• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 04.02.2004 № 124 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 04.02.2004
 • Номер: 124
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 04.02.2004
 • Номер: 124
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 лютого 2004 р. N 124
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 30 від 19.01.2022 )
Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 256 від 28.03.2012 N 1000 від 28.10.2020 )
Відповідно до статті 12 Закону України "Про страхування" та з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента (додаються).
2. Взяти до відома, що контроль за дотриманням страховиками (цедентами, перестрахувальниками) Порядку та вимог, затверджених цією постановою, здійснюється Національним банком.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 256 від 28.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000 від 28.10.2020 )
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1290 "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 537);
пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 871 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078).
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2004 р. N 124
ПОРЯДОК
та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента
( У тексті Порядку та вимог слово "Комісія" в усіх відмінках замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Постановою КМ N 256 від 28.03.2012 )( У тексті Порядку та вимог слово "Нацкомфінпослуг" замінено словами "Національний банк" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1000 від 28.10.2020 )
1. Ці Порядок та вимоги спрямовані на посилення захисту інтересів страхувальників, забезпечення платоспроможності страховиків, надійності, безпечності та диверсифікованості розміщення страхових резервів.
2. Укладення страховиками (цедентами, перестрахувальниками) договорів перестрахування за межами України із страховиками (перестраховиками) нерезидентами дозволяється тільки у разі, коли:
законодавством країни, в якій зареєстрований страховик (перестраховик) нерезидент, передбачений державний нагляд за страховою і перестраховою діяльністю;
страховик (перестраховик) нерезидент провадить безперервну страхову (перестрахову) діяльність не менше ніж три роки до дати укладення договору перестрахування;
відсутні факти порушення страховиком (перестраховиком) нерезидентом законодавства про страхову і перестрахову діяльність і з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з тероризмом країни його реєстрації.
Дотримання зазначених вимог підтверджує інформація у письмовій формі або у вигляді електронних даних, надана на звернення Національного банку органом, який виконує функції нагляду за страховою і перестраховою діяльністю у країні реєстрації страховика (перестраховика) нерезидента, або Міжнародною асоціацією органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS). Така інформація повинна містити реквізити відправника (найменування, адреса, в тому числі електронної пошти, номер телефону, ім'я та прізвище посадової особи, яка підписала інформацію).
( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 від 28.03.2012 )
За інформацією Національний банк звертається у разі відсутності (недостатності) відомостей про діяльність страховика (перестраховика) нерезидента, що підтверджують дотримання передбачених цим пунктом вимог, виявленої за результатами аналізу інформації, що подається Національному банку відповідно до пункту 4 цих Порядку та вимог, аналізу звітних даних, що подаються Національному банку відповідно до законодавства страховиками (цедентами, перестрахувальниками), або виїзних і безвиїзних перевірок, а також у випадках, передбачених пунктом 3 цих Порядку та вимог.
3. У разі потреби страховики (цеденти, перестрахувальники) звертаються до Національного банку із запитом щодо відповідності страховиків (перестраховиків) нерезидентів пункту 2 цих Порядку та вимог, з якими передбачається укладення договорів перестрахування, яка надає необхідну інформацію у визначеному нею порядку.
4. Страховики (цеденти, перестрахувальники) не пізніше ніж у десятиденний строк після укладення договорів перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами інформують Національний банк про їх укладення в порядку, визначеному Національним банком.
5. Страховики (цеденти, перестрахувальники) можуть укладати договори перестрахування за участю перестрахових брокерів-нерезидентів лише через їх постійні представництва в Україні, зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів.
Для укладення договору перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових брокерів-нерезидентів їх постійні представництва подають страховикам (цедентам, перестрахувальникам) засвідчені в установленому порядку копії таких документів:
свідоцтва про державну реєстрацію постійного представництва перестрахового брокера-нерезидента в Україні як платника податку;
документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби;
свідоцтва про включення до державного реєстру страхових і перестрахових брокерів.
6. Страховики (цеденти, перестрахувальники) несуть відповідальність за дотримання цих Порядку та вимог згідно із законодавством.