• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України  | Наказ від 20.02.2023 № 101
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 20.02.2023
 • Номер: 101
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 20.02.2023
 • Номер: 101
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.02.2023 м. Київ № 101
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2023 р. за № 412/39468
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467), що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національного
банку України

Андрій ПИШНИЙ

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Руслан МАГОМЕДОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 лютого 2023 року № 101
Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
1. Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) викласти в новій редакції, що додається.
2. У додатках до цієї Декларації:
1) у додатку ЗП до рядка 16 ЗП цієї Декларації:
рядок за кодом 16 викласти в такій редакції:
"
Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП) 16  
";
доповнити новим рядком такого змісту:
"
Сума нарахованих та сплачених протягом звітного (податкового) періоду авансових внесків з податку на прибуток підприємств, що зменшує податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою, визначеною пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такий податковий (звітний) період (підпункт 141.13.3 пункту 141.13 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)-1 16.5  
";
доповнити приміткою такого змісту:
"-1Значення рядка 16.5 додатка ЗП не перевищує позитивне значення:
рядок 06 + рядок 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - рядок 16.4.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.";
2) у додатку ПН до рядка 23 ПН цієї Декларації рядок за кодом 7 викласти в такій редакції:
"
Доходи від продажу чи іншого відчуження нерухомого майна або неподільного об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта нерухомості чи подільного об'єкта незавершеного будівництва, розташованого чи який після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта буде розташований на території України, що належать нерезиденту 7   15        
";
3) додаток ТЦ до цієї Декларації викласти в новій редакції, що додається;
4) додаток ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33, 35 цієї Декларації викласти в новій редакції, що додається;
5) у додатку РІ до рядка 03 РІ цієї Декларації:
у розділі 4 "Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 123-1 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)":
доповнити новими рядками такого змісту:
"
4.1.4.2 Сума нарахованих у бухгалтерському обліку витрат, що формують собівартість неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта житлової нерухомості, яка була врахована замовником будівництва, девелопером будівництва, у фінансовому результаті до оподаткування за операцією із першого продажу (передачі покупцю) неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта житлової нерухомості (підпункт 141.12.2 пункту 141.12 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)   4.2.3.1 Сума доходу (виручки), що була врахована замовником будівництва, девелопером будівництва, у фінансовому результаті до оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді за операцією із першого продажу (передачі покупцю) неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта житлової нерухомості (підпункт 141.12.1 пункту 141.12 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)  
4.1.4.3 Сума доходу (виручки) від операцій із першого продажу (передачі покупцю) неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта житлової нерухомості, яка у попередніх податкових (звітних) періодах зменшила фінансовий результат до оподаткування замовника будівництва, девелопера будівництва (у тому податковому (звітному) періоді, у якому відбувається прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом відповідного об'єкта житлової нерухомості) (підпункт 141.12.3 пункту 141.12 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)   4.2.3.2 Сума нарахованих у бухгалтерському обліку витрат, що формують собівартість неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта житлової нерухомості, яка у попередніх податкових (звітних) періодах збільшила фінансовий результат до оподаткування замовника будівництва, девелопера будівництва, (у тому податковому (звітному) періоді, у якому відбувається прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом відповідного об'єкта житлової нерухомості) (підпункт 141.12.4 пункту 141.12 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)  
";
рядок викласти в такій редакції:
"
4.1.22 Сума доходу у розмірі погашеної дебіторської заборгованості за продану електричну енергію за "зеленим" тарифом та/або за надані послуги із зменшення навантаження, на який у попередніх звітних періодах зменшувався фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (підпункт 1 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)   4.2.24 Сума нарахованого у бухгалтерському обліку і врахованого у фінансовому результаті до оподаткування доходу від продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та/або надання послуг із зменшення навантаження у періоді з 01 січня 2022 року до 01 січня 2024 року, за яким виробник електричної енергії не отримав оплату на кінець звітного періоду (підпункт 1 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)  
";
рядок викласти в такій редакції:
"
4.1.23 Сума нарахованих у бухгалтерському обліку і врахованих у фінансовому результаті до оподаткування витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за "зеленим" тарифом, та витрат на збут електричної енергії за "зеленим" тарифом та/або собівартість послуг із зменшення навантаження у періоді з 01 січня 2022 року до 01 січня 2024 року, за яку виробник не отримав оплату на кінець звітного періоду (підпункт 2 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)   4.2.25 Сума витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за "зеленим" тарифом, та витрат на збут електричної енергії за "зеленим" тарифом, та/або собівартість послуги із зменшення навантаження, за яку виробник отримав оплату в такому звітному періоді, та на які в попередніх звітних періодах збільшувався фінансовий результат відповідно до пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (підпункт 2 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)  
";
доповнити новими рядками такого змісту:
"
Х Х Х 4.2.26 Сума коштів, отриманих безпосередньо з державного бюджету відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 64 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)  
4.1.24 Сума нарахованих витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності від операцій, пов'язаних з отриманням за рішенням Кабінету Міністрів України об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у звітному періоді, в якому відбулася фактична передача таких об'єктів (пункт 67 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)   4.2.27 Сума нарахованих доходів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності від операцій, пов'язаних з отриманням за рішенням Кабінету Міністрів України об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у звітному періоді, в якому відбулася фактична передача таких об'єктів (пункт 66 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)  
Х Х Х 4.2.28 Сума боргу, включеного до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, право вимоги за яким примусово вилучено як об'єкт права власності Російської Федерації та її резидентів відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" і який вважається погашеним з дня набрання чинності законом України, яким затверджено Указ Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення відповідних об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (пункт 66 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)  
";
6) додаток ПП до цієї Декларації:
доповнити новою графою 7 "Сума податкової пільги, що використана не за цільовим призначенням, гривень";
доповнити новою графою 8 "Сума податкової пільги, що залишилася невикористаною на кінець звітного періоду, гривень".
додаток КІК до рядка 06.1 КІК цієї Декларації доповнити словами:
"
Керівник
(уповноважена особа)
 
_______________________
(підпис)
М. П. (за наявності)
 
____________________
(власне ім'я, прізвище)
Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)
 
_______________________
(підпис)
 
____________________
(власне ім'я, прізвище)
".
3. Доповнити Декларацію новим додатком ОВ до рядка 26 ОВ цієї Декларації, що додається.
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємств
 
Додаток ТЦ
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку
Додаток ВП
до рядків 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)
Додаток ОВ
до рядка 26 ОВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
____________