• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Схема від 07.11.2007 № 1294 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Схема
 • Дата: 07.11.2007
 • Номер: 1294
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Схема
 • Дата: 07.11.2007
 • Номер: 1294
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 листопада 2007 р. № 1294
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018 )
Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 03.02.2010 )( Установити, що розмір грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, що сталися до набрання чинності цією Постановою КМ, визначається відповідно до розміру грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за спеціальне звання, відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної 100-відсоткової надбавки відповідно до законодавства) за останньою посадою, яку займали такі особи на день загибелі (смерті), поранення (контузії; травми або каліцтва) чи інвалідності, згідно з Постановою КМ № 644 від 16.07.2008 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 911 від 16.10.2008 № 112 від 03.02.2010 № 170 від 24.02.2010 № 761 від 20.07.2011 № 917 від 31.08.2011 № 1222 від 30.11.2011 № 208 від 27.03.2013 № 377 від 29.05.2013 № 380 від 29.05.2013 № 162 від 04.06.2014 № 273 від 17.07.2014 № 395 від 03.09.2014 № 230 від 22.04.2015 № 406 від 14.05.2015 № 649 від 22.09.2016 № 883 від 30.11.2016 № 1036 від 28.12.2016 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
2. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством інфраструктури, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Службою зовнішньої розвідки, Державною пенітенціарною службою, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - державні органи).
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 1222 від 30.11.2011, № 380 від 29.05.2013 )
Виплата грошового забезпечення курсантам навчальних закладів Державної податкової служби здійснюється в порядку, що затверджується Державною податковою службою.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 112 від 03.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011 )
3. Затвердити:
схеми посадових окладів військовослужбовців та курсантів навчальних закладів у розмірах згідно з додатками 1-8, 30-32;
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 395 від 03.09.2014 )
схеми посадових окладів осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 9-23;
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014 )
схеми окладів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатком 24;
додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 25-28, 33.
( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011 )
4. Умови оплати праці державних службовців та інших працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ, закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери.
5. Надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:
1) установлювати:
посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, - у розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами згідно з додатками 1-23 і 30-32 за аналогічними посадами;
( Абзац другий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011 )
надбавку за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, військовослужбовцям органів (підрозділів) Державної прикордонної служби, Морської охорони, що безпосередньо забезпечують охорону ділянок кордону, здійснюють прикордонний контроль і пропуск через кордон, військовослужбовцям Служби безпеки, які безпосередньо здійснюють заходи, пов'язані з виконанням завдань державної безпеки, військовослужбовцям розвідувальних органів, які безпосередньо виконують функції з добування інформації, забезпечують та беруть участь у спеціальних заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Служби безпеки за службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції, військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які безпосередньо забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.
( Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014 )
Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується;
посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7 відсотків нижче від визначеного схемою розміру посадового окладу відповідного керівника;
надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, військовослужбовцям Управління державної охорони, які забезпечують державну охорону органів державної влади та посадових осіб України - в розмірі до 70 відсотків посадового окладу;
надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу;
( Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 911 від 16.10.2008 )
надбавку військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) органів управління та військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил - у розмірі до 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом;
( Підпункт 1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 30.11.2016 )
2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення;
3) надавати військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.
( Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 273 від 17.07.2014 )
6. Виплачувати:
1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 29;
2) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;
3) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які займають посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови: однієї західноєвропейської - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 25; однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням;
( Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011 )
4) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів, військовослужбовцям Адміністрації, територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, санаторно-курортних закладів, закладів охорони здоров’я та організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
( Абзац другий підпункту 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014 )
іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - в розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.
За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;
5) доплату за вчене звання особам офіцерського та начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), у розмірі - 25, професора - 33 відсотки посадового окладу.
За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
6) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.
Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням;
7) надбавку за почесні звання:
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних (територіальних) управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;
іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.
Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний" виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;
8) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та порядку, визначених законодавством;
9) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, - в розмірі восьми, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - в розмірі 12 посадових окладів;
10) одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом у таких розмірах:
особам рядового складу - вісім мінімальних заробітних плат;
особам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат;
особам офіцерського складу - десять мінімальних заробітних плат.
( Пункт 6 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 406 від 14.05.2015 )
7. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення, визначених згідно з додатками 25-28, їх виплата провадиться в межах затвердженого фонду грошового забезпечення в обсязі до 50 відсотків установленого згідно із зазначеними додатками розміру, крім щомісячних виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу льотного та наземного складу авіації, плаваючого складу, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які виконують водолазні роботи, проходять службу у високомобільних десантних військах та частинах спеціального призначення, та виплати одноразової винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які знешкоджують вибухові предмети.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 377 від 29.05.2013 )
8. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та у військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до набрання чинності цією постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.
9. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів.
10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, іншим державним органам упорядкувати у тримісячний строк перелік і розміри виплати додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.
12. Державним органам:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою;
проаналізувати за підсумками I кварталу 2008 р. результати запровадження умов грошового забезпечення, визначених цією постановою, та внести у разі потреби відповідні пропозиції.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України, Національної гвардії та Держспецтрансслужби за основними типовими посадами
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
центральний апаратвійськова ланка, територіальні органи (підрозділи)
Перший заступник та заступники командувачів видів Збройних Сил, Об'єднаного оперативного штабу, Національної гвардії 2000-2250
Директор департаменту, начальник головного управління2000-2140
Командувач військами оперативного командування, командир корпусу, командир повітряного командування2000-2140
Начальник регіонального управління1900
Начальник самостійного управління1800-1900
Начальник територіального управління1800-1900
Начальник самостійного відділу1700-1800
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління1500-1600
Завідувач самостійного сектору1350-1400
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу1250-1350
Старший офіцер1150-1200
Командир бригади, командир об'єднаного загону1150-1200
Офіцер1050-1150
Командир полку, командир загону, завідувач сектору регіонального управління1050-1150
Командир батальйону (дивізіону), командир окремого загону1000-1100
Командир роти, батареї950-1050
Командир взводу750-850
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 04.06.2014, № 649 від 22.09.2016 )
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. № 761
)
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Управління державної охорони
Найменування посадиРозмір посадового окладу,
гривень
Директор Департаменту2140
Начальник Апарату начальника Управління1990
Начальник служби1890
Начальник самостійного відділу1800
Начальник відділу у складі Департаменту, Служби1785
Головний інспектор1650-1680
Начальник відділення1600
Інспектор1310-1500
Начальник групи1400
Головний фахівець1310
Фахівець1230
Старший офіцер, старший оперуповноважений1200
Офіцер, оперуповноважений1150
Молодший офіцер, молодший оперуповноважений1050
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 761 від 20.07.2011 )
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів офіцерського складу Держприкордонслужби
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Адміністраціяоргани охорони державного кордону
Директор департаменту2140
Начальник управління1800-1900
Начальник регіонального управління1800-1900
Начальник самостійного відділу1700-1800
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління1500-1600
Начальник самостійного сектору1350-1400
Начальник прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, начальник відділу регіонального управління1350-1400
Начальник сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу1250-1350
Старший офіцер1150-1200
Офіцер1050-1150
Командир взводу750-850
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу органів СБУ
(гривень)
Найменування посадРозмір посадового окладу
центральне управліннярегіональні органи, органи військової контррозвідки
Начальник департаменту2140
Начальник управління19901990
Начальник служби18901750
Начальник відділу18001600
Начальник сектору (відділення)16001400
Старший оперуповноважений12001100
Оперуповноважений11501000
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Начальник департаменту2140
Начальник управління1990
Начальник служби1890
Начальник відділу1800
Начальник відділення1600
Начальник сектору1400
Старший офіцер, старший оперуповноважений1200
Офіцер, оперуповноважений1150
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
(гривень)
Тарифний розрядРозмір посадового окладу
I450-485
II485-530
III530-565
IV565-605
V605-645
VI645-685
VII685-720
VIII720-740
IX740-760
X760-800
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів військовослужбовців строкової служби
(гривень)
Тарифний розрядРозмір посадового окладу
I154
II172
III190
IV208
V227
VI245
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів курсантів військових навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців військово-музичних шкіл і військових частин та навчальних закладів МВС, Національної гвардії, Мінінфраструктури, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної податкової служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
(гривень)
Категорія курсантів (ліцеїстів)Розмір посадового окладу
Курсанти з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання*:
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":
першого і другого курсу навчання208
третього курсу навчання245
четвертого і кожного наступного курсу навчання281
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":
першого і другого курсу навчання172
третього і кожного наступного курсу навчання208
Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":
першого і другого курсу навчання281
третього курсу навчання299
четвертого і кожного наступного курсу навчання317
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":
першого і другого курсу навчання245
третього і кожного наступного курсу навчання281
Ліцеїсти військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 154
__________
* Курсантам з числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі, посадові оклади встановлюються за останніми штатними посадами, але не нижче від передбаченого посадового окладу.
__________
Примітка.
Курсанти мають право на отримання стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших, розміри і порядок встановлення яких визначаються окремими нормативними актами.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 112 від 03.02.2010 , № 917 від 31.08.2011 , № 1222 від 30.11.2011 , № 380 від 29.05.2013 , № 162 від 04.06.2014 , № 230 від 22.04.2015 )
Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу апарату МВС
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Директор (начальник) департаменту, начальник головного управління2000-2140
Начальник самостійного управління1800-1900
Начальник управління у складі головного управління, департаменту, начальник самостійного відділу1700-1800
Начальник відділу у складі департаменту, головного управління, самостійного управління, управління1500-1600
Начальник самостійного сектору (відділення)1350-1400
Начальник сектору (відділення)1250-1350
Старший слідчий в особливо важливих справах1200-1250
Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, слідчий1150-1200
Старший оперуповноважений, слідчий1050-1150
Оперуповноважений, старший інспектор900-950
Інспектор750-850
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011 )
Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу апарату Головного управління МВС в м. Києві, управління МВС на транспорті
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Начальник Головного управління1900
Перший заступник начальника Головного управління1800
Заступник начальника Головного управління1700
Начальник управління, самостійного відділу1400-1500
Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення)1200-1300
Начальник сектору у складі управління, відділу; старший слідчий в особливо важливих справах1100-1200
Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, слідчий1000-1100
Старший оперуповноважений, слідчий900-1000
Оперуповноважений, старший інспектор750-850
Інспектор650-750
Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях м. Севастополі, лінійних управлінь на залізницях управління МВС на транспорті
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Автономна Республіка Крим, поза групоюI група областейII група областей, м. Севастополь, лінійні управління на залізницях
Начальник Головного управління, управління МВС188017751670
Перший заступник начальника Головного управління, управління МВС169016001505
Заступник начальника Головного управління МВС160015501500
Начальник управління, самостійного відділу1350-14501250-13501150-1250
Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення)1100-11501100-11501100-1150
Начальник сектору у складі управління, відділу; старший слідчий в особливо важливих справах1050-11001050-11001050-1100
Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, слідчий900-950900-950900-950
Старший оперуповноважений, слідчий800-900800-900800-900
Оперуповноважений, старший інспектор700-750700-750700-750
Інспектор650-700650-700650-700
Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апаратів міських управлінь
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Начальник управління1300-1400
Заступник начальника управління1200-1300
Начальник відділу1100-1200
Начальник самостійного сектору (відділення)1050-1150
Начальник сектору (відділення) у складі відділу1000-1050
Старший слідчий900-950
Старший оперуповноважений, слідчий850-900
Оперуповноважений, старший інспектор700-750
Інспектор650-700
Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для районних, лінійних управлінь Головного управління МВС в м. Києві
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Начальник управління1250-1350
Заступник начальника управління1150-1250
Начальник відділу, самостійного сектору (відділення)1000-1100
Начальник сектору (відділення)950-1000
Старший слідчий850-900
Старший оперуповноважений, слідчий800-850
Оперуповноважений, старший інспектор650-700
Інспектор600-650
Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для міських, районних, лінійних відділів, відділів (відділень) міліції
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Начальник міського, районного, лінійного відділу1200-1300
Заступник начальника міського, районного, лінійного відділу, начальник відділу міліції1050-1150
Начальник відділу, самостійного сектору (відділення)900-1000
Начальник сектору (відділення)850-950
Старший слідчий800-850
Старший оперуповноважений, слідчий750-800
Оперуповноважений, старший інспектор600-650
Інспектор550-600
Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
м. Київінші населені пункти
Старшина батальйону, роти; помічник: слідчого, дільничного інспектора міліції, оперуповноваженого720620
Помічник командира взводу, інспектор дорожньо-патрульної служби, інспектор патрульної служби, молодший інспектор охорони680580
Міліціонер: загону і підрозділу спеціального і особливого призначення, групи затримки пункту централізованої охорони650560
Черговий з режиму приймальника-розподільника для дітей620530
Фельдшер: підрозділу "Беркут", ізолятора тимчасового тримання580500
Збройовий майстер550470
Оператор служби "02", контролер контрольно-перепускного пункту490460
Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2015 р. № 230
)
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту за основними типовими посадами
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
апаратпідрозділи
Директор департаменту2000-2140
Начальник самостійного управління1800-1900
Начальник самостійного відділу1700-1800
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління1500-1600
Завідувач самостійного сектору1350-1400
Завідувач сектору, начальник служби, начальник чергової зміни1250-1350
Начальник спеціального авіаційного загону 1250-1350
Начальник загону центрального підпорядкування 1150-1250
Головний: фахівець, інспектор1150-1200
Начальник загону, підпорядкованого територіальному органу 1100-1200
Провідний: фахівець, інспектор1050-1150
Начальник самостійної частини 950-1000
Начальник групи 900-950
Начальник: відділення, варти 750-900
Старший інспектор900-950
Інспектор750-850
( Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 230 від 22.04.2015 )
Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу Головного управління ДСНС у м. Києві за основними типовими посадами
(гривень)
Найменування посадиРозмір посадового окладу
Начальник Головного управління1900
Начальник управління, самостійного відділу1400-1500
Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення)1200-1300
Начальник сектору (відділення) у складі управління, відділу1100-1200
Головний: фахівець, інспектор1000-1100
Провідний: фахівець, інспектор900-1000
Старший інспектор750-850
Фахівець, інспектор650-750