Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин. Закон від 07.02.2017 №1829-VIII

Верховна Рада України Закон від 07.02.2017 №1829-VIII
Остання редакція від 07.02.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.02.2017

Номер 1829-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 11, ст.99)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) в абзаці другому статті 71 слова "від трьох до семи" замінити словами "від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти";
2) в абзаці другому статті 73 слова "від п’яти до десяти" замінити словами "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти", а слова "від десяти до двадцяти" - словами "від п’ятдесяти до ста";
3) у статті 77:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох" замінити словами "від п’яти до п’ятнадцяти", а слова "від трьох до десяти" - словами "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти", а слова "від семи до дванадцяти" - словами "від тридцяти п’яти до шістдесяти";
4) абзац перший статті 90 після слова "Погіршення" доповнити словом "знищення".
2. В абзаці третьому частини другої статті 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) слова "здійснення протипожежних і санітарних заходів" замінити словами "здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи".
3. Частину першу статті 19 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"жорстокого поводження з дикими тваринами (незалежно від виду тварин, форми вчинення такого діяння та наслідків, що настали)".
4. Абзац другий частини першої статті 20 Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201) після слова "погіршенні" доповнити словом "знищенні".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 лютого 2017 року
№ 1829-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) в абзаці другому статті 71 слова "від трьох до семи" замінити словами "від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти";
2) в абзаці другому статті 73 слова "від п’яти до десяти" замінити словами "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти", а слова "від десяти до двадцяти" - словами "від п’ятдесяти до ста";
3) у статті 77:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох" замінити словами "від п’яти до п’ятнадцяти", а слова "від трьох до десяти" - словами "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти", а слова "від семи до дванадцяти" - словами "від тридцяти п’яти до шістдесяти";
4) абзац перший статті 90 після слова "Погіршення" доповнити словом "знищення".
2. В абзаці третьому частини другої статті 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) слова "здійснення протипожежних і санітарних заходів" замінити словами "здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи".
3. Частину першу статті 19 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) доповнити абзацом шостим такого змісту:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!