стосовно внесення змін до цього Закону щодо збільшення видатків Міністерству внутрішніх справ України на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.
10. Установити, що у 2022 році залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ може здійснюватися на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів України або особи, яка виконує його обов’язки, за рішенням Кабінету Міністрів України. Такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань.
( Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2280-IX від 31.05.2022 )
11. Установити, що на кінець 2022 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими з державного бюджету у 2021 році (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2311700, 2411030, 2511240, 2761230, 2911050, 2911060, 3121120, 3411220, 3511100, 3511210), та за субвенцією, наданою з державного бюджету у 2020 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3131310, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення.
( Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2675-IX від 18.10.2022 )

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 грудня 2021 року
№ 1928-IX