• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку сплати збору на обовязкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Звіт, Форма типового документа, Порядок від 03.11.1998 № 1740
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Звіт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 03.11.1998
 • Номер: 1740
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Звіт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 03.11.1998
 • Номер: 1740
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 листопада 1998 р. № 1740
Київ
Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 16.01.2013 )
1. Затвердити Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (додається).
2. Підприємствам і організаціям, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння, у двотижневий термін провести інвентаризацію та переоцінку ювелірних виробів із золота платини і дорогоцінного каміння і подати акти проведення інвентаризації та переоцінки органам Пенсійного фонду, де вони зареєстровані як платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 від 24.11.98 )
3. Пенсійному фонду давати роз'яснення щодо застосування Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 від 24.11.98; в редакції Постанови КМ № 2349 від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 445 від 27.04.2011 )( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 445 від 27.04.2011 )
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М.П.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1998 р. № 1740
ПОРЯДОК
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
( У тексті Порядку слова "купівлі-продажу валют" замінено словами "купівлі-продажу безготівкової валюти" на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )
1. Цей порядок регулює питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 від 24.11.98; в редакції Постанови КМ № 1549 від 25.08.99 )( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 445 від 27.04.2011 )
2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства).
( Порядок доповнено пунктом 2 згідно з Постановою КМ № 17 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 218 від 02.07.2014 )( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 445 від 27.04.2011 )( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 250 від 12.04.2017 )( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 445 від 27.04.2011 )( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 250 від 12.04.2017 )( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 445 від 27.04.2011 )( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 250 від 12.04.2017 )
6. Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів казенними підприємствами пробірного контролю є фізичні особи та суб’єкти господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1852 від 24.11.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 16.01.2013; в редакції Постанови КМ № 331 від 27.05.2015 )
7. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів сплачується в установленому законом розмірі від вартості основного дорогоцінного металу (золото, срібло, платина, паладій) у перерахунку на масу чистого металу, що міститься в сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначеної за офіційним курсом Національного банку на банківські метали на час подання платником збору ювелірних та побутових виробів на клеймування до казенного підприємства пробірного контролю.
Маса чистого дорогоцінного металу, що міститься в сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначається на підставі фактично встановленої проби основного дорогоцінного металу, яка засвідчується відбитком основного державного пробірного клейма.
Під час подання на клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів платниками збору в заяві про приймання цінностей зазначається лігатурна маса сплаву, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб. Казенні підприємства пробірного контролю мають право перевірити зазначені дані шляхом проведення експертизи поданих на клеймування виробів.
У разі коли в заяві про приймання цінностей лігатурна маса сплаву, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, не зазначена, казенне підприємство пробірного контролю за згодою заявника встановлює її шляхом проведення експертизи поданих на клеймування виробів.
У разі відмови платника збору від експертизи виробу лігатурна маса сплаву, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визнається такою, що дорівнює загальній масі виробу, поданого на клеймування.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 від 24.11.98; в редакції Постанови КМ № 331 від 27.05.2015 )
8. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів сплачується:
фізичними особами - при здійсненні казенними підприємствами пробірного контролю клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, поданих фізичними особами. Казенні підприємства пробірного контролю здійснюють видачу таким особам проклеймованих ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів за наявності платіжного документа про сплату збору;
суб’єктами господарювання - протягом десяти календарних днів, які настають за останнім днем місяця, в якому цей збір був нарахований. Такі суб’єкти протягом п’яти календарних днів після граничного строку сплати збору подають казенному підприємству пробірного контролю платіжні документи про його сплату.
Суми зазначеного збору перераховуються на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства за місцезнаходженням казенного підприємства пробірного контролю, яке здійснює клеймування.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 від 24.11.98; в редакції Постанови КМ № 331 від 27.05.2015 )( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 331 від 27.05.2015 )( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 331 від 27.05.2015 )( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 331 від 27.05.2015 )
12. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі (крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що підлягають першій державній реєстрації в Україні в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, шляхом:
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 17 від 16.01.2013, № 397 від 01.07.2016, № 1129 від 08.10.2022 )
купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством);
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 212 від 28.03.2018 )
міни;
дарування (безоплатної передачі);
успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля відповідно до закону);
( Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 16.01.2013 )
з інших підстав, передбачених законодавством.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 від 24.11.98, в редакції Постанови КМ № 179 від 15.02.99 )
13. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій, визначених пунктом 12 цього Порядку, сплачується залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації, у розмірі:
( Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 589 від 13.05.2022 )
3 відсотки - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
4 відсотки - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
5 відсотків - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 від 24.11.98, в редакції Постанов КМ № 179 від 15.02.99, № 17 від 16.01.2013 )
14. Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про сплату цього збору.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 397 від 01.07.2016 )
15. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій, визначених пунктом 12 цього Порядку, сплачуються платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.
( Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 217 від 30.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ № 17 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 397 від 01.07.2016 )
15-1. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.
Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.
( Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 1549 від 25.08.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 16.01.2013 )
15-2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:
( Підпункт "а" пункту 15-2 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 16.01.2013 )
б) право власності на житло, отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";
в) особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя), та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло, а також даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з місць проживання (після 1992 року);
( Пункт 15-2 доповнено підпунктом "в" згідно з Постановою КМ № 866 від 23.09.2020 )
г) особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
( Пункт 15-2 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ № 866 від 23.09.2020 )( Порядок доповнено пунктом 15-2 згідно з Постановою КМ № 1549 від 25.08.99 )
15-3. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір.
Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 15- 1 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності зазначених у підпунктах "в" і "г" пункту 15-2 цього Порядку інформації та документів, що підтверджують звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
( Пункт 15-3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 866 від 23.09.2020 )( Порядок доповнено пунктом 15-3 згідно з Постановою КМ № 1549 від 25.08.99; в редакції Постанови КМ № 212 від 28.03.2018 )( Пункт 15-4 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )( Пункт 15-5 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )( Пункт 15-6 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )( Пункт 15-7 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )( Пункт 15-8 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )( Пункт 15-9 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )( Пункт 15-10 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )( Пункт 15-11 виключено на підставі Постанови КМ № 144 від 11.02.2004 )
15-12. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку сплачують підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами мобільного зв’язку та не надають електронних комунікаційних послуг (далі - кінцеві користувачі послуг), а також постачальники електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв’язку кінцевим користувачам послуг безоплатно.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується кінцевими користувачами послуг у разі відправлення (здійснення) благодійного електронно-комунікаційного повідомлення.
Терміни "послуги мобільного зв’язку", "радіозв’язок", "роумінг" вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", а терміни "електронна комунікаційна послуга", "електронна комунікаційна мережа загального користування", "оператор електронних комунікацій", "постачальник електронних комунікаційних послуг", "пропуск трафіка"- у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні комунікації".
( Порядок доповнено пунктом 15-12 згідно з Постановою КМ № 1549 від 25.08.99; в редакції Постанови КМ № 1129 від 08.10.2022 )
15-13. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку не сплачується, якщо ними користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв’язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.
Не є об’єктом оподаткування:
транслювання програм радіостанціями та телевізійними станціями;
передавання або прийом інформації за допомогою радіозв’язку мережами відомчого чи технологічного зв’язку, що не мають автоматичної комутації з електронною комунікаційною мережею загального користування;
користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;
суми, які сплачуються одним постачальником електронних комунікаційних послуг іншому постачальнику, у тому числі іноземному, зокрема для компенсації вартості послуг з роумінгу (або покриття від’ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) як плата за пропуск трафіка, за доступ до електронної комунікаційної мережі, інфраструктури, засобів та/або послуг з метою їх використання для надання послуг кінцевим користувачам послуг або іншим постачальникам електронних комунікаційних послуг;
вартість послуг з відправлення (здійснення) благодійного електронно-комунікаційного повідомлення.
У разі отримання благодійного електронно-комунікаційного повідомлення суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування виходячи із суми коштів, які постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги мобільного зв’язку, перераховує неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді, зараховуються таким постачальником електронних комунікаційних послуг у рахунок зменшення поточних платежів з цього збору протягом поточного звітного періоду.
У рахунок зменшення поточних платежів із збору на обов’язкове державне пенсійне страхування протягом поточного звітного періоду зараховуються суми збору, сплачені до бюджету з частини авансів за послуги мобільного зв’язку, які були повернуті кінцевим користувачам послуг або використані ними для оплати товарів чи послуг, що не є послугами мобільного зв’язку.
( Порядок доповнено пунктом 15-13 згідно з Постановою КМ № 1549 від 25.08.99; в редакції Постанови КМ № 1129 від 08.10.2022 )
15-14. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку сплачується у розмірі 7,5 відсотка вартості будь-яких послуг мобільного зв’язку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг постачальнику електронних комунікаційних послуг, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентну плату, плату за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, зазначених у рахунку на оплату послуг мобільного зв’язку.
У разі продажу прав на тимчасове користування послугами мобільного зв’язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об’єктом оподаткування є вартість їх продажу постачальником електронних комунікаційних послуг.
У разі коли постачальник електронних комунікаційних послуг надає послуги мобільного зв’язку кінцевому користувачу послуг безоплатно, об’єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого постачальника електронних комунікаційних послуг, крім випадків надання послуг з відправлення (здійснення) благодійного електронно-комунікаційного повідомлення.
У разі коли оператор електронних комунікацій надає технічні засоби електронних комунікацій, споруди електронних комунікацій або електронну комунікаційну мережу в оренду (лізинг) або передає такі об’єкти для інших видів користування постачальнику електронних комунікаційних послуг, який надає послуги мобільного зв’язку кінцевим користувачам послуг, об’єктом оподаткування є тільки послуги мобільного зв’язку, які надаються таким постачальником зазначеним кінцевим користувачам послуг.
( Порядок доповнено пунктом 15-14 згідно з Постановою КМ № 1549 від 25.08.99; в редакції Постанови КМ № 1129 від 08.10.2022 )
15-15. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку сплачується платниками збору постачальнику електронних комунікаційних послуг одночасно з оплатою ними зазначених послуг. Постачальники електронних комунікаційних послуг перераховують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується:
дорівнює або перевищує 1000 гривень, - не пізніше ніж наступного робочого дня;
менша ніж 1000 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума збору становитиме 1000 гривень.
Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку, є платіжне доручення постачальника електронних комунікаційних послуг про перерахування суми збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства.
( Порядок доповнено пунктом 15-15 згідно з Постановою КМ № 1549 від 25.08.99; в редакції Постанови КМ № 1129 від 08.10.2022 )( Пункт 15-16 виключено на підставі Постанови КМ № 1129 від 08.10.2022 )
16. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються платниками під час клеймування виробів з дорогоцінних металів та з відчуження легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з послуг мобільного зв’язку, зараховуються в установленому порядку до державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1852 від 24.11.98, № 701 від 24.04.2000, № 49 від 24.01.2001, № 498 від 11.04.2002, № 144 від 11.02.2004; в редакції Постанови КМ № 217 від 30.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 39 від 06.02.2008, № 445 від 27.04.2011, № 17 від 16.01.2013, № 218 від 02.07.2014, № 331 від 27.05.2015, № 250 від 12.04.2017, № 1129 від 08.10.2022 )
17. У разі неповної або несвоєчасної сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування несплачені суми стягуються з платників із застосуванням фінансових санкцій, передбачених законодавством.
18. Облік сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій ведеться відповідно до законодавства.
Повернення помилково або надміру сплачених сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій здійснюється у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 72 від 14.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 462 від 04.07.2017, № 1129 від 08.10.2022 )
19. ( Абзац перший пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 250 від 12.04.2017 )
Постачальники електронних комунікаційних послуг подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку згідно з додатком 2.
( Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1129 від 08.10.2022 )
Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України за місцезнаходженням цих підприємств звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом згідно з додатком 3.
( Абзац третій пункту 19 в редакції Постанови КМ № 331 від 27.05.2015 )
Нотаріуси подають щокварталу до 20 числа наступного місяця органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 212 від 28.03.2018 )
Звіти, передбачені цим пунктом, подаються у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України) з використанням кваліфікованого електронного підпису.
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 212 від 28.03.2018; в редакції Постанови КМ № 866 від 23.09.2020 )
Порядок подання звітів, передбачених цим пунктом, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України затверджується правлінням Пенсійного фонду України.
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 212 від 28.03.2018; в редакції Постанови КМ № 866 від 23.09.2020 )
У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа він подається у паперовій формі, завірений підписом керівника постачальника електронних комунікаційних послуг, казенного підприємства пробірного контролю, завідувача державної нотаріальної контори або нотаріуса.
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 866 від 23.09.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1129 від 08.10.2022, № 344 від 29.03.2024 )
У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 866 від 23.09.2020 )
Якщо до закінчення граничного строку подання звіту виявлено помилку у звіті, нотаріус може повторно подати сформований звіт. Чинним вважається останній примірник звіту, поданий до закінчення граничного строку.
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 866 від 23.09.2020 )
Якщо помилку виявлено у звіті після закінчення граничного строку його подання, нотаріус повинен подати за період, у звіті за який була допущена помилка, звіт із позначкою "уточнений".
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 866 від 23.09.2020 )( Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 218 від 02.07.2014 )( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 445 від 27.04.2011 )( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 250 від 12.04.2017 )
Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ЗВІТ
про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 217 від 30.03.2005; в редакції Постанов КМ № 72 від 14.02.2017, № 462 від 04.07.2017, № 1129 від 08.10.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 344 від 29.03.2024 )
Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ЗВІТ
про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування ювелірних та побутових виробів державним пробірним клеймом
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 217 від 30.03.2005; в редакції Постанови КМ № 331 від 27.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 344 від 29.03.2024 )
Додаток 4
до Порядку
ЗВІТ
про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 212 від 28.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 866 від 23.09.2020 )