Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби. Тариф від 27.08.2003 №1351

Кабінет Міністрів України Постанова, Тариф від 27.08.2003 №1351
Остання редакція від 05.04.2019 втрата чинності (постанова від 06.03.2019 N 260 /260-2019-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2003 р. N 1351
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 260 від 06.03.2019 )
Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 662 від 11.05.2006 N 1235 від 17.10.2007 )
Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (додаються).
2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України, 2001 р.. N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 слова "та санітарно-профілактичні" виключити.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 1351
ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
------------------------------------------------------------------
| Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування |
| | податку на додану |
| | вартість), гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та |
| молекулярно-генетичні дослідження |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Бактеріологічний контроль | 40,1 |за одне дослідження|
| |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта |
| |призначення, інструментарію | | |
| |після стерилізації, діагностич-| | |
| |них імунобіологічних | | |
| |препаратів, лікарських | | |
| |засобів та інших об'єктів | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 2.|Визначення: | 31,97| -"- |
| | | | |
| | 1) загальної кількості | | |
| | мезофільних анаеробних та | | |
| | факультативно-анаеробних | | |
| | мікроорганізмів в об'єктах| | |
| | середовища життєдіяльності| | |
| | людини | | |
| | | | |
| | 2) колі-індексу води та | 31,89| -"- |
| | бактерій групи кишкової | | |
| | палички в харчових продук-| | |
| | тах, продовольчій сировині| | |
| | та інших об'єктах | | |
| | середовища життєдіяльності| | |
| | людини | | |
| | | | |
| | 3) залишкової кількості | 111,98|за одне дослідження|
| | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика |
| | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті |
| | чним методом | | |
| | | | |
| | 4) залишкової кількості | 25,01|за дослідження |
| | антибіотиків у харчових | |одного продукту |
| | продуктах методом | | |
| | дельвотесту | | |
| | | | |
| | 5) наявності молочнокислих | 42,55| -"- |
| | мікроорганізмів у | | |
| | харчових продуктах | | |
| | | | |
| | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження|
| | вин у молоці з метиленовим| | |
| | синім | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8,67|за дослідження |
| |продуктів | |одного продукту |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 4.|Виявлення: | | |
| | | | |
| | 1) бактерій родини | 37,19|за дослідження |
| | Enterobacteriaceae, | |одного показника |
| | сальмонел, патогенних | |в одному об'єкті |
| | вібріонів, ентерококів, | | |
| | золотистого стафілокока, | | |
| | синьогнійної палички, | | |
| | протею, сульфітредукуючих | | |
| | клостридій, Bacillus | | |
| | cereus, бактерій роду | | |
| | лейконосток, легіонел, | | |
| | бруцел, лістерій, ієрсиній| | |
| | у харчових продуктах, | | |
| | продовольчій сировині та | | |
| | інших об'єктах середовища | | |
| | життєдіяльності людини | | |
| | | | |
| | 2) плісеневих грибів та | 27,03|за дослідження |
| | дріжджів у харчових | |одного продукту |
| | продуктах та продовольчій | | |
| | сировині | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25| -"- |
| |ності консервованої продукції | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 6.|Бактеріологічні дослідження | 161,95| -"- |
| |консервованої продукції для | | |
| |виявлення причин псування | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36| -"- |
| |булочних виробах збудника | | |
| |картопляної хвороби | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 8.|Визначення: | | |
| | | | |
| | 1) чутливості, | 58,27|за дослідження |
| | специфічної активності, | |одного показника |
| | відтворюваності | |в одному препараті |
| | діагностичних | | |
| | імунобіологічних | | |
| | препаратів | | |
| | | | |
| | 2) мікробіологічної | 35,24|за дослідження |
| | чистоти нестерильних | |одного показника |
| | лікарських засобів, | | |
| | косметичних виробів і | | |
| | засобів побутової хімії | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 9.|Виявлення бактеріального | | |
| |забруднення середовища | | |
| |життєдіяльності людини методом | | |
| |змивів на: | | |
| | | | |
| | мезофільні аеробні та | 11,59|за одне дослідження|
| | факультативно-анаеробні | | |
| | мікроорганізми | | |
| | | | |
| | бактерії групи кишкової | 9,98| -"- |
| | палички | | |
| | | | |
| | плісеневі гриби та дріжджі | 9,36| -"- |
| | | | |
| | золотистий стафілокок | 17,07| -"- |
| | | | |
| | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження|
| | мікрофлору | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 10.|Визначення бактеріального | 20,87|за дослідження |
| |забруднення повітря закритих | |одного показника |
| |приміщень | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 11.|Бактеріологічні, вірусологічні | | |
| |або паразитологічні та | | |
| |молекулярно-генетичні | | |
| |дослідження із застосуванням | | |
| |ланцюгової полімеразної реакції| | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | якісним | 110,68|за одне дослідження|
| | | | |
| | флеш або флуоресценції | 128,15| -"- |
| | | | |
| | кількісним | 241,45| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 12.|Визначення в біологічному | 24,86| -"- |
| |матеріалі збудників інфекційних| | |
| |захворювань (без ідентифікації)| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27| -"- |
| |дисбактеріоз | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 14.|Ідентифікація: | | |
| | | | |
| | 1) мікроорганізмів роду | 25,07| -"- |
| | Staphylococcus | | |
| | | | |
| | 2) мікроорганізмів роду | 35,97| -"- |
| | Streptococcus | | |
| | | | |
| | 3) мікроорганізмів роду | 39,84| -"- |
| | Meningococcus | | |
| | | | |
| | 4) мікроорганізмів роду | 44,72| -"- |
| | Corynebacterium | | |
| | | | |
| | 5) мікроорганізмів роду | 25,27| -"- |
| | Bordetella | | |
| | | | |
| | 6) мікроорганізмів родини | 54,8 | -"- |
| | Enterobacteriaceae | | |
| | | | |
| | 7) мікроорганізмів родини | 31,83| -"- |
| | Pseudomonadaceae | | |
| | | | |
| | 8) грибів роду Candida | 14,61| -"- |
| | | | |
| | 9) мікроорганізмів родів | 57,83|за одне дослідження|
| | Campylobacter, Yersinia, | |одного роду мікро- |
| | Vibrio, Leptospsra і | |організмів |
| | Brucella | | |
| | | | |
| | 10) збудника ботулізму | 309,84|за одне дослідження|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 15.|Визначення наявності | 209,84|за одне дослідження|
| |ботулінічного токсину в реакції| | |
| |нейтралізації на білих мишах | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 16.|Профілактичне дослідження на | | |
| |носійство: | | |
| | | | |
| | 1) збудників кишкових | 27,16| -"- |
| | інфекцій | | |
| | | | |
| | 2) золотистого стафілокока | 22,63| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 17.|Серологічне дослідження на | 16,27| -"- |
| |носійство збудника черевного | | |
| |тифу | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження|
| |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- |
| |(12 дисків) | |організмів |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 19.|Централізоване виготовлення | | |
| |поживних середовищ: | | |
| | | | |
| | рідких | 40,68|за один літр |
| | | | |
| | щільних | 32,29| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-| | |
| |ні дослідження: | | |
| | | | |
| | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження|
| | проб з об'єктів середовища| | |
| | життєдіяльності людини із | | |
| | застосуванням реакції | | |
| | непрямої гемаглютинації | | |
| | | | |
| | 2) біологічного матеріалу | 27,57| -"- |
| | та проб з об'єктів середо-| | |
| | вища життєдіяльності люди-| | |
| | ни із застосуванням | | |
| | реакції аглютинації | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 21.|Виявлення: | | |
| | | | |
| | 1) збудника сибірки в | 179,91|за одне дослідження|
| | об'єктах середовища | |одного об'єкта |
| | життєдіяльності людини | | |
| | (ґрунт, сировина тваринно-| | |
| | го походження тощо) | | |
| | | | |
| | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження|
| | господарсько-питного та | | |
| | культурно-побутового | | |
| | водокористування | | |
| | | | |
| | 3) збудників природно- | 60,36|за дослідження |
| | осередкових інфекцій в | |одного показника |
| | об'єктах середовища | | |
| | життєдіяльності людини | | |
| | (туляремії, лістеріозу, | | |
| | єрезіпелоїду і | | |
| | ієрсиніозів) в польовому | | |
| | матеріалі | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 22.|Бактеріологічні або | 88,17|за одне дослідження|
| |вірусологічні дослідження | | |
| |біологічного матеріалу та проб | | |
| |з об'єктів середовища | | |
| |життєдіяльності людини із | | |
| |застосуванням реакції | | |
| |зв'язування комплементу | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 23.|Бактеріологічні дослідження | 154,81| -"- |
| |із застосуванням реакції | | |
| |мікроаглютинації лептоспір | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89| -"- |
| |чні дослідження біологічного | | |
| |матеріалу та проб з об'єктів | | |
| |середовища життєдіяльності | | |
| |людини із застосуванням | | |
| |імунофлуоресцентної мікроскопії| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 25.|Контроль за якістю поживних | | |
| |середовищ методом: | | |
| | | | |
| | титраційним | 45,02|за один тест-штам |
| | | |або одну суміш |
| | | |штамів |
| | | | |
| | якісним | 33,26| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 26.|Виділення: | | |
| | | | |
| | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження|
| | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу |
| | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті |
| | культурі клітин з | | |
| | негативним результатом | | |
| | | | |
| | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04| -"- |
| | сів з об'єктів середовища | | |
| | життєдіяльності людини на | | |
| | культурі клітин з | | |
| | позитивним результатом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 27.|Індикація вірусів грипу та | 476,76|за десять |
| |інших вірусів респіраторної | |досліджень |
| |групи | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 28.|Бактеріологічні та | 160,76|за одне дослідження|
| |вірусологічні дослідження | | |
| |біологічного матеріалу та проб | | |
| |з об'єктів середовища | | |
| |життєдіяльності людини із | | |
| |застосуванням реакції | | |
| |нейтралізації | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 29.|Визначення активності | 137,75|за дослідження з |
| |дезінфекційних засобів методом | |одним тест-штамом |
| |тест-об'єктів щодо тест-штамів | |однієї концентрації|
| |вірусів і бактерій | |за строк однієї |
| | | |експозиції |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 30.|Вірусологічні дослідження | | |
| |біологічного матеріалу та проб | | |
| |з об'єктів середовища | | |
| |життєдіяльності людини із | | |
| |застосуванням: | | |
| | | | |
| | 1) реакції гальмування | 34,94|за одне дослідження|
| | аглютинації | | |
| | | | |
| | 2) радіоімунного аналізу | 75,87| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39| -"- |
| |або паразитологічні дослідження| | |
| |біологічного матеріалу та проб | | |
| |з об'єктів середовища | | |
| |життєдіяльності людини із | | |
| |застосуванням імуноферментного | | |
| |аналізу | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 32.|Видова діагностика комах, що | 7,56|за одне дослідження|
| |мають епідемічне значення | |одного екземпляра |
| |(синантропні мухи, кровоссальні| | |
| |комари, кліщі та компоненти | | |
| |гнусу) | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 33.|Визначення: | | |
| | | | |
| | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження|
| | тів, цист та ооцист кишко-| |однієї проби |
| | вих найпростіших у городи-| | |
| | ні, садовині за методами | | |
| | Романенка, Філоненко | | |
| | | | |
| | 2) яєць та личинок | 33,58| -"- |
| | гельмінтів, цист та ооцист| | |
| | патогенних найпростіших у | | |
| | воді питній, плавальних | | |
| | басейнів, відкритих | | |
| | водоймищ господарсько- | | |
| | побутового призначення та | | |
| | стічній воді за методами | | |
| | Романенка, Новосільцева, | | |
| | Падченка, Філоненко | | |
| | | | |
| | 3) яєць та личинок | 39,5 | -"- |
| | гельмінтів, цист, ооцист | | |
| | кишкових патогенних | | |
| | найпростіших, личинок | | |
| | гельмінтів в осаді стічних| | |
| | вод, кеці, мулі, твердій | | |
| | фракції сільсько- | | |
| | господарських стоків, | | |
| | ґрунті, піску і твердих | | |
| | побутових відходах за | | |
| | методами Романенка, | | |
| | Падченка або Філоненко | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 34.|Виявлення: | | |
| | | | |
| | 1) пухопероїдів у пусі, | 11,82|за одне дослідження|
| | пір'ях і вовні | | |
| | | | |
| | 2) демодекоїдних кліщів | 7,87| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85| -"- |
| |на наявність алергенних та | | |
| |інших кліщів | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 36.|Виявлення шкідників у запасах | 9,59| -"- |
| |харчових продуктів (сухофрукти,| | |
| |зернобобові, борошно та | | |
| |крупи) | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 37.|Дослідження: | | |
| | | | |
| | 1) риби, рибопродуктів, | 19,31|за одне дослідження|
| | ракоподібних та молюсків | | |
| | на личинки гельмінтів, | | |
| | найпростіших, конеподів | | |
| | та інших паразитів риб, | | |
| | небезпечних для здоров'я | | |
| | людини | | |
| | | | |
| | 2) м'яса та м'ясопродуктів | 18,42| -"- |
| | на личинки гельмінтів | | |
| | | | |
| | 3) пилу, змивів з поверхні | 19,52| -"- |
| | предметів довкілля на яйця| | |
| | гельмінтів, цисти та | | |
| | ооцисти найпростіших | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 38.|Дослідження біоматеріалу: | | |
| | | | |
| |фекалій на яйця, личинки, | 10,59| -"- |
| |фрагменти гельмінтів методами | | |
| |збагачення, Бермана і товстого | | |
| |мазка за Като | | |
| | | | |
| |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33| -"- |
| |личинки, фрагменти гельмінтів | | |
| |та найпростіші | | |
| | | | |
| |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 | -"- |
| |личинки | | |
| | | | |
| |харкотиння на яйця, личинки, | 12,14| -"- |
| |фрагменти гельмінтів та | | |
| |найпростіші | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 39.|Дослідження: | | |
| | | | |
| | 1) періанального зскрібка на | 2,97| -"- |
| | яйця гельмінтів | | |
| | | | |
| | 2) фекалій на патогенні | 17,92| -"- |
| | кишкові найпростіші | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 40.|Обстеження партії товару на | 39,6 | -"- |
| |наявність членистоногих | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 41.|Паразитологічне дослідження | 7,49| -"- |
| |кровоссальних членистоногих на | | |
| |зараженість мікрофіляріями | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49| -"- |
| |малярії та інші паразити крові | | |
| |з фарбуванням | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 43.|Визначення чутливості | 63,99|за одне дослідження|
| |синантропних комах до | |одного виду до |
| |інсектицидних засобів | |одного інсектициду |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| Дезінфекційні засоби |
|----------------------------------------------------------------|
| 44.|Визначення масової частки: | | |
| | | | |
| | 1) перекису водню в | 20,15|за одне дослідження|
| | дезінфекційних засобах та | | |
| | робочих розчинах дезінфек-| | |
| | ційних засобів | | |
| | титрометричним методом | | |
| | | | |
| | 2) активного хлору в | 21,76| -"- |
| | дезінфекційних засобах та | | |
| | робочих розчинах | | |
| | дезінфекційних засобів | | |
| | йодометричним методом | | |
| | | | |
| | 3) альдегідів, | 21,97|за дослідження |
| | мінеральних кислот, | |одного показника |
| | спиртів у дезінфекційних | | |
| | засобах та робочих | | |
| | розчинах дезінфекційних | | |
| | засобів титрометричним | | |
| | методом | | |
| | | | |
| | 4) неіоногенних | 32,07|за одне дослідження|
| | поверхнево-активних | | |
| | речовин у дезінфекційних | | |
| | засобах та робочих | | |
| | розчинах дезінфекційних | | |
| | засобів фотоколориметрич- | | |
| | ним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 45.|Визначення концентрації | 31,94| -"- |
| |четвертинних амонієвих сполук | | |
| |в дезінфекційних засобах та | | |
| |робочих розчинах дезінфекційних| | |
| |засобів титрометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 46.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) піретроїдів, | 78,18| -"- |
| | фосфороорганічних сполук | | |
| | в інсектицидних засобах | | |
| | методом газорідинної | | |
| | хроматографії | | |
| | | | |
| | 2) похідних кумаринів в | 62,55| -"- |
| | дератизаційних засобах | | |
| | методом тонкошарової | | |
| | хроматографії | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 47.|Визначення масової частки: | | |
| | | | |
| | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36| -"- |
| | них засобах титрометричним| | |
| | методом | | |
| | | | |
| | 2) діоксиду хлору в | 19,49| -"- |
| | дезінфекційних засобах | | |
| | колориметричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 48.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- |
| |потенціометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 49.|Визначення стійкості зразків до| 6,59| -"- |
| |дезінфекції візуальним методом | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Вода питна, водойм і стічна |
|----------------------------------------------------------------|
| 50.|Визначення вмісту алюмінію, | 35,43|за дослідження |
| |калію, натрію, кальцію, кобаль-| |одного показника |
| |ту, магнію, марганцю, миш'яку, | | |
| |молібдену, ртуті, хрому | | |
| |загального, міді, свинцю, | | |
| |стронцію, кадмію, цинку, заліза| | |
| |і нікелю методом атомно- | | |
| |абсорбційної спектрометрії | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 51.|Визначення фотоколориметричним | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження|
| | | | |
| | аміаку | 16,92| -"- |
| | | | |
| | нітратів | 17,42| -"- |
| | | | |
| | нітритів | 14,86| -"- |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2003 р. N 1351
Київ
Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (додаються).
2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України, 2001 р.. N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 слова "та санітарно-профілактичні" виключити.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 1351
ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
------------------------------------------------------------------
| Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування |
| | податку на додану |
| | вартість), гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та |