• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін у додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1402

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 06.02.2024 № 125
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.02.2024
 • Номер: 125
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.02.2024
 • Номер: 125
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 лютого 2024 р. № 125
Київ
Про внесення змін у додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1402
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести у додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік" зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2024 р. № 125
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1402
У примітках до додатка:
в абзаці другому пункту 1 після слів "Єдиний державний вебпортал електронних послуг" доповнити словами "за наявності відповідної технічної можливості", а слова "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 1001 99 00 00, 1005 90 00 00, 1205 10 90 00, 1205 90 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00 до Республіки Болгарія (крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 1206 00 91 00, 1206 00 99 00), Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща здійснюється Мінекономіки за наявності підтвердження від цих країн про готовність розпочинати двосторонні консультації у 30-денний строк у порядку, встановленому Мінекономіки.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Як виняток, для Республіки Болгарія застосовується автоматичний режим ліцензування експорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 1206 00 91 00, 1206 00 99 00, що стосується всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та здійснюється у порядку, встановленому Мінекономіки. На період воєнного стану оформлення та подання заявниками документів здійснюється в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг за наявності відповідної технічної можливості). Оформлення та подання заявниками документів в електронній формі, оформлення та видача Мінекономіки ліцензій в електронній формі здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".".