• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 26.02.1993 № 146
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 26.02.1993
 • Номер: 146
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 26.02.1993
 • Номер: 146
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 лютого 1993 р. N 146
Київ
Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 769 від 27.09.95 N 135 від 24.01.2000 N 869 від 01.07.2002 N 1074 від 01.08.2006 N 537 від 11.06.2008 N 1290 від 02.12.2009 N 744 від 13.07.2011 N 651 від 26.11.2014 N 226 від 23.03.2016 N 489 від 27.07.2016 N 431 від 22.05.2019 N 747 від 21.07.2021 N 122 від 16.02.2022 N 1263 від 11.11.2022 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
2. Установити, що з платника аліментів, який виїжджає за кордон для постійного проживання в держави, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться до виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття виходячи із розміру його заробітку (доходу) за останній місяць роботи на момент від’їзду, а в разі, коли платник аліментів не працює або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, - виходячи із розміру середньої заробітної плати працівника для місцевості, де мешкає платник аліментів до від’їзду за кордон.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 27.09.95; в редакції Постанови КМ N 122 від 16.02.2022 )
Прем'єр-міністр України Л.КУЧМАПерший заступник МіністраКабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд.39
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 146
ПЕРЕЛІК
видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб
( Назва Переліку в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:
1) основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
3) грошових і натуральних премій;
4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
( Підпункт 5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 135 від 24.01.2000 )
6) заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
7) винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
8) винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
13) допомоги по безробіттю;
14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними, а також надбавок, що виплачуються непрацюючим пенсіонерам на утримання непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
( Підпункт 14 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 431 від 22.05.2019, N 122 від 16.02.2022 )
14-1) державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
( Пункт 1 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 744 від 13.07.2011; в редакції Постанови КМ N 431 від 22.05.2019 )
15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
16) доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
18) плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
( Пункт 1 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ N 869 від 01.07.2002 )
19) інших видів заробітку.
2. З членів колективних сільськогосподарських підприємств утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих господарствах (включаючи вартість натуральних видач).
3. З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, - із заробітної плати.
З позаштатних лекторів - з оплати, одержуваної за читання лекцій.
4. З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в тому числі із заробітку у валюті).
5. З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.
6. З осіб, що відбувають покарання на виправних роботах, аліменти утримуються із загальної суми заробітку без врахування утримань, передбачених вироком або постановою суду.
7. До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1290 від 02.12.2009 )
8. З військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 від 01.08.2006, N 537 від 11.06.2008, N 651 від 26.11.2014, N 226 від 23.03.2016, N 747 від 21.07.2021; в редакції Постанови КМ N 122 від 16.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1263 від 11.11.2022 )
9. З осіб, які працюють в установах України за кордоном, аліменти утримуються із заробітку, одержуваного в Україні в національній валюті.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 489 від 27.07.2016 )
10. З осіб, які працюють і одержують заробіток (дохід) тільки за кордоном у державі, з якою Україна не уклала договору про надання правової допомоги, розмір аліментів обчислюється виходячи із розміру середньої заробітної плати працівника для місцевості, де мешкали такі особи до від’їзду за кордон. У разі надання такими особами відомостей про свій заробіток (дохід) аліменти обчислюються виходячи із розміру заробітку (доходу), отриманого ними за кордоном.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 27.09.95; в редакції Постанови КМ N 122 від 16.02.2022 )
10-1. З осіб, які працюють і одержують заробіток (дохід) тільки за кордоном у державі, з якою Україна уклала договір про надання правової допомоги, аліменти обчислюються і стягуються у визначеному законодавством порядку.
( Перелік доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 122 від 16.02.2022 )
11. Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як із гривень, так і з валюти.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 869 від 01.07.2002 )
12. Утримання аліментів не провадиться з:
1) вихідної допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;
2) компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
( Підпункт 2 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 135 від 24.01.2000 )
3) допомоги на лікування;
( Підпункт 3 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 135 від 24.01.2000 )
4) допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
( Підпункт 4 пункту 12 в редакції Постанов КМ N 135 від 24.01.2000, N 869 від 01.07.2002 )
5) компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;
6) польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;
7) компенсаційних сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу;
8) матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;
9) вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;
10) одноразової допомоги при народженні дитини;
( Підпункт 10 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 135 від 24.01.2000 )
11) державної допомоги на поховання;
12) допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
( Підпункт 12 пункту 12 в редакції Постанов КМ N 135 від 24.01.2000, N 869 від 01.07.2002 )
13) допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
( Підпункт 13 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
14) допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми;
( Підпункт 14 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
15) соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
( Підпункт 15 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
16) державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, а також надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю, що передбачені Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
( Підпункт 16 пункту 12 в редакції Постанов КМ N 869 від 01.07.2002, N 744 від 13.07.2011, N 431 від 22.05.2019 )
17) допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
( Підпункт 17 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
18) тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;
( Підпункт 18 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
19) субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
( Підпункт 19 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
20) щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;
( Підпункт 20 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
21) вартості речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації;
( Підпункт 21 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )
22) дотацій на обіди, вартості путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.
( Підпункт 22 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 )( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 122 від 16.02.2022 )
13. Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.
14. Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів провадиться за рахунок платника аліментів.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 від 16.02.2022 )
Перший заступник МіністраКабінету Міністрів України В.НЕСМІХ