Про затвердження Авіаційних правил України "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу"

Державна авіаційна служба України Наказ, Правила від 26.11.2018 №1239
Остання редакція від 26.11.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна авіаційна служба України

Тип Наказ, Правила

Дата 26.11.2018

Номер 1239

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.11.2018 № 1239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2019 р.
за № 141/33112
Про затвердження Авіаційних правил України "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу"
Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, частини другої статті 100 Повітряного кодексу України , пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України та Європейського Союзу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Авіаційні правила України "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу", що додаються.
2. Управлінню авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Шевчук І.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735 "Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова ДержавіаслужбиО. Більчук
ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Міністр внутрішніх справ України

Виконавчий директор Громадської спілки
"Всеукраїнське громадське об’єднання
"Національна Асамблея людей
з інвалідністю України"

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Антимонопольного комітету України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини


В. Омелян

А.Б. Аваков
Н. Скрипка

К.М. ЛяпінаВ. Лапа

Ю. Терентьєв


Л. Денісова


Л.В. Левшун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
авіаційної служби України
26 листопада 2018 року № 1239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2019 р.
за № 141/33112
АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
"Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу"
I. Загальні положення
1. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.
2. Дія цих Авіаційних правил поширюється на авіаційних перевізників та інших суб’єктів авіаційної діяльності, діяльність яких пов’язана з перевезенням пасажирів і багажу повітряним транспортом.
3. Ці Авіаційні правила розроблено з урахуванням вимог Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 05 липня 2006 року № 1107/2006 про права інвалідів та осіб з обмеженою рухливістю при використанні повітряного простору, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року № 261/2004 про запровадження загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови у перевезенні та скасування чи тривалої затримки рейсів, Регламенту Ради (ЄС) від 09 жовтня 1997 року № 2027/97 про відповідальність авіаперевізника у випадку інциденту, із змінами, внесеними Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року № 889/2002, Регламенту (ЄС) № 785/2004 Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про вимоги до авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден щодо страхування, Ко нвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчиненої 28 травня 1999 року в місті Монреалі, Загальних умов перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)"), резолюцій та рекомендованої практики Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
4. Правила та вимоги до повітряних перевезень пасажирів та багажу іноземних авіаперевізників, які виконують рейси з/до України, мають відповідати законодавству України, в тому числі цим Авіаційним правилам.
5. Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень пасажирів та багажу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки.
6. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:
авіаційний перевізник (далі - авіаперевізник) - суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів повітряним транспортом: український авіаперевізник - на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого Державіаслужбою; іноземний авіаперевізник - на підставі відповідного документа компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими для України. Термін "авіаперевізник" включає працівників, представників і підрядників авіаперевізника, якщо цими Авіаційними правилами не передбачено інше;
автоматизована система бронювання / глобальна розподільна система (далі - АСБ/ГРС) - система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць і тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень;
агент з обслуговування - суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений авіаперевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу;
багажна ідентифікаційна бирка - документ, виданий авіаперевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу;
багаж наднормовий - частина багажу, яка перевищує встановлену перевізником норму безоплатного перевезення багажу або потребує обов’язкової оплати незалежно від зазначеної норми;
внутрішнє перевезення - перевезення пасажирів і багажу між пунктами, розташованими на території України;
групове перевезення - перевезення групи осіб, які мають спільну мету подорожі. Групове перевезення має бути визначене в бронюванні. Мінімальна кількість осіб у групі встановлюється авіаперевізником;
день - календарний день, включаючи усі дні тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред’явлення претензій відлік часу починається з 00 годин 00 хвилин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію. Залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день;
догляд - процедура контролю на безпеку з використанням технічних або інших засобів, що застосовується для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання;
договір чартеру (фрахтування) повітряних суден - договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу;
зіпсований квиток - квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги прочитати інформацію, що міститься у ньому;
змішане перевезення - перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту;
зупинка на маршруті (stopover) - попередньо узгоджена між авіаперевізником і пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення;
інтерлайн-угода (interline) - угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків;
код авіаперевізника - умовне літерне або літерно-цифрове позначення авіаперевізника, надане йому Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА) відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного перевізника в АСБ/ГРС;
комерційні угоди - будь-які угоди між авіаперевізниками, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу;
маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) - документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, рейс, дату й час перевезення, номер бронювання, клас обслуговування, тариф тощо), сповіщення та повідомлення;
міжнародне перевезення - перевезення, під час якого пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або перевантаження, розташовані або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджену зупинку передбачено на території іншої країни;
місце відправлення - пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та/або багажу;
місце призначення - пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та/або багажу;
Монреальська конвенція - Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі;
надзвичайні обставини - обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсії, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв’язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення. Технічні несправності повітряного судна не є надзвичайними обставинами;
нормальний тариф - повний тариф без будь-яких обмежень щодо застосування, встановлений для обслуговування першого, бізнес-, преміум-класів, економічного класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, комбінування тарифів, перебронювання та зміни дати і маршруту, відмови у перевезенні тощо;
основне й постійне місце проживання - одне зафіксоване й постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання;
основне місце діяльності авіаперевізника - місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіаперевізника;
остаточний час оформлення пасажирів та багажу - час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або не встигли на посадку на борт повітряного судна, не приймаються перевізником до перевезення відповідним рейсом;
пасажир транзитний - пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту;
пасажир трансферний - пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого авіаперевізника;
пасажирський купон (пасажирська квитанція) - частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення щодо умов перевезення пасажира;
підтверджене бронювання - бронювання, зроблене в АСБ/ГРС і підтверджене авіаперевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК";
повітряне перевезення - перевезення пасажирів і багажу, що здійснюється повітряним судном на підставі договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним або внутрішнім;
польотний купон - частина пасажирського квитка або в разі електронного квитка - електронний купон, у якому визначено відповідні місце відправлення та місце призначення, між якими польотний купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу;
посадковий талон (boarding pass) - документ (паперовий або мобільний), який підтверджує право пасажира на посадку до повітряного судна, що надається на підставі реєстрації пасажира на рейс. Мобільний посадковий талон (Mobile Boarding Pass) - адаптований для відображення на екрані електронного пристрою посадковий талон, який містить, окрім особистих даних, інформацію про рейс та спеціальний штрих-код для зчитування сканером в аеропорту. Повідомлення на електронну пошту або SMS-повідомлення не є мобільним посадковим талоном;
правила авіаперевізника - правила, інструкції та технології, встановлені авіаперевізником, які використовуються під час повітряних перевезень пасажирів та/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій;
правила застосування тарифів - установлені авіаперевізником умови використання тарифів, які передбачають визначення території продажу, сезону продажу та рейсів, на які можна придбати квитки за певним видом тарифу, можливість комбінування з іншими видами тарифів та зупинки у проміжному пункті, дитячі знижки, правила повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, умови перебронювання, норму безкоштовного перевезення багажу, можливість передачі пасажира для перевезення іншій авіакомпанії тощо;
претензія - складена у письмовій формі вимога заінтересованої особи про відшкодування заподіяної шкоди, що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення, виплату компенсації тощо;
рейс - політ повітряного судна (за розкладом або поза розкладом), який виконується в одному напрямку від початкового пункту відправлення до кінцевого пункту призначення маршруту;
рейс з надлишком броні - рейс, на який кількість пасажирів, які мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів та багажу, перевищує кількість наявних місць на рейсі;
розумні заходи - адекватні заходи, які вживаються авіаперевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків), завданих пасажиру;
розумні строки - період часу, розумна межа тривалості якого під час повітряного перевезення пасажира (багажу) складає дві години або більше - щодо всіх рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше; три години або більше - для всіх рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів; чотири години або більше - для всіх інших рейсів;
сегмент маршруту - частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні;
службові тварини - тварини (зазвичай собаки або інші тварини), які знаходяться під контролем пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що супроводжує такого пасажира, з метою надання пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю фізичної та/або емоційної підтримки за умови, що присутність тварин на борту повітряного судна не ставить під загрозу безпеку польоту, не є загрозою для інших пасажирів та відповідає санітарно-гігієнічним нормам;
спеціальне право запозичення (далі - СПЗ) - розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ);
спеціальний тариф - опублікований авіаперевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування;
спеціальні умови - умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Авіаційних правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлено більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж встановлений цими Авіаційними правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання умов договору повітряного перевезення;
суб’єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі - агент з продажу),- юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору;
тарифні нормативи - установлені й опубліковані авіаперевізником тарифи та правила їх застосування;
узгоджені місця зупинки - пункти, крім місць відправлення і призначення, які визначено у квитку або наведено в розкладі руху авіаперевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення;
чартерний рейс із бізнес-метою - чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вага вантажу - 2 тонни;
члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, батьки осіб, які перебувають у шлюбі, діти, у тому числі усиновлені, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки, утриманці, визнані згідно із законом. У правилах авіаперевізника перелік осіб, що належать до членів сім’ї, може бути розширено.
Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України.
II. Сфера використання. Загальні та спеціальні умови перевезення
1. Ці Авіаційні правила є обов’язковими для авіаперевізників, які здійснюють будь-які міжнародні чи внутрішні перевезення пасажирів та/або багажу за винагороду або безкоштовно з/до аеропортів, розташованих на території України, а також для пасажирів цих авіаперевізників.
2. Перевезення пасажирів і багажу, передбачені пунктом 1 цього розділу, є предметом правил авіаперевізника, а також тарифних нормативів авіаперевізника, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), якщо таку дату не можна визначити - на дату початку перевезення.
Під час перевезення пасажирів і багажу застосовуються положення цих Авіаційних правил, правил авіаперевізника, тарифи і збори, чинні на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка).
Зміни, які вносяться до цих Авіаційних правил та правил авіаперевізника, в тому числі до тарифних нормативів авіаперевізника, не можуть бути застосовані до договору повітряного перевезення пасажира і багажу, якщо вони набрали чинності після укладення такого договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
3. Українські авіаперевізники, крім тих, які здійснюють виключно чартерні рейси із бізнес-метою та/або виконують виключно польоти, які не передбачають перевезення пасажирів між різними аеропортами або злітно-посадковими майданчиками, зобов’язані затвердити власні правила авіаперевізника державною мовою за попереднім погодженням їх з Державіаслужбою.
Правила авіаперевізника мають бути спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезень та мають бути не нижче рівня, встановленого цими Авіаційними правилами.
Умови договору на виконання чартерного рейсу з бізнес-метою не мають суперечити положенням цих Авіаційних правил та мають включати положення щодо прав пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи затримки рейсу.
Правила авіаперевізника, який здійснює перевезення пасажирів лише вертольотами пасажиромісткістю, що перевищує 15 крісел, мають містити положення щодо обслуговування пасажирів у разі здійснення рейсів зі злітно-посадкових майданчиків, умов реєстрації, проходження контролю на безпеку тощо.
4. Ці Авіаційні правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу, у тому числі умовам, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії тощо.
5. Авіаперевізник має право здійснити одне або серію перевезень пасажирів і багажу на спеціальних умовах у разі неможливості забезпечити перевезення відповідно до цих Авіаційних правил.
Рівень якості та безпеки під час таких перевезень має відповідати вимогам цих Авіаційних правил.
Правила авіаперевізника щодо використання спеціальних тарифів і умов перевезень окремих категорій пасажирів і багажу є спеціальними умовами.
6. Контроль за дотриманням цих Авіаційних правил покладається на уповноважений орган з питань цивільної авіації.
III. Договір перевезення. Квиток
1. Договір перевезення пасажира та/або багажу
1. Повітряні перевезення виконуються на підставі договору між авіаперевізником і пасажиром.
2. Укладення договору повітряного перевезення та його умови підтверджуються квитком, який видається пасажиру авіаперевізником або агентом з продажу.
3. Квиток надає право пасажиру, зазначеному у квитку, на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує авіаперевізника здійснити перевезення пасажира і його багажу та надати інші послуги відповідно до договору повітряного перевезення, крім випадків, визначених у пункті 5 цієї глави.
4. Умови договору додаються до квитка і мають містити інформацію для пасажирів про обмеження відповідальності під час перевезення пасажира та багажу, про податки і збори; час початку та закінчення реєстрації на рейс, посадки у повітряне судно; інформацію щодо зареєстрованого багажу та ручної поклажі; строки пред’явлення претензій щодо неналежного перевезення пасажирів та багажу; інформацію щодо заборони перевезення окремих речей у зареєстрованому багажі або у ручній поклажі; права пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу; адресу авіаперевізника, за якою пасажири мають змогу направляти свої звернення; іншу інформацію, яку авіаперевізник вважає необхідною для пасажира.
Умови договору повітряного перевезення не мають суперечити положенням Монреальської конвенції, Повітряного кодексу України та цих Авіаційних правил.
5. Авіаперевізник має право відмовити в перевезенні пасажиру та визнати його квиток недійсним у разі:
пред’явлення особою пошкодженого квитка або квитка зі змінами, внесеними не авіаперевізником або його уповноваженим агентом з продажу;
встановлення факту придбання пасажиром квитка за допомогою фальшивої/краденої або недійсної платіжної картки (кредитної картки);
відсутності у квитку пасажира польотного купона на відповідний рейс, інших невикористаних польотних купонів або пасажирського купона;
порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира;
неправильного застосування тарифу або несплати пасажиром вартості повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіаперевізника та/або агента з продажу.
6. Квиток, визнаний недійсним з вини авіаперевізника та/або його агента з продажу, за вимогою пасажира підлягає переоформленню.
Квиток, визнаний недійсним з причин, які не залежать від авіаперевізника та/або його агента з продажу, підлягає вилученню без переоформлення.
7. Виявлена під час передпольотної перевірки на борту повітряного судна особа без квитка або з квитком, визнаним авіаперевізником недійсним, підлягає висадці з борту повітряного судна.
8. У всіх випадках визнання квитка недійсним або виявлення на борту повітряного судна особи без квитка або з квитком, визнаним авіаперевізником недійсним, авіаперевізником або особою, яка представляє його інтереси, складається відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у авіаперевізника.
9. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення такого перевезення, а у разі виникнення претензії - до часу її вирішення.
Пасажир зобов’язаний пред’явити перевізні документи за першою вимогою авіаперевізника, його агента з обслуговування, експлуатанта аеропорту.
2. Утрачений або зіпсований квиток
1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром авіаперевізник за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування авіаперевізнику збитків у розмірі вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати авіаперевізник у зв’язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує такої угоди, перевізник, який видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством перевізника (його агента). У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого перевізника.
2. Перевізник має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
пасажир не підписав угоди, передбаченої пунктом 1 цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який має надати згоду, не працює.
3. Заборона передачі квитка
1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.
2. З метою виконання вимог пункту 1 цієї глави авіаперевізник має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.
4. Строк чинності квитка
1. Строк чинності квитка охоплює:
загальний строк чинності квитка;
строк чинності для перевезення.
2. Загальний строк чинності квитка визначається періодом часу з дати його оформлення і до закінчення строку, який передбачено для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів авіаперевізника.
3. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Авіаційними правилами, у тому числі для отримання місця на рейс в дату, що визначені у квитку, повернення вартості повністю або частково невикористаного перевезення та здійснення інших розрахунків, встановлених цими Авіаційними правилами та правилами авіаперевізника.
4. Квиток з гарантованою датою вильоту надає право на перевезення пасажира і його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.
5. Квиток з відкритою датою надає право на перевезення пасажира і його багажу з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка авіаперевізником або уповноваженою ним особою дати вильоту, часу вильоту та номера рейсу.
6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частину квитка використано, або з дати його видачі, якщо не використано весь квиток.
7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів авіаперевізника.
5. Продовження строку чинності квитка
1. Строк чинності квитка незалежно від виду застосованого тарифу продовжується, якщо авіаперевізник:
не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
пропустить узгоджене місце зупинки;
не виконає рейсу в розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначено у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування. У такому разі за згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування.
У разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я, перевізник також продовжує строк чинності квитка.
2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв’язку із хворобою чи іншими обставинами, авіаперевізник продовжує строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу перевізника, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож було перервано. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому разі авіаперевізник також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.
3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків здійснюється після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.
6. Послідовність польотних купонів
1. Авіаперевізник приймає польотні купони до повітряного перевезення лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку. Квиток визнається недійсним, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів.
Авіаперевізник має право відмовити у перевезенні пасажира та поверненні йому вартості невикористаних польотних купонів, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів не з вини авіаперевізника, його агентів з продажу та/або обслуговування.
2. Пасажирський купон та всі невикористані польотні купони, які не було повернуто авіаперевізнику, залишаються у пасажира протягом подорожі й мають бути надані авіаперевізнику на його запит.
3. Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призвело до порушення порядку використання польотних купонів, встановленого пунктом 1 цієї глави, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, він повинен попередити про це авіаперевізника та переоформити квиток.
7. Клас обслуговування
1. Авіаперевізник має надати пасажиру обслуговування згідно з придбаним ним класом обслуговування. Авіаперевізник або агент з продажу зобов’язаний під час бронювання та/або оформлення квитка поінформувати пасажира щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.
2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.
3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж "ОК"), бронювання місця здійснюється на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі.
Якщо для здійснення бронювання недостатньо часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.
4. Авіаперевізник має право як з технічних, так і комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У разі пониження класу обслуговування авіаперевізник зобов’язаний якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати компенсацію з урахуванням положень глави 5 розділу XV цих Авіаційних правил.
8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум
1. Пасажир може пред’явити авіаперевізнику квиток для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане перевезення, якщо це передбачено правилами застосування тарифів, у таких випадках:
до початку перевезення;
протягом усього строку чинності квитка для перевезення;
протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.
Авіаперевізник, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане повітряне перевезення, може продовжити строк, передбачений абзацом четвертим цього пункту.
2. Сплив строків, зазначених у пункті 1 цієї глави, не позбавляє пасажира права на пред’явлення авіаперевізнику претензії відповідно до розділу XXVII цих Авіаційних правил.
9. Абревіатури
1. Найменування авіаперевізника може наводитися у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді коду IATA авіаперевізника або коду ICAO.
2. Авіаперевізник, його агент з продажу або агент з обслуговування повинен довести до відома пасажира під час бронювання або реєстрації інформацію щодо повного найменування авіаперевізника, яке наведене у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді коду авіаперевізника.
IV. Зупинка на маршруті або узгодження місця зупинки (Stopover)
1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, якщо вона попередньо погоджена з авіаперевізником та зазначена у квитку.
2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.
3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, з пасажира може стягуватися за це додаткова плата.
V. Тарифи та збори
1. Тарифи, що використовуються,- затверджені й опубліковані авіаперевізником або від імені авіаперевізника (або якщо не опубліковані, розраховані згідно з тарифними нормативами авіаперевізника) тарифи на відповідний рейс або рейси з місця відправлення і до місця призначення, зазначених у квитку, які є чинними на день оплати квитка для відповідного класу обслуговування.
Кожний тариф передбачає правила його застосування, які включають строк дії квитка, умови використання тарифу, повернення коштів за невикористане перевезення або його частину, інші умови та може включати надбавки до тарифу (surcharge), які є його невід’ємною частиною.
Правила застосування тарифів затверджуються авіаперевізником, оприлюднюються на його офіційному веб-сайті та мають бути доступними пасажирам для ознайомлення.
2. Тарифи не включають вартість транспортних послуг між терміналами аеропорту та між аеропортами і міськими терміналами.
3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час їх обслуговування в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до законодавства і мають бути опубліковані у формі, доступній для ознайомлення.
4. Аеропортові збори (такси), податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) авіаперевізника не включаються до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість повітряного перевезення.
Авіаперевізник та агент з продажу можуть стягувати плату за оформлення повітряного перевезення та за здійснення операції повернення коштів. Плата за операцію оформлення перевезення не входить до вартості квитка і оплачується окремо.
5. Аеропортові збори (такси), податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) авіаперевізника за користування будь-якими послугами чи обладнанням можуть включатися до вартості повітряного перевезення або сплачуватись окремо з наданням документів, які підтверджують їх оплату.
6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізниками та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена Державіаслужбою та погоджена з Конференцією ІАТА з координації тарифної політики.
7. Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень та обмін валют здійснюються відповідно до законодавства України.
VI. Бронювання повітряного перевезення
1. Вимоги до бронювання
1. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Бронювання місця і тоннажу на рейс може здійснюватись за допомогою телефонного, мобільного зв’язку, веб-сайту, спеціалізованих автоматів самообслуговування та інших методів. Обов’язковою умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання авіаперевізника.
2. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються правилами авіаперевізника. Внесення до бронювання інформації щодо паспортних даних пасажира здійснюється відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
3. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажира та наднормового багажу на повітряному транспорті.
4. Авіаперевізник або його агент з продажу, який здійснює бронювання, повинен поінформувати пасажира (його представника) про умови застосування тарифу, за яким здійснено бронювання перевезення, строки сплати вартості та оформлення цього перевезення, а також про зміни у розкладі рейсів.
Пасажир, що здійснює бронювання за допомогою веб-сайту, повинен ознайомитись із зазначеною інформацією самостійно.
Інформацію про зміни в розкладі рейсів авіаперевізник повинен внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасне інформування пасажира про зміни в розкладі рейсів авіаперевізника. Обов’язок щодо інформування пасажирів у разі внесення інформації щодо змін у розкладі руху менше ніж за 8 годин покладається на авіаперевізника.
5. До сплати пасажиром (його представником) повної вартості перевезення бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульоване з обов’язковим попередженням про це пасажира.
6. У разі несплати повної вартості перевезення пасажиром (його представником) у термін, встановлений авіаперевізником або його агентом з продажу, бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.
7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку на борт повітряного судна - "No-show"), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив до початку реєстрації на рейс авіаперевізника про зміни у своїй подорожі, авіаперевізник має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту та/або на зворотні рейси.
2. Персональні дані пасажира
1. Під час бронювання пасажир повідомляє авіаперевізнику чи його агенту з продажу свої персональні дані та за потреби надає інформацію про особливі умови перевезення.
Під час бронювання пасажир зобов’язаний надати авіаперевізнику чи його агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та інших можливих засобів зв’язку з ним відповідно до правил авіаперевізника з метою забезпечення своєчасного інформування пасажира.
У разі неможливості встановити зв’язок з пасажиром за наданими ним відомостями та за умови документальної фіксації цього факту авіаперевізником пасажир особисто відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування його щодо змін у перевезенні.
Внесення до бронювання контактних даних агента з продажу замість контактних даних пасажира забороняється. Агент з продажу відповідає за відсутність у бронюванні необхідних персональних та контактних даних пасажира.
2. У разі відмови пасажира надати необхідну для бронювання інформацію бронювання не здійснюється.
3. Захист і обробка персональних даних пасажира під час оформлення бронювання повітряного перевезення здійснюється відповідно до законодавства України та країни місця призначення повітряного перевезення.
Надаючи свої персональні дані під час бронювання, пасажир тим самим уповноважує авіаперевізника та надає йому згоду на обробку, зберігання та передачу своїх персональних даних третім особам з метою бронювання або переоформлення перевезень, обслуговування рейсів і пасажирів, одержання додаткових послуг, організації розшуку багажу та попередження/виявлення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення та супроводу пасажира.
3. Надання місця
1. Бронювання місця на рейсі може здійснюватись як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без його закріплення.
2. Авіаперевізник має право змінити надане пасажиру місце у зв’язку із необхідністю забезпечення безпеки та/або з технічних причин.
3. У разі придбання пасажиром квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця на рейсі здійснюється на загальних підставах.
У разі звернення пасажира, який має квиток з відкритою датою вильоту з проханням надати місце на рейс, на якому немає вільних місць, авіаперевізник або його агент з продажу зобов’язаний запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.
4. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно із законодавством України.
Авіаперевізник може доповнювати перелік осіб, які мають право на першочергове та позачергове отримання місця на рейсі.
5. У разі бажання пасажира здійснювати політ на конкретному місці у повітряному судні авіакомпанія має право справляти за це встановлений нею збір.
4. Повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту
1. Авіаперевізник має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту у випадках, передбачених правилами авіаперевізника.
Якщо договором повітряного перевезення передбачено декілька сегментів маршруту польоту, повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту може вимагатися для кожного сегменту маршруту.
Авіаперевізник повинен поінформувати пасажира щодо умов, способу та строку повторного підтвердження бронювання зворотного вильоту під час здійснення бронювання та/або оформлення квитка.
2. Повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або бронювання на рейс здійснено менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.
3. У разі невиконання пасажиром вимог щодо повторного підтвердження бронювання зворотного вильоту авіаперевізник має право анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше ніж за 72 години до відправлення рейсу за розкладом.
5. Бронювання та продаж перевезень через мережу Інтернет
1. Забронювати квиток через мережу Інтернет можна за допомогою веб-сайтів авіаперевізників або агентів з продажу.
2. Оформлення замовлення є підтвердженням того, що користувач погоджується з умовами договору повітряного перевезення, ознайомлений з правилами і умовами авіаперевізника, а також умовами застосування тарифів.
3. Після здійснення бронювання та оплати перевезення на електронну адресу, зазначену в бронюванні, користувачу надсилається маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) та умови договору перевезення між пасажиром, зазначеним у маршрут-квитанції, та авіаперевізником.
4. Пасажир не може скасувати самостійно сплачене та оформлене бронювання через мережу Інтернет. Цю операцію здійснює авіаперевізник або агент з продажу за умови оформлення пасажиром заяви на повернення коштів.
5. Авіаперевізник та його агент з продажу, за допомогою веб-сайту якого здійснено бронювання, зобов’язаний своєчасно інформувати пасажира про зміни у бронюванні, зроблені авіаперевізником. Інформацію про зміни у бронюванні авіаперевізник повинен внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасність інформування пасажира про зміни у бронюванні.
VII. Обслуговування пасажирів
1. Обслуговування пасажирів в аеропорту
1. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
часу відправлення та прибуття повітряного судна;
місця і часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
затримок або скасування рейсів та їх причин;
способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;
правил та порядку проведення контролю на авіаційну безпеку, догляду пасажирів, їх ручної поклажі та багажу;
загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних із прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю;
місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;
місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.
2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах України, мають виконуватись українською та англійською мовами. У міжнародних аеропортах оголошення додатково можуть виконуватись мовою країни, з/до якої виконується рейс.
3. В аеропорту авіаперевізник або агент з обслуговування забезпечує:
реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
наземне перевезення пасажирів, багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів на борт повітряного судна і завантаження багажу;
організацію висадки пасажирів з борту повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу;
інформування щодо затримки/скасування рейсу не пізніше ніж за 10 хвилин до часу прибуття повітряного судна за розкладом.
4. Час проведення реєстрації пасажирів встановлює авіаперевізник. Реєстрація в аеропорту, розташованому на території України, не може закінчуватись раніше часу, встановленого у пункті 3 розділу IX цих Авіаційних правил.
5. Час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна в аеропортах України встановлює авіаперевізник, але не раніше ніж за 15 хвилин до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку. В аеропортах поза межами України час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна авіаперевізник встановлює з урахуванням особливостей аеропорту.
6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки на борт повітряного судна мають бути зазначені у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.
2. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна
1. Авіаперевізник надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг залежно від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг і порядок їх надання визначаються правилами авіаперевізника.
2. Авіаперевізник повинен забезпечити:
обладнання пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих масок тощо);
підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону повітряного судна;
справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;
наявність місць для пасажирів з дітьми;
можливість розміщення осіб, які транспортуються на ношах (якщо це передбачено правилами авіаперевізника), інших пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
3. Авіаперевізник на борту повітряного судна повинен мати підготовлений персонал у достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання першої долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до законодавства України.
4. На борту повітряного судна авіаперевізник повинен забезпечити надання таких безкоштовних послуг:
допомога пасажирам під час посадки або висадки до/з борту повітряного судна (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);
інформаційно-довідкове обслуговування - своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту повітряного судна, безкоштовних і платних послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місць розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місць розташування основних і запасних виходів, умов покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях;
перша долікарська допомога;
надання питної води за вимогою пасажира;
користування туалетними кімнатами.
Авіаперевізник зобов’язаний повідомити пасажирів про послуги, які надаються на борту повітряного судна безкоштовно та порядок їх надання одразу після початку польоту.
5. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна може здійснюватись у таких класах:
першому;
бізнес;
преміум або комфорт (покращеному економічному);
економічному.
6. Харчування та гарячі напої надаються на борту повітряного судна відповідно до норм, установлених авіаперевізником.
7. Авіаперевізник може надавати пасажиру додаткові послуги у польоті. Перелік додаткових послуг, порядок їх надання та оплати встановлюються правилами авіаперевізника. Авіаперевізник інформує пасажирів про додаткові послуги шляхом розміщення відповідної інформації на своєму веб-сайті.
8. Для надання першої долікарської допомоги у польоті авіаперевізник зобов’язаний мати на борту повітряного судна аптечки першої допомоги у такій кількості на кількість пасажирських крісел:
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.11.2018 № 1239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2019 р.
за № 141/33112
Про затвердження Авіаційних правил України "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу"
Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, частини другої статті 100 Повітряного кодексу України , пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України та Європейського Союзу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Авіаційні правила України "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу", що додаються.
2. Управлінню авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Шевчук І.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735 "Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!