• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму

Верховна Рада України  | Закон від 03.06.2004 № 1745-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.06.2004
 • Номер: 1745-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.06.2004
 • Номер: 1745-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.434 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 N 2573-IX від 06.09.2022 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 182 викласти в такій редакції:
"Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші";
2) у статті 218:
у частині першій слово та цифри "статтями 181-1, 182" замінити словами та цифрами "статтею 181-1, частиною першою статті 182, статтями";
у частині другій слово та цифри "статтями 182" замінити словами та цифрами "частиною першою статті 182, статтями";
3) у статті 219 слово та цифри "статтями 182" замінити словами та цифрами "частиною першою статті 182, статтями";
4) статтю 221 та частину першу статті 294 після слів та цифр "частинами першою, другою і третьою статті 181" доповнити словами та цифрами "частиною другою статті 182".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII від 02.07.2015 )( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2573-IX від 06.09.2022 )
4. Статтю 13 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Дозволи на гранично допустимі рівні шуму, що утворюється стаціонарними джерелами, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами у концертних і танцювальних залах та на відкритих майданчиках, у театрах і кінотеатрах, дискотеках, казино, інших закладах розважального та грального бізнесу і культури, музичних закладах освіти, у ресторанах, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування тощо, видаються в порядку, встановленому цим Законом".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити публікацію санітарних норм припустимих рівнів шуму в порядку, встановленому для публікації нормативно-правових актів.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
3 червня 2004 року
N 1745-IV