Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди обєктів нерухомості. Повідомлення від 29.12.2010 №1242

Кабінет Міністрів України Постанова, Повідомлення, Форма типового документа від 29.12.2010 №1242
Остання редакція від 29.12.2010. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Повідомлення, Форма типового документа

Дата 29.12.2010

Номер 1242

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2010 р. N 1242
Київ
Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості
Відповідно до підпункту "б" підпункту 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити зразок повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості, що додається.
2. Установити, що повідомлення про нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості надсилаються державними та приватними нотаріусами до органів державної податкової служби за податковою адресою платників податків (орендодавців) у день посвідчення таких договорів.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1692 "Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди нерухомого майна" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2351).
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1242
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості
Орендодавець ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, податкова
адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої
релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у
паспорті) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків)
Орендар _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, податкова адреса,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні
переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у
паспорті) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків)
Загальна характеристика об'єкта нерухомості (назва об'єкта,
площа, місцезнаходження)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сума орендної плати згідно з договором ______________________
Мінімальна сума орендного платежу (за 1 квадратний метр
загальної площі)*
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Грошова оцінка об'єкта нерухомості* _________________________
Строк дії договору ___ ____________ 20__ р.
Дата посвідчення договору ___ ____________ 20__ р.
Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій ______
М.П. ____________________ ________________________
(підпис нотаріуса) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20_ р.
_______________
* У разі коли це передбачено умовами договору.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2010 р. N 1242
Київ
Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості
Відповідно до підпункту "б" підпункту 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити зразок повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості, що додається.
2. Установити, що повідомлення про нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості надсилаються державними та приватними нотаріусами до органів державної податкової служби за податковою адресою платників податків (орендодавців) у день посвідчення таких договорів.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1692 "Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди нерухомого майна" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2351).
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1242
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості
Орендодавець ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, податкова
адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої
релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного