Про затвердження Порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 12.01.2022 №19
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 12.01.2022

Номер 19

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 січня 2022 р. № 19
Київ
( Дію Постанови припинено. Додатково див. пункт 3 )
Про затвердження Порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, що додається.
2. Міністерству енергетики невідкладно:
утворити комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку, затвердити його персональний склад, та офіційно оприлюднити адресу (електронну адресу) для відправлення заявок споживачів на купівлю природного газу власного видобутку згідно з Порядком, затвердженим цією постановою;
затвердити та оприлюднити перелік оптових покупців, які мають право на отримання допуску до біржових торгів з метою купівлі природного газу власного видобутку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 30 квітня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 19
ПОРЯДОК
організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість
Загальні положення
1. Цей Порядок з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 р. № 1433 "Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках" та пункту 41-11 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2" (далі - постанови Кабінету Міністрів України № 1433 і 1236) визначає механізм організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку (далі - торги) для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, визначених абзацами третім, п’ятим - восьмим, шістнадцятим і сімнадцятим переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273), за затвердженим Мінагрополітики та оприлюдненим на його офіційному веб- сайті переліком (далі - споживачі).
2. Дія цього Порядку не поширюється на природний газ власного видобутку, що буде постачатися НАК "Нафтогаз України"; юридичними особами, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху коштів яких НАК "Нафтогаз України" згідно із законодавством та міжнародними стандартами фінансової звітності повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік); юридичними особами, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичними особами, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України" (частка НАК "Нафтогаз України" у статутному капіталі яких становить 50 або більше відсотків), якщо інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху коштів таких юридичних осіб НАК "Нафтогаз України" згідно із законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності не повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік), за договорами постачання/продажу природного газу для потреб побутових споживачів, виробників теплової енергії, бюджетних установ та організацій, у тому числі закладів охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладів охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо), релігійних організацій, а також оператором газотранспортної системи на виробничо-технологічні потреби операторів газорозподільних мереж.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) біржа - товарна біржа, що здійснює організацію та проведення торгів з продажу природного газу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 р. № 1433 "Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках";
2) вартість біржової угоди - вартість, за якою було здійснено операцію з купівлі-продажу біржового товару (укладено біржову угоду);
3) гранична ціна продажу природного газу власного видобутку (далі - гранична ціна) - ціна природного газу власного видобутку з урахуванням постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не більше 24 відсотків. Гранична ціна для цілей торгів враховуватиме розрахункові рентні платежі з подальшим перерахунком граничної ціни в частині рентних платежів за фактом опублікування середньої митної вартості імпортного природного газу за відповідний місяць згідно з вимогами Податкового кодексу України;
4) електронна торгова система (далі - система біржі) - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються біржею для забезпечення організації та проведення торгів;
5) запропонований обсяг - обсяг природного газу власного видобутку, який щомісяця пропонується покупцям згідно з виставленими такими покупцями заявками в рамках взятих на себе продавцями зобов’язань згідно з пунктом 4 цього Порядку;
6) заявка на купівлю - електронний документ, поданий покупцем в систему біржі у формі та порядку, визначених регламентом торгів;
7) заявка на продаж - електронний документ, поданий продавцем в систему біржі у формі та порядку, визначених регламентом торгів;
8) заявка споживача - документ (в електронному або паперовому вигляді), поданий комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку (далі - комітет з нагляду), який містить інформацію про обсяг споживання природного газу власного видобутку, необхідний для виробництва з метою споживання на території України продовольчих товарів, визначених абзацами третім, п’ятим - восьмим, шістнадцятим і сімнадцятим переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення" (далі - виробництво продовольчих товарів), місяць, у якому відбуватиметься споживання такого газу, покупця (постачальника) такого газу;
9) інформаційне сповіщення - інформаційне повідомлення, що надсилається комітетом з нагляду всім продавцям із зазначенням переліку споживачів, покупців та/або їх представників, запропонованого обсягу природного газу, який визначається для кожного продавця як відсоткова частка обсягу власного природного газу, видобутого в календарному місяці, що передує місяцю проведенню торгів, від загального обсягу природного газу, заявленого споживачами у відповідному місяці для споживання у наступному місяці, але в межах 20 відсотків природного газу, видобутого кожним продавцем у місяці, що передує місяцю проведення торгів;
10) комісійний збір - плата за послуги, що надаються біржею, у тому числі за реєстрацію укладених біржових угод, що сплачується покупцем - учасником біржових торгів;
11) крок торгів - величина, на яку може змінюватися вартість лота під час проведення торгів;
12) лот - визначена продавцем за кількістю та вартістю неподільна партія природного газу власного видобутку в заявці на продаж;
13) перелік покупців - затверджений комітетом з нагляду перелік оптових покупців, які можуть бути допущені до торгів з метою купівлі природного газу власного видобутку виключно для задоволення потреб споживачів у природному газі для виробництва продовольчих товарів;
14) переможець торгів - покупець, який під час проведення торгів запропонував за лот/пакет лотів найкращу ціну або в разі подачі кількома покупцями заявок за граничною ціною подав заявку першим;
15) покупець - суб’єкт господарювання, який виконав умови допуску до торгів, встановленіпунктом 14 цього Порядку і внутрішніми документами біржі, та здійснює купівлю природного газу власного видобутку виключно з метою його постачання споживачам відповідно до цього Порядку;
16) природний газ власного видобутку (далі - природний газ) - товарний природний газ, а саме в межах 20 відсотків фактичного обсягу видобутого природного газу, крім обсягів фактичних втрат і виробничо- технологічних витрат природного газу, обсягів, які використовуються для задоволення власних потреб, пов’язаних з видобутком, підготовкою до транспортування та транспортуванням природного газу, а також для виробництва скрапленого природного газу та стабільного бензину, видобуток якого здійснюється суб’єктами господарювання на території України на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та/або інших визначених законодавством дозвільних документів;
17) продавець - оптовий продавець, що здійснює видобуток природного газу на території України та з метою реалізації постанов Кабінету Міністрів України № 1433 і 1236 повинен взяти участь в торгах з метою продажу природного газу, або третя особа, яка належним чином уповноважена виробником природного газу взяти участь в торгах з метою продажу природного газу власного видобутку. Перелік продавців та третіх осіб надається біржі комітетом з нагляду та оприлюднюється на веб-сайті біржі;
18) регламент торгів - регламент з організації та проведення торгів, розроблений біржею та затверджений комітетом з нагляду;
19) рентні платежі - розмір рентної плати за видобуток природного газу, що для цілей торгів розраховується на підставі середньоарифметичного значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Wеекеnd) на нідерландському газовому хабі (ТТF) відповідно до інформації біржі Рowernext/ЕЕХ за п’ять попередніх днів до дати подачі заявки на продаж, з подальшим перерахунком рентної плати за фактом опублікування середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за відповідний місяць згідно з вимогами Податкового кодексу України;
20) середньозважена ціна - ціна природного газу (з урахуванням податку на додану вартість), яка визначається за результатами торгів;
21) стартова ціна - ціна природного газу, що визначається продавцем і зазначається в заявці на продаж, з якої починаються торги в торговій сесії. Стартова ціна може дорівнювати розміру граничної ціни;
22) торгові дні - дні, у які на біржі проводяться торги природним газом, починаючи з 10 числа поточного місяця і до 22 числа поточного місяця. Проведення торгів в інший період не дозволяється;
23) учасники торгів - покупці та продавці природного газу;
24) ціна природного газу - ціна, що розраховується на основі даних бухгалтерського обліку та облікової політики продавця відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та включає в себе всі витрати останнього звітного місяця на дату початку торгів, які формують фінансовий результат від операційної діяльності, та фінансові витрати продавця з видобутку природного газу.
Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України "Про ринок природного газу", "Про нафту і газ", "Про товарні біржі" та Кодексі газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2493.
4. Продавці на підставі постанов Кабінету Міністрів України № 1433 і 1236 з метою сприяння покупцям в купівлі природного газу зобов’язані щомісяця брати участь в торгах у межах 20 відсотків власного видобутку природного газу.
Обсяг природного газу кожного з продавців, що підлягає виставленню на продаж у відповідному календарному місяці, визначається як відсоткова частка обсягу власного природного газу, видобутого в календарному місяці, що передує місяцю проведенню торгів, від загального обсягу природного газу, заявленого споживачами у відповідному місяці для споживання у наступному місяці, але в межах 20 відсотків природного газу, видобутого кожним продавцем у місяці, що передує місяцю проведення торгів.
5. Покупці мають право придбавати на торгах природний газ виключно з метою його постачання споживачам на підставі укладених з ними договорів постачання природного газу в обсязі, необхідному виключно для виробництва продовольчих товарів.
Наявність таких договорів на дату торгів перевіряється комітетом з нагляду.
У випадку ненадання доказів цільового використання природного газу або непідтвердження цільового використання природного газу споживачі та покупці відшкодовують відповідному продавцю різницю між ринковою ціною природного газу на дату його купівлі на відповідних торгах та ціною, за якою природний газ було придбано на торгах.
У випадку нецільового використання природного газу, придбаного відповідно до цього Порядку, покупці та споживачі несуть відповідальність відповідно до закону.
6. Продавці та покупці зобов’язані інформувати комітет з нагляду про хід виконання та всі зміни, що відбулися в договорах купівлі-продажу природного газу (укладених за результатами торгів) та договорах постачання природного газу (укладених із споживачами).
7. Для продажу природного газу біржею проводяться окремі торгові сесії. Продаж природного газу здійснюється відповідно до розкладу торгів на біржі, у відкритих торгових сесіях у робочі дні згідно із законодавством, у період з 10 по 22 число кожного календарного місяця.
Організація торгів
8. Для організації та проведення торгів Міненерго утворює комітет з нагляду, який здійснює загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення торгів, аналіз заявок споживачів, зокрема щодо використання природного газу.
9. До складу комітету з нагляду входять два представники Міненерго, два представники Мінекономіки, представник Мінагрополітики на рівні не нижче керівника структурного підрозділу.
10. Головою комітету з нагляду є Міністр енергетики або його заступник відповідно до розподілу повноважень. Персональний склад комітету з нагляду затверджується Міненерго.
Секретар комітету з нагляду обирається з числа його членів на першому засіданні комітету з нагляду шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
Засідання комітету з нагляду є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини його членів. Засідання комітету з нагляду може відбуватися у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів (у режимі відеоконференції).
Головуючим на засіданні є голова комітету з нагляду. У разі відсутності голови та/або секретаря комітету з числа інших членів комітету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обираються особи, які виконують їх обов’язки на засіданні.
11. Рішення комітету з нагляду приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Голосування під час засідання у режимі відеоконференції здійснюється шляхом підняття руки членом комітету на запитання головуючого на засіданні про те, хто "за", "проти" або "утримався". Головуючий на засіданні на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте рішення із зазначенням кількості голосів членів комітету, які проголосували "за", "проти" та утрималися.
Рішення комітету з нагляду оформляється протоколом, який підписується всіма його членами, що були присутні на засіданні. У разі проведення засідання комітету з нагляду в режимі відеоконференції протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол засідання комітету з нагляду оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міненерго.
Члени комітету з нагляду мають право в разі незгоди з прийнятим комітетом рішенням подавати письмові зауваження до протоколу з обґрунтуванням своєї позиції, які додаються до протоколу та є його невід’ємною частиною.
Інформаційне, організаційне та інше забезпечення діяльності комітету з нагляду здійснює Міненерго.
12. Комітет з нагляду:
1) погоджує регламент торгів та зміни до нього, розроблені та затверджені біржею;
2) здійснює моніторинг за проведенням торгів щодо дотримання учасниками торгів цього Порядку;
3) затверджує примірну форму договору купівлі-продажу природного газу з урахуванням умов, визначених пунктом 34 цього Порядку;
4) отримує звітність від біржі;
5) затверджує перелік покупців, які можуть бути допущені до торгів, в розрізі споживачів та наданих ними обсягів/потреб місячного споживання природнього газу для виробництва продовольчих товарів;
6) отримує заявки споживача, здійснює їх аналіз, перевірку, обґрунтування цільового споживання природного газу;
7) погоджує обсяг природного газу для кожного покупця, який підлягає реалізації на біржі відповідно до умов цього Порядку у відповідному календарному місяці, та надсилає інформаційне сповіщення продавцям;
8) проводить перевірку поданої інформації про цільове використання природного газу, придбаного відповідно до цього Порядку;
9) приймає рішення про виключення з переліку покупців у випадку встановлення факту нецільового продажу або використання природного газу, придбаного відповідно цього Порядку.
Комітет з нагляду не пізніше 10-ї години наступного після прийняття відповідного рішення робочого дня інформує про таке рішення біржу.
13. Біржа:
1) розробляє і затверджує регламент торгів і подає його на погодження комітету з нагляду;
2) приймає та реєструє заявки на купівлю та заявки на продаж;
3) складає та оприлюднює на власному веб-сайті до кожної торгової сесії інформацію про подані продавцями заявки на продаж;
4) розміщує на власному веб-сайті повідомлення про дату та час проведення торгів (графік торгових сесій);
5) забезпечує користування системою біржі допущеними учасниками торгів;
6) оформлює документи за результатами торгів;
7) веде реєстр укладених біржових угод;
8) надає комітету з нагляду звіти за результатами торгів;
9) виконує інші функції, необхідні для організації та проведення торгів.
Умови допуску та проведення торгів
14. Допуск до торгів можуть отримати суб’єкти господарювання, які внесені до переліку покупців, мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу та укладені із споживачами договори постачання природного газу з метою його використання виключно для виробництва продовольчих товарів.
Перелік покупців формується комітетом з нагляду на підставі заявок споживачів, в якому кожен споживач може зазначити не більше одного постачальника природного газу (покупця).
Заявка споживача повинна включати:
найменування споживача, код згідно з ЄДРПОУ, код ЕІС;
найменування та обсяг виробництва продовольчих товарів споживачем;
найменування покупця, код згідно з ЄДРПОУ;
обсяг природного газу, необхідний для виробництва продовольчих товарів;
зобов’язання про використання природного газу за цільовим призначенням, а саме для виробництва продовольчих товарів;
зобов’язання споживача у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку, відшкодувати різницю між ринковою ціною природного газу на дату його купівлі на відповідних торгах та ціною, за якою природний газ було придбано на торгах;
копію договору постачання природного газу, укладеного між покупцем та споживачем.
15. Допуск до торгів покупців, що відповідають вимогам пункту 14 цього Порядку, та продавців надається біржею за умови виконання такими суб’єктами вимог регламенту торгів та інших внутрішніх документів, що регулюють організацію та проведення торгів.
16. Торги проводяться за технологією одностороннього аукціону, відповідно до якої продавець здійснює продаж природного газу на умовах заявки на продаж та за ціною, що сформується за результатами торгів на підставі заявок на купівлю, яка не може перевищувати граничну ціну. Не проданий за результатами біржових торгів (у тому числі у випадку визнання торгів такими, що не відбулися, відмови покупця підписати договір купівлі-продажу за наслідками торгів чи неоплати ним повної вартості природного газу) у календарному місяці обсяг природного газу залишається у власності продавця і не включається в обсяг природного газу, що підлягає продажу відповідно до цього Порядку таким продавцем у наступних місяцях, а зобов’язання продавця щодо продажу такого обсягу природного газу у цьому календарному місяці в межах 20 відсотків відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 1433 і 1236 вважаються виконаними і не можуть бути перенесені (повністю або частково) як відповідні зобов’язання на наступний місяць.
17. Підготовка до проведення торгів включає:
1) формування та оновлення переліку покупців та продавців, які можуть бути допущенні до торгів;
2) визначення продавцем стартової ціни;
3) подання заявки (заявок) на продаж;
4) перерахування покупцями гарантійних внесків на поточний рахунок біржі.
З метою підготовки до проведення торгів споживачі до 5 числа кожного місяця подають комітету з нагляду заявки споживачів (для споживання у наступному місяці). Комітет з нагляду після опрацювання заявок споживачів до 10 числа кожного місяця інформує про це біржу та надсилає інформаційне сповіщення продавцям.
18. Не пізніше ніж за чотири години до початку проведення торгової сесії, на яку подається заявка на продаж, продавець зобов’язаний повідомити біржі про граничну ціну в розрізі кожної окремої заявки на продаж, не вище якої може бути укладено біржову угоду. У випадку невиконання зазначеної вимоги стартова ціна продавця визначається як гранична.
19. На підставі наданої продавцем граничної ціни в розрізі кожної окремої заявки на продаж (у тому числі у випадку ненадання продавцем граничної ціни) біржа встановлює цінові ліміти, вище яких не може укладатися біржова угода.
Продавці у встановлений регламентом торгів строк подають на біржу заявки на продаж відповідно до графіка проведення торгів.
20. Торги відбуваються на умовах передачі природного газу у віртуальній торговій точці в газотранспортній системі.
21. Для відшкодування біржі витрат, пов’язаних з організацією та проведенням торгів, покупці, визначені у біржових свідоцтвах, сплачують біржі комісійний збір у розмірі, встановленому біржею в регламенті торгів.
22. З метою забезпечення виконання зобов’язань за укладеними біржовими угодами покупці перераховують на поточний рахунок біржі, зазначений в оголошенні про проведення торгів, гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску встановлюється регламентом торгів.
23. Порядок внесення, блокування, розблокування та повернення гарантійного внеску визначається регламентом торгів.
24. У разі відмови покупця (переможця торгів) від укладення (підписання) біржової угоди та/або укладення договору купівлі-продажу природного газу сума гарантійного внеску переможця торгів перераховується біржею продавцю.
25. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться на умовах стовідсоткової передоплати.
26. Торги проводяться з дотриманням таких принципів:
добросовісна конкуренція (зокрема шляхом встановлення продавцем обсягу лота та кількості лотів, що пропонуються одночасно до продажу, загальним обсягом, що не може перевищувати 10 тис. куб. метрів, якщо інше не встановлено регламентом торгів);
відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення торгів;
недискримінація учасників торгів;
об’єктивність та неупередженість;
анонімність (знеособлення) учасників торгів - покупців з метою мінімізації ризику антиконкурентної узгодженої поведінки між учасниками торгів;
проведення торгів виключно в робочі дні;
запобігання маніпуляціям, корупційним діям і зловживанням.
27. Регламент торгів визначає порядок організації та проведення торгів, порядок допуску учасників торгів, порядок взаємодії між біржею та учасниками торгів (їх уповноваженими представниками) та відносини (включаючи права, обов’язки та відповідальність), що складаються між ними у процесі виконання дій в системі біржі та за результатами таких дій, інші умови.
28. Оголошення про проведення торгів розміщується біржею на її веб- сайті і містить відомості про:
1) найменування продавця;
2) стартову ціну;
3) кількість та розміри лотів;
4) крок торгів;
5) умови продажу (з урахуванням пункту 34 цього Порядку);
6) час та дату проведення торгів;
7) найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи біржі;
8) розмір гарантійного внеску та порядок його сплати;
9) порядок та кінцеву дату надання заявок на купівлю;
10) іншу інформацію, що стосується торгів.
29. Умови торгів, оголошені перед їх проведенням, під час укладання договору купівлі-продажу природного газу зміні не підлягають.
30. Для участі в торгах покупець подає біржі заявку на купівлю та вчиняє інші дії, визначені регламентом торгів.
31. Приймання заявок на купівлю починається з дня розміщення на веб-сайті біржі оголошення про проведення торгів.
32. Біржа складає бюлетені середньозважених цін до кожного торгового дня і торгової сесії та оприлюднює їх на власному веб-сайті не пізніше наступного дня після закінчення торгового дня (торгової сесії).
33. Після завершення торгів на біржові свідоцтва накладаються електронні підписи, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або персональні підписи уповноважених осіб покупця, продавця та біржі.
34. На підставі біржового свідоцтва покупець - переможець торгів і продавець зобов’язані відповідно до регламенту торгів підписати договір купівлі-продажу природного газу згідно із затвердженою примірною формою, в якому визначити, зокрема, такі обов’язкові умови:
перерахунок остаточної ціни природного газу по закінченню календарного місяця, у якому відбулася передача такого газу, в частині перерахунку рентної плати;
стовідсоткова передоплата природного газу, що продається;
строк передачі природного газу;
цільове використання природного газу;
відповідальність покупця за нецільове використання природного газу;
порядок розподілу витрат, пов’язаних з укладенням та виконанням договору.
35. Якщо продавець та покупець відмовляються від підписання біржового свідоцтва або договору купівлі-продажу природного газу у визначений строк, результати торгів щодо відповідних лотів вважаються анульованими. Анулювання результатів торгів (біржового свідоцтва) не звільняє покупця від сплати комісійного збору біржі.
36. Усі спірні питання, що виникають між покупцями, продавцями та біржею під час проведення торгів, вирішуються відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів біржі, що регулюють торги.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 січня 2022 р. № 19
Київ
Про затвердження Порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, що додається.
2. Міністерству енергетики невідкладно:
утворити комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку, затвердити його персональний склад, та офіційно оприлюднити адресу (електронну адресу) для відправлення заявок споживачів на купівлю природного газу власного видобутку згідно з Порядком, затвердженим цією постановою;
затвердити та оприлюднити перелік оптових покупців, які мають право на отримання допуску до біржових торгів з метою купівлі природного газу власного видобутку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 30 квітня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 19
ПОРЯДОК
організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість
Загальні положення

30 днiв передплати безкоштовно!