• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки субєктам підприємництва і Порядку надання державних гарантій на портфельній основі

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 15.04.2022 № 451
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.04.2022
 • Номер: 451
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.04.2022
 • Номер: 451
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 квітня 2022 р. № 451
Київ
Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва і Порядку надання державних гарантій на портфельній основі
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18 березня 20022 р. № 312 і від 5 квітня 2022 р. № 410, і Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 "Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3604), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2022 р. № 451
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва і Порядку надання державних гарантій на портфельній основі
1. У Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28:
1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"суб’єктом підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, вважається резидент України: фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку; юридична особа, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами - резидентами України; сільськогосподарський товаровиробник; суб’єкт великого підприємництва, який здійснює торгівлю товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі - суб’єкт підприємництва);";
2) у пункті 12:
абзац третій підпункту 5 після слова "(надаються)" доповнити словами і цифрами "для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 5 пункту 4 цього Порядку,";
абзац п’ятий підпункту 6 після слів "один рік -" доповнити словами і цифрами "на реалізацію мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 5 пункту 4 цього Порядку,";
3) абзац восьмий пункту 13 після слів і цифри "до рівня 5 відсотків річних -" доповнити словами і цифрами "для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 5 пункту 4 цього Порядку,".
2. Абзац другий пункту 1 додатка до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723, викласти в такій редакції:
"бути резидентом: фізичною особою – підприємцем, зареєстрованим в установленому законом порядку; юридичною особою - резидентом України, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами - резидентами; сільськогосподарським товаровиробником; суб’єктом великого підприємництва, який здійснює торгівлю товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами;".