Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок

Верховна Рада України Закон від 19.01.2010 №1783-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.01.2010

Номер 1783-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.86 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) пункт 14 після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";
2) у пункті 15:
абзац перший після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";
абзац другий підпункту "б" після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 січня 2010 року
N 1783-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) пункт 14 після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";
2) у пункті 15:
абзац перший після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";
абзац другий підпункту "б" після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!