• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Декларація, Форма типового документа від 10.03.2017 № 139
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Декларація, Форма типового документа
 • Дата: 10.03.2017
 • Номер: 139
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Декларація, Форма типового документа
 • Дата: 10.03.2017
 • Номер: 139
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 березня 2017 р. № 139
Київ
Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що додається.
2. Міністерству економіки забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 997 від 04.12.2019, № 875 від 18.08.2021 )
2-1. Установити, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів після його припинення або скасування дозволяється надання на ринку та/або введення в експлуатацію продукції, включеної до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1213, на яку поширюється дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту, без наявності декларації про відповідність та без маркування знаком відповідності технічним регламентам.
( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1288 від 16.11.2022; в редакції Постанови КМ № 1213 від 17.11.2023 )( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 557 від 26.06.2019 )( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 28.02.2018 )
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109).
6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 139
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Загальна частина
1. Цей Технічний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою забезпечення охорони здоров’я людини і захисту навколишнього природного середовища, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів електричного та електронного обладнання.
Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на електричне та електронне обладнання, яке належить до категорій, визначених у додатку 1.
3. Цей Технічний регламент застосовується з урахуванням законодавства, що регулює питання, пов’язані з безпечністю і охороною здоров’я, хімічними речовинами та препаратами (зокрема щодо їх реєстрації, оцінювання, авторизації і обмеження), а також з поводженням з відходами.
4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:
обладнання, що необхідне для забезпечення національної безпеки, включаючи зброю, боєприпаси та військову техніку і матеріали, спеціально призначені для військових цілей;
обладнання, призначене для відправки у космічний простір;
обладнання, що спеціально спроектоване і підлягає монтажу як частина іншого типу обладнання, стосовно якого встановлено виняток з обмеження, визначеного в пункті 9 цього Технічного регламенту, або на яке не поширюється дія цього Технічного регламенту та яке може виконувати свою функцію лише у разі, коли воно є частиною зазначеного обладнання і може бути замінене тільки таким самим спеціально спроектованим обладнанням;
великогабаритне стаціонарне промислове обладнання;
великогабаритні стаціонарні установки;
засоби для перевезення людей або товарів, за винятком електричних двоколісних транспортних засобів, тип яких не затверджений;
позашляхову рухому техніку, яка надається для професійного використання;
( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 26.06.2019 )
активні медичні вироби, які імплантують;
фотоелектричні панелі, призначені для використання в системі, яка спроектована, складена та змонтована фахівцями для постійного використання у визначеному місці з метою виробництва енергії від сонячного світла для громадського, комерційного, промислового застосування та застосування в житлових будинках;
обладнання, спеціально спроектоване виключно для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, яке надається лише на міжкорпоративній основі;
трубні органи;
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 557 від 26.06.2019 )
хімічні джерела струму, які використовуються в електричному та електронному обладнанні.
5. Крім того, дія цього Технічного регламенту не поширюється на:
1) медичні вироби і прилади, призначені для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 1 січня 2018 р.;
2) медичні вироби для діагностики in vitrо і промислові прилади, призначені для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 22 липня 2018 р.;
2-1) будь-яке інше електричне та електронне обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;
( Пункт 5 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 557 від 26.06.2019 )
3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей:
електричного та електронного обладнання, яке належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 1 січня 2011 р.;
медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 1 січня 2018 р.;
медичних виробів для діагностики in vitrо і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 22 липня 2018 р.;
будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;
( Підпункт 3 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 557 від 26.06.2019 )
4) запасні частини, які повторно використовуються, за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, та якщо про повторне використання таких частин повідомляється користувачам, а самі запасні частини:
вилучені з електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2011 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 1 січня 2018 р.;
вилучені з медичних виробів або приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2024 р.;
вилучені з медичних виробів для діагностики in vitro, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2026 р.;
вилучені з промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2027 р.;
вилучені з будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2029 р.
( Підпункт 4 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 557 від 26.06.2019 )
6. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7-10 додатка 2, не поширюється на:
1) електричне та електронне обладнання, яке належить до категорій 1-6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7-8 додатка 2), 10 і 11, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;
2) медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro) і прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю), які введені в обіг до 22 липня 2021 р.;
3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей такого електричного та електронного обладнання:
електричного та електронного обладнання, яке належить до категорій 1-6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7-8 додатка 2), 10 і 11, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;
медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) і приладів, призначених для моніторингу та контролю (у тому числі промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю), введених в обіг до 22 липня 2021 року.
7. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7-8 додатка 2, не поширюється на іграшки (у тому числі кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей іграшок), які введені в обіг до 1 січня 2018 року.
8. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:
1) активний медичний виріб, який імплантують, - будь-який активний медичний виріб, який імплантують, у значенні, наведеному в підпункті 2 пункту 2 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048);
2) введення в обіг - надання електричного та електронного обладнання на ринку України в перший раз;
3) великогабаритна стаціонарна установка - великогабаритне поєднання кількох типів апаратури, а у відповідних випадках - також інших пристроїв, які складені, змонтовані та демонтовані фахівцями і призначені для постійного використання у заздалегідь визначеному та призначеному для цього місці;
4) великогабаритне стаціонарне промислове обладнання - великогабаритна сукупність машин, обладнання та/або компонентів, що функціонують разом для конкретного застосування, яка змонтована на постійній основі та демонтована фахівцями у визначеному місці, а також використовується і обслуговується фахівцями на промисловому виробничому об’єкті або на об’єкті для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
5) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку електричного та електронного обладнання, що знаходиться в ланцюгу постачання такого обладнання;
6) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє електричне та електронне обладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг);
( Підпункт 6 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 12.02.2020 )
7) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення електричного та електронного обладнання, яке вже було надане споживачу (користувачу);
8) гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;
( Підпункт 8 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 102 від 12.02.2020 )
9) державний ринковий нагляд - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності електричного та електронного обладнання встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;
10) електричне та електронне обладнання - обладнання, яке потребує електричного струму або електромагнітних полів для виконання хоча б однієї покладеної на нього функції, та обладнання для вироблення, передачі і вимірювання такого струму чи полів, що спроектоване для використання під напругою, яка не перевищує 1000 В для змінного струму і 1500 В для постійного струму;
11) запасна частина - окрема частина електричного та електронного обладнання, що може замінити частину такого обладнання, без якої функціонування його за призначенням неможливе. У разі заміни такої частини запасною частиною функціональність електричного та електронного обладнання відновлюється або поліпшується;
12) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник зазначає, що електричне та електронне обладнання відповідає вимогам, які застосовуються до нього та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;
13) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України електричне та електронне обладнання походженням з іншої країни;
14) кабелі - будь-які кабелі з номінальною напругою менш як 250 В, за допомогою яких відбувається з’єднання чи подовження з’єднання для підключення електричного та електронного обладнання до електричної розетки або для з’єднання двох чи більше електричних та електронних обладнань одне з одним;
15) медичний виріб - медичний виріб у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), який також є електричним та електронним обладнанням;
16) медичний виріб для діагностики in vitro - медичний виріб для діагностики in vitro у значенні, наведеному впідпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047);
17) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання електричного та електронного обладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності;
18) однорідний матеріал - єдиний матеріал однорідного складу або матеріал, що складається з комбінації матеріалів, які не можуть бути роз’єднані чи розділені шляхом відгвинчування, різання, дроблення, шліфування і застосування абразивних процесів;
19) оцінка відповідності - процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються електричного та електронного обладнання, були виконані;
20) позашляхова рухома техніка, яка надається для професійного використання, - машини з бортовим джерелом живлення або з тяговим приводом від зовнішнього джерела живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухливості або безперервного чи напівбезперервного переміщення між низкою фіксованих місць роботи та які надаються виключно для професійного використання;
( Підпункт 20 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 557 від 26.06.2019 )
21) прилад, призначений для моніторингу та контролю, - прилад, основною функцією якого є моніторинг та/або контроль;
22) промисловий прилад, призначений для моніторингу та контролю, - прилад для здійснення моніторингу та контролю, призначений виключно для промислового або професійного використання;
23) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання електричного та електронного обладнання, яка надає таке обладнання на ринку України;
24) суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;
25) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинне задовольняти електричне та електронне обладнання;
26) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.
У цьому Технічному регламенті терміни "презумпція відповідності", "технічний регламент" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; терміни "державний контроль нехарчової продукції", "неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам" - у значенні, наведеному в Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"; терміни "користувач", "ланцюг постачання продукції", "постачання продукції" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "національний стандарт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію".
Запобігання
9. Електричне та електронне обладнання, що вводиться в обіг, у тому числі кабелі, запасні частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей, не повинне містити зазначені у додатку 2 речовини в концентраціях, що перевищують максимально допустимі значення.
10. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на кабелі та запасні частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей електричного та електронного обладнання, стосовно якого встановлено винятки із зазначеного обмеження та яке введене в обіг до закінчення строку дії відповідного винятку тією мірою, якою відповідні кабелі та запасні частини стосуються зазначеного винятку.
11. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на винятки із зазначеного обмеження, перелік яких наведено в додатках 3 і4.
Обов’язки виробників
12. Виробники під час введення електричного та електронного обладнання в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене відповідно до вимог, визначених у пунктах 9-11 цього Технічного регламенту.
13. Виробники складають необхідну технічну документацію та проводять або доручають уповноваженому представникові проведення процедури внутрішнього контролю виробництва згідно з модулем А, визначеним у модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 625).
14. У разі коли відповідність електричного та електронного обладнання вимогам, які застосовуються до нього, доведена процедурою оцінки відповідності, зазначеною в пункті 13 цього Технічного регламенту, виробники складають декларацію про відповідність згідно з визначеною в додатку 5 примірною структурою і наносять знак відповідності технічним регламентам на готовий виріб. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначені вимоги щодо застосування такої самої або більш жорсткої процедури оцінки відповідності, відповідність вимогам пункту 9 цього Технічного регламенту може бути доведена в рамках таких процедур. У такому разі може бути складена єдина технічна документація.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 21.04.2023 )
15. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг.
16. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках електричного та електронного обладнання та зміни в національних стандартах, визначених у пункті 46 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність електричного та електронного обладнання.
17. Виробники ведуть облік електричного та електронного обладнання, що не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і випадків відкликання електричного та електронного обладнання, інформують про це розповсюджувачів.
18. Виробники забезпечують, щоб на електричному та електронному обладнанні було зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу його ідентифікувати, а в разі коли розмір або характер електричного та електронного обладнання не дає змоги зробити зазначене, - щоб необхідна інформація була зазначена на його пакуванні або в документі, що супроводжує таке обладнання.
19. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнанні, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання. В адресі повиннне зазначатися єдине місце, за яким можна зв’язатися з виробником. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначено такі самі або більш жорсткі вимоги щодо нанесення найменування та місцезнаходження виробника, застосовуються зазначені вимоги.
20. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Виробники негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.
21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники подають йому інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.
Обов’язки уповноважених представників
22. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника. Обов’язки, встановлені в пункті 12 цього Технічного регламенту, та обов’язок щодо складання технічної документації не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.
23. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинне давати змогу уповноваженому представникові виконувати, як мінімум, такі обов’язки:
зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для подання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг;
на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати такому органу всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту;
на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дія доручення, вимогам цього Технічного регламенту.
Обов’язки імпортерів
24. Імпортери вводять в обіг лише електричне та електронне обладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.
25. Перед введенням електричного та електронного обладнання в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на електричне та електронне обладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам і воно має необхідні супровідні документи, а також у тому, що виробник виконав вимоги, визначені впунктах 18 та 19 цього Технічного регламенту.
26. Якщо імпортер вважає, що електричне та електронне обладнання не відповідає вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, або має підстави так вважати, він не вводить таке обладнання в обіг до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами, про що повідомляє виробнику та відповідному органові державного ринкового нагляду.
27. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнанні, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначено такі самі або більш жорсткі вимоги щодо нанесення найменування та місцезнаходження імпортера, застосовуються зазначені вимоги.
28. З метою забезпечення відповідності вимогам цього Технічного регламенту імпортери ведуть облік електричного та електронного обладнання, що не відповідає зазначеним вимогам, і випадків відкликання такого обладнання та інформують про це розповсюджувачів.
29. Імпортери, які вважають, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, або мають підстави так вважати, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення зазначеного обладнання у відповідність із такими вимогами, вилучення його з обігу та/або відкликання (залежно від обставин). Імпортери негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.
30. Імпортери протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання таким органам на їх запити доступу до технічної документації.
31. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери подають йому інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно всіх заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.
Обов’язки розповсюджувачів
32. Розповсюджувачі під час надання електричного та електронного обладнання на ринку діють з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту, зокрема перевіряють, що на таке обладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, складеними згідно з вимогами законодавства про мови, а також, що виробник та імпортер виконали вимоги, визначені відповідно в пунктах 18, 19 і 27цього Технічного регламенту.
33. Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що електричне та електронне обладнання не відповідає вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, він не надає таке обладнання на ринок до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами і повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органові державного ринкового нагляду.
34. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.
35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі подають йому інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності наданого ними на ринку електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.
Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів
36. У разі коли імпортер (розповсюджувач) вводить електричне та електронне обладнання в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг електричне та електронне обладнання в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам, які застосовуються до нього, імпортер (розповсюджувач) вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 12-21 цього Технічного регламенту.
Ідентифікація суб’єктів господарювання
37. Суб’єкти господарювання протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг подають органам державного ринкового нагляду на їх запити інформацію, що дає змогу ідентифікувати:
будь-якого суб’єкта господарювання, який здійснив постачання їм електричного та електронного обладнання;
будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони здійснили постачання електричного та електронного обладнання.
Декларація про відповідність
38. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у пунктах 9-11 цього Технічного регламенту, доведено.
39. Декларація про відповідність складається згідно з визначеною в додатку 5 примірною структурою та підлягає оновленню в разі потреби. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі складення її іншою мовою, - перекладається на державну мову.
40. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.
Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам
41. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.
Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам
42. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на готове електричне та електронне обладнання або на його табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим або невиправданим через характер електричного та електронного обладнання, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та супровідні документи.
43. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням електричного та електронного обладнання в обіг.
44. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.
Презумпція відповідності
45. Електричне та електронне обладнання, на яке нанесений знак відповідності технічним регламентам, на основі презумпції відповідності вважається таким, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, якщо відсутні докази протилежного.
46. Матеріали, компоненти і електричне та електронне обладнання, щодо яких проведені випробування і вимірювання, що доводять їх відповідність вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, або які оцінені згідно із стандартами, включеними до переліку національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту, на основі презумпції відповідності вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.
( Абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 12.02.2020 )
Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.
( Абзац другий пункту 46 в редакції Постанови КМ № 102 від 12.02.2020 )
Відповідність матеріалів, компонентів і електричного та електронного обладнання стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам надає презумпцію відповідності таких матеріалів, компонентів і електричного та електронного обладнання вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, які охоплюються такими національними стандартами чи їх частинами.
( Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 102 від 12.02.2020 )
Державний ринковий нагляд і державний контроль електричного та електронного обладнання
47. Державний ринковий нагляд і державний контроль електричного та електронного обладнання здійснюються відповідно до закону.
Таблиця відповідності
48. Таблиця відповідності положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та цього Технічного регламенту наведена в додатку 6.
Додаток 1
до Технічного регламенту
КАТЕГОРІЇ
електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
1. Велика побутова техніка.
2. Дрібна побутова техніка.
3. Обладнання інформаційних технологій та технічні засоби електронних комунікацій.
4. Побутова електронна апаратура.
5. Освітлювальне обладнання.
6. Електричні та електронні інструменти.
7. Іграшки, обладнання для відпочинку та спорту.
8. Медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro).
9. Прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю).
10. Автоматичні пристрої видачі та дозування продукції.
11. Інше електричне та електронне обладнання, яке не належить до категорій 1-10.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 28.10.2021 )
Додаток 2
до Технічного регламенту
РЕЧОВИНИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ,
визначені в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, та максимально допустимі значення їх концентрації за масою в однорідних матеріалах
Найменування речовини (групи речовин) Максимально допустиме значення концентрації речовини за масою в однорідних матеріалах, відсотків
1. Свинець 0,1
2. Ртуть 0,1
3. Кадмій 0,01
4. Шестивалентний хром 0,1
5. Полібромовані біфеніли (PBB) 0,1
6. Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) 0,1
7. Біс(2-етилгексил) фталат (DEHP) 0,1
8. Бутил бензил фталат (BBP) 0,1
9. Дибутилфталат (DBP) 0,1
10. Діізобутил фталат (DIBP) 0,1
Додаток 3
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ВИНЯТКИ
з обмеження, визначеного в пункті 9Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Виняток Сфера і строк застосування
1. Ртуть в одноцокольних (компактних) люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на один пальник):
1(a) у лампах для загального освітлення потужністю менш як 30 Вт - 2,5 міліграма до 24 квітня 2023 р.
1(b) у лампах для загального освітлення потужністю не менш як 30 Вт, але менш як 50 Вт - 3,5 міліграма до 24 квітня 2023 р.
1(c) у лампах для загального освітлення потужністю не менш як 50 Вт, але менш як 150 Вт - 5 міліграмів до 24 квітня 2023 р.
1(d) у лампах для загального освітлення потужністю не менш як 150 Вт - 15 міліграмів до 24 квітня 2023 р.
1(e) у лампах для загального освітлення з круглою або квадратною формою та діаметром трубки не більш як 17 міліметрів - 5 міліграмів до 24 квітня 2023 р.
1(f)-I у лампах, спроектованих для випромінювання переважно світла в ультрафіолетовому спектрі, - 5 міліграмів до 24 лютого 2027 р.
1(f)-II у лампах для спеціальних цілей - 5 міліграмів до 24 лютого 2025 р.
1(g) у лампах для загального освітлення потужністю менш як 30 Вт і строком служби не менш як 20 тис. годин - 3,5 міліграма до 24 серпня 2023 р.
2(a). Ртуть у двоцокольних лінійних люмінесцентних лампах для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на одну лампу):
2(a)(1) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки менш як 9 міліметрів (наприклад T2) - 4 міліграми до 24 квітня 2023 р.
2(a)(2) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки не менш як 9 міліметрів, але не більш як 17 міліметрів (наприклад T5) - 3 міліграми до 24 серпня 2023 р.
2(a)(3) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 17 міліметрів, але не більш як 28 міліметрів (наприклад T8) - 3,5 міліграма до 24 серпня 2023 р.
2(a)(4) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 28 міліметрів (наприклад T12) - 3,5 міліграма до 24 квітня 2023 р.
2(a)(5) у лампах із трисмуговим люмінофором та тривалим строком служби (не менш як 25 тис. годин) - 5 міліграмів до 24 квітня 2023 р.
2(b). Ртуть в інших люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на одну лампу):
2(b)(1) у лінійних лампах з галофосфатним люмінофором та діаметром трубки більш як 28 міліметрів (наприклад T10 і T12) - 10 міліграмів до 1 січня 2018 р.
2(b)(2) у лампах нелінійної форми з галофосфатним люмінофором та будь-яким діаметром трубки - 15 міліграмів до 1 січня 2018 р.
2(b)(3) у лампах нелінійної форми із трисмуговим люмінофором та діаметром трубки більш як 17 міліметрів (наприклад T9) - 15 міліграмів до 24 квітня 2023 р.
із 25 квітня 2023 р. до 24 лютого 2025 р. може використовуватися не більш як 10 міліграмів ртуті на одну лампу
2(b)(4)-I в інших лампах для загального освітлення та спеціальних цілей (наприклад в індукційних лампах) - 15 міліграмів до 24 лютого 2025 р.
2(b)(4)-II у лампах, спроектованих для випромінювання переважно світла в ультрафіолетовому спектрі, - 15 міліграмів до 24 лютого 2027 р.
2(b)(4)-III в аварійних лампах - 15 міліграмів до 24 лютого 2027 р.
3. Ртуть у люмінесцентних лампах із холодним катодом та люмінесцентних лампах із зовнішніми електродами (CCFL і EEFL) для спеціальних цілей, які введені в обіг на ринку до 24 лютого 2022 р., вміст якої не перевищує (на одну лампу):
3(a) у лампах малої довжини (не більш як 500 міліметрів) - 3,5 міліграма до 24 лютого 2025 р.
3(b) у лампах середньої довжини (більш як 500 міліметрів, але не більш як 1500 міліметрів) - 5 міліграмів до 24 лютого 2025 р.
3(c) у лампах великої довжини (більш як 1500 міліметрів) - 13 міліграмів до 24 лютого 2025 р.
4(a). Ртуть в інших розрядних лампах низького тиску (на одну лампу) - 15 міліграмів до 24 квітня 2023 р.
4(a)-I. Ртуть у газорозрядних лампах низького тиску без люмінофорного покриття, де застосування вимагає, щоб основний діапазон спектрального виходу лампи був в ультрафіолетовому спектрі (на одну лампу) - 15 міліграмів до 24 лютого 2027 р.
4(b). Ртуть у натрієвих (парових) лампах високого тиску для цілей загального освітлення не перевищує (на один пальник) у лампах із покращеним індексом передачі кольору Ra більше як 80 та потужністю не більше як 105 Вт - 16 міліграмів на один пальник до 24 лютого 2027 р.
4(b)-I. Ртуть у натрієвих (парових) лампах високого тиску для цілей загального освітлення не перевищує (на один пальник) у лампах із покращеним індексом передачі кольору Ra більше як 60 та потужністю не більше як 155 Вт - 30 міліграмів на один пальник до 24 квітня 2023 р.
4(b)-II. Ртуть у натрієвих (парових) лампах високого тиску для цілей загального освітлення не перевищує (на один пальник) у лампах із покращеним індексом передачі кольору Ra більше як 60 та потужністю більше як 155 Вт, але не більше як 405 Вт - 40 міліграмів на один пальник до 24 квітня 2023 р.
4(b)-III. Ртуть у натрієвих (парових) лампах високого тиску для цілей загального освітлення не перевищує (на один пальник) у лампах із покращеним індексом передачі кольору Ra більше як 60 та потужністю більше як 405 Вт - 40 міліграмів на один пальник до 24 квітня 2023 р.
4(c). Ртуть в інших натрієвих (парових) лампах високого тиску для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на один пальник):
4(c)-I у лампах потужністю не більш як 155 Вт - 20 міліграмів до 24 лютого 2027 р.
4(c)-II у лампах потужністю більш як 155 Вт, але не більш як 405 Вт - 25 міліграмів до 24 лютого 2027 р.
4(c)-III у лампах потужністю більш як 405 Вт - 25 міліграмів до 24 лютого 2027 р.
4(d). Ртуть у ртутних паросвітних лампах високого тиску (HPMV) до 1 січня 2018 р.
4(e). Ртуть у металогалогенних лампах (MH) до 24 лютого 2027 р.
4(f)-I. Ртуть в інших розрядних лампах для спеціальних цілей (крім інших ламп, зазначених у додатку 3) до 24 лютого 2025 р.
4(f)-II. Ртуть у ртутних лампах високого тиску, що використовуються в проекторах, потужністю більш як 2000 люмен ANSI до 24 лютого 2027 р.
4(f)-III. Ртуть у натрієвих лампах високого тиску, що використовуються для освітлення садівництва до 24 лютого 2027 р.
4(f)-IV. Ртуть у лампах, що випромінюють світло в ультрафіолетовому спектрі до 24 лютого 2027 р.
4(g). Ртуть у газосвітних трубках ручної роботи (HLDT), які використовуються для світлових знаків і написів, декоративного, архітектурного та спеціалізованого освітлення, творів світлового мистецтва та в яких вміст ртуті не перевищує:
1) 20 міліграмів на пару електродів і додатково 0,3 міліграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 міліграмів, для застосування поза приміщеннями, а також для застосування у приміщеннях за температури нижче 20 °C;
2) 15 міліграмів на пару електродів і додатково 0,24 міліграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 міліграмів, для будь-якого іншого застосування у приміщеннях
до 1 січня 2019 р.
5(a). Свинець у склі електронно-променевих трубок до 1 січня 2018 р. для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
5(b). Свинець у склі люмінесцентних ламп, вміст якого не перевищує 0,2 відсотка за масою до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
6(a). Свинець як легувальний елемент у сталі для механічної обробки та в оцинкованій сталі із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8, 9 і 11, визначених у додатку 1
6(a)-I. Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою та у компонентах із сталі, отриманих методом гарячого цинковання, із вмістом свинцю не більш як 0,2 відсотка за масою до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
6(b). Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8, 9 і 11, визначених у додатку 1
6(b)-I. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою, за умови, що його наявність є наслідком переробки свинцевмісного алюмінієвого брухту до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
6(b)-II Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах для обробки різанням із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
6(c). Мідний сплав із вмістом не більш як 4 відсотки свинцю за масою до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку
7(a). Свинець у припоях з високою температурою плавлення (у сплавах на основі свинцю, що містять не менш як 85 відсотків свинцю за масою) до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку
7(b). Свинець у припоях для серверів, систем і масивів зберігання даних, обладнання мережевої інфраструктури для комутації, передавання сигналів і даних, а також управління мережею у сфері електронних комунікацій до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
7(c)-I. Електричні та електронні компоненти, що містять свинець у склі чи керамічних матеріалах (наприклад у п’єзоелектричних приладах) або у сполуках скляної чи керамічної матриці (крім керамічних діелектриків у конденсаторах) до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку
7(c)-II. Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою не менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку
7(c)-III. Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму до 1 січня 2018 р.
із 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися у запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р.
7(c)-IV. Свинець у керамічних діелектричних матеріалах на основі цирконату-титанату свинцю (ЦТС) для конденсаторів, які є частиною інтегральних схем або дискретних напівпровідникових приладів до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
8(a). Кадмій і його сполуки у плавких запобіжниках з металургійним ефектом із застосуванням кульок з легкоплавкого металу, що є металічним розчинником плавкого елемента до 1 січня 2018 р.
із 1 січня 2018 р. кадмій і його сполуки можуть використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р.
8(b). Кадмій і його сполуки в електричних контактах до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8, 9 і 11 визначених у додатку 1
8 (b)-I. Кадмій і його сполуки в електричних контактах:
автоматичних вимикачах;
температурно-чутливих елементах управління;
елементах температурного захисту двигунів (виключаючи герметичні елементи температурного захисту двигунів);
вимикачах змінного струму з номінальними даними:
- 6 А та більше і 250 В та більше; або
- 12 А та більше і 125 В та більше;
вимикачах постійного струму з номінальними даними 20 А та більше і 18 В та більше;
вимикачах для використання в мережі живлення з частотою, що більша або дорівнює 200 Гц
до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
9. Шестивалентний хром як антикорозійний засіб для систем охолодження з вуглецевої сталі в абсорбційних холодильниках (із вмістом не більш як 0,75 відсотка за масою в охолоджувальному розчині) до 21 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
9(a)-I. До 0,75 відсотка шестивалентного хрому за масою, що використовується як антикорозійний засіб в охолоджувальному розчині систем охолодження з вуглецевої сталі абсорбційних холодильників (включаючи мінібари), призначених для роботи повністю або частково з електричним нагрівачем середньою потужністю споживаної енергії, що менша 75 Вт при безперервній роботі до 1 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
9(a)-II. До 0,75 відсотка шестивалентного хрому за масою, що використовується як антикорозійний засіб в охолоджувальному розчині систем охолодження з вуглецевої сталі абсорбційних холодильників:
призначених для роботи повністю або частково з електричним нагрівачем із середньою потужністю споживаної енергії, що більша або дорівнює 75 Вт при безперервній роботі;
призначених для роботи повністю з неелектричним нагрівачем
до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
9(a)-III. До 0,7 відсотка шестивалентного хрому за вагою, який використовується як антикорозійний засіб у робочій рідині герметичної системи з вуглецевої сталі газоабсорбційних теплових насосів для опалення приміщень та води до 31 грудня 2026 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 1, визначеної у додатку 1
9(b). Свинець у вкладках і втулках підшипників для компресорів, що містять холодильний агент, для застосування в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVACR) до 21 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
9(b)-I. Свинець у вкладках і втулках підшипників для герметичних спіральних компресорів, що містять холодильний агент, з номінальною споживаною потужністю не більш як 9 кВт для застосування в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVACR) до 21 липня 2019 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 1, визначеної у додатку 1
11(a). Свинець, що використовується в запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами типу "C-press" може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р.
11(b). Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу "C-press") до 1 січня 2018 р. із 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р.
12. Свинець як матеріал покриття для кільця "С-ring" теплопровідного модуля може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р.
13(a). Свинець у безбарвному прозорому склі, що використовується для оптичних цілей до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку
13(b). Кадмій і свинець у склі для світлофільтрів та склі, що використовується для еталонів коефіцієнта відбиття до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8, 9 і 11, визначених у додатку 1
13(b)-I. Свинець у видах оптичного скла для світлофільтрів, забарвленого додаванням іонів до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
13(b)-II. Кадмій у видах оптичного скла для світлофільтрів, забарвленого наводкою, крім сфер застосування, які охоплені позицією 39(a) цього додатка до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
13(b)-III. Кадмій і свинець у склі, що використовується для еталонів коефіцієнта відбиття до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
14. Свинець у припоях, які складаються більш як з двох елементів, для з’єднання штиркових контактів і корпусу мікропроцесорів із вмістом більш як 80 та менш як 85 відсотків свинцю за масою до 1 січня 2018 р.
із 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р.
15. Свинець у припоях для виконання стійкого електричного з’єднання між напівпровідниковим кристалом і кристалоносієм у корпусах інтегральних схем, виготовлених згідно з технологією "flip chip" (монтаж методом перевернутого кристала) до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8, 9 і 11, визначених у додатку 1
15(a). Свинець у припоях для виконання стійкого електричного з’єднання між напівпровідниковим кристалом і кристалоносієм у корпусах інтегральних схем, виготовлених згідно з технологією "flip chip" (монтаж методом перевернутого кристала), якщо виконується принаймі один з критеріїв:
напівпровідникова технологія з розміром елемента 90 нм або більше;
площа одного з’єднання 300 кв. міліметрів або більше для довільного розміру елемента напівпровідникової технології;
використовуються технології встановлення напівпровідникових елементів "stacked package" (збірка з багатошаровим розмішенням кристалів) з площею з’єднання 300 кв. міліметрів або кремнієвим інтерпозером площею 300 кв. міліметрів або більше
до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
16. Свинець у лінійних лампах розжарювання з трубками, що мають силікатне покриття до 1 січня 2018 р.
17. Галогенід свинцю як випромінювальна добавка у розрядних лампах високої інтенсивності (HID), які використовуються у професійній репрографії до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
18(a). Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb), що використовуються як спеціальні лампи для діазографії, літографії, пасток для комах, фотохімічних процесів та процесів отвердіння до 1 січня 2018 р.
18(b). Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються як лампи для засмаги до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7, 8 і 9 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю), 10 і 11, визначених у додатку 1
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю
18 (b)-I Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються в медичному фототерапевтичному обладнанні до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 5 і 8, визначених у додатку 1 (крім винятків, зазначених у пункті 34 додатка 4)
19. Свинець з PbBiSn-Hg і PbInSn-Hg у спеціальних складах як основна амальгама та з PbSn-Hg як допоміжна амальгама в дуже компактних енергозберігаючих лампах (ЕЗЛ) до 1 січня 2018 р.
20. Оксид свинцю у склі, яке застосовується для з’єднання передніх і задніх підкладок пласких люмінесцентних ламп, що використовуються в рідкокристалічних дисплеях (LCD) до 1 січня 2018 р.
21. Свинець і кадмій у друкарських фарбах для застосування в емалях на такому склі, як боросилікатне та вапняно-натрієве силікатне до 21 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
21(a). Кадмій у кольоровому склі, що застосовується для фільтрації світла в компонентах освітлювальних приладів, які встановлені в дісплеї та панелі керування електричного та електронного обладнання до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятків, зазначених у пунктах 21(b) або 39(a) цього додатка)
21(b). Кадмій у друкарських фарбах для застосування в емалях на такому склі, як боросилікатне та вапняно-натрієве до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятків, зазначених у пунктах 21(a) або 39(a) цього додатка)
21(c). Свинець у друкарських фарбах для застосування в емалях на іншому склі, ніж боросилікатне до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
23. Свинець у покриттях компонентів з малим кроком (крім з’єднувачів), що становить не більш як 0,65 міліметра може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р.
24. Свинець у припоях для паяння багатошарових керамічних конденсаторів дископодібної і планарно-матричної форми з металізованими отворами до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2024 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
25. Оксид свинцю, що використовується в таких структурних елементах дисплеїв з електронною емісією за рахунок поверхневої провідності (SED-дисплеїв), як герметизувальний склоприпой та герметизувальне кільце із скляної фрити до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
26. Оксид свинцю у скляній колбі ламп чорного світла Blacklight Blue (BLB) до 1 січня 2018 р.
27. Сплави свинцю як припой для перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності, що призначені для кількагодинної роботи з рівнями звукового тиску не менш як 125 дБ SPL до 1 січня 2018 р.
29. Свинець, зв’язаний у кришталевому склі, а саме оксид свинцю, вміст якого становить:
1) не менш як 30 відсотків у високосвинцевому кришталі із щільністю не менш як 3 грами на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545;
2) не менш як 24 відсотки у свинцевому кришталі із щільністю не менш як 2,9 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545;
3) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом цинку, оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі із щільністю не менш як 2,45 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,52;
4) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі із щільністю не менш як 2,4 грама на 1 куб. сантиметр та твердістю за Віккерсом 550 ± 20
до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7, 10 і 11, визначених у додатку 1
до 21 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю
30. Сплави кадмію як припой для електричних/механічних з’єднань електричних провідників, розміщених безпосередньо на звуковій котушці перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності з рівнями звукового тиску не менш як 100 дБ (A) до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
31. Свинець у паяльних матеріалах у безртутних пласких люмінесцентних лампах (MFFL) (які використовуються, наприклад, у рідкокристалічних дисплеях, дизайнерському або промисловому освітленні) до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
32. Оксид свинцю в герметизуючому склоприпої, який використовується для монтажу вікон у трубках аргонових та криптонових лазерів до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7, 8 і 9 (крім медичних виробів для діагностики in vitro) і 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
33. Свинець у припоях для спаювання тонких мідних дротів діаметром не більш як 100 мікрометрів у силових трансформаторах до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю (крім медичних виробів для діагностики in vitro та промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
34. Свинець в елементах металокерамічних підлаштовних потенціометрів до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку
36. Ртуть, що використовується як інгібітор катодного розпилення у плазмових дисплеях постійного току із вмістом не більш як 30 міліграмів на один дисплей до 1 січня 2018 р.
37. Свинець у плакованому шарі високовольтних діодів на основі корпусів з цинкоборатного скла до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7, 8 і 9 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю) і 10, визначених у додатку 1
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1