• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян

Верховна Рада України  | Закон від 11.06.2009 № 1510-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.06.2009
 • Номер: 1510-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.06.2009
 • Номер: 1510-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 46, ст.701 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):
1) статтю 1 після слів "надається в міру здійснення програми будівництва благоустроєних жител" доповнити словами "наданням громадянам за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення для категорій громадян, визначених законом";
2) частину першу статті 9 після слів "житлового фонду" доповнити словами "або на одержання за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення для категорій громадян, визначених законом";
3) частину другу статті 40 після пункту 1 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) одноразового одержання за їх бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у встановленому порядку";
4) доповнити статтею 48-1 такого змісту:
"Стаття 48-1. Порядок та розмір надання громадянам грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення
Порядок та розмір надання громадянам грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення визначаються Кабінетом Міністрів України".
2. У статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2004 р., N 45, ст. 503):
у пункті 1:
абзац перший після слів "жилими приміщеннями" доповнити словами "або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла";
абзац перший пункту 9 після слів "одержання житла з державного житлового фонду" доповнити словами "або за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України:
протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
щороку під час розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України передбачати кошти, необхідні для реалізації цього Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1510-VI