Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21. Наказ від 23.03.2018 №381

Міністерство фінансів України Наказ від 23.03.2018 №381
Остання редакція від 23.03.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 23.03.2018

Номер 381

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2018 № 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2018 р.
за № 451/31903
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V та пункту 51 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України і Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (із змінами), що додаються.
3. Установити, що таблиця 1.2 "Відомості про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1))" Розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість та таблиця 1.2 "Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов’язань за минулі звітні (податкові) періоди" Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276 (із змінами)), заповнюються одноразово за звітний (податковий) період, за який вперше подається податкова декларація з податку на додану вартість, з урахуванням змін, внесених цим наказом.
4. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України та Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної фіскальної служби України
Голова Державної регуляторної служби України

М.В.Продан
К.М.Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.03.2018 № 381
ЗМІНИ
до форми податкової декларації з податку на додану вартість
Додатки 1, 5 та 9 до податкової декларації з податку на додану вартість викласти в новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
податкової політики

Я.І. Бугрімова
Додаток 1
до податкової декларації з податку
на додану вартість
РОЗРАХУНОК
коригування сум податку на додану вартість (Д1)
Додаток 5
до податкової декларації з податку
на додану вартість
РОЗШИФРОВКИ
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
Додаток 9
до податкової декларації з податку
на додану вартість
РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.03.2018 № 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2018 р.
за № 451/31903
ЗМІНИ
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
1. Пункт 18 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"18. У таблиці 1 (ДС9) (додаток 9) зазначається обсяг податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" , розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.".
2. У пункті 3 розділу V:
підпункт 2 доповнити новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:
"У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні зазначаються у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5).
Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, включені до суми податкових зобов’язань за минулі звітні (податкові) періоди, зазначаються у таблиці 1.2 (Д5) (додаток 5), крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5);";
підпункт 8 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім, четвертим такого змісту:
"У разі коригування податкових зобов’язань у зв’язку із збільшенням суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, заповнюється таблиця 1.1 (Д1) (додаток 1).
Відомості про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, зазначаються у таблиці 1.2 (Д1) (додаток 1), крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1).".
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим.
Директор Департаменту
податкової політики

Я.І. Бугрімова
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2018 № 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2018 р.
за № 451/31903
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V та пункту 51 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України і Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (із змінами), що додаються.

30 днiв передплати безкоштовно!